Cộng hoặc trừ thời gian

Giả sử bạn muốn cộng hai khoảng thời gian khác nhau để có được tổng hoặc trừ một khoảng thời gian từ một khoảng thời gian khác để có được tổng thời gian làm việc trên một dự án. Rất may là Excel có thể dễ dàng cộng hoặc trừ thời gian, bằng các công thức đơn giản.

Cộng thời gian

Giả sử bạn muốn biết sẽ mất bao nhiêu giờ và phút để hoàn thành hai nhiệm vụ. Bạn ước tính rằng nhiệm vụ thứ nhất sẽ mất 6 giờ 45 phút và nhiệm vụ thứ hai sẽ mất 9 giờ 30 phút.

 1. Trong ô B2, hãy nhập 6:45 và trong ô B3, hãy nhập 9:30.

 2. Nhập =B2+B3 vào ô B4, sau đó nhấn Enter.

  Thời gian cho hai nhiệm vụ sẽ được cộng

  Tổng 16 giờ 15 phút được trả về cho việc hoàn thành hai tác vụ.

  Mẹo:  Bạn cũng có thể cộng thời gian bằng chức năng Tự Tính tổng để cộng các số. Chọn ô B4, rồi trên tab Trang đầu, chọn Tự Tính tổng. Công thức sẽ có dạng: =SUM(B2:B3). Nhấn Enter để có được kết quả: 16 giờ 15 phút.

Vâng, thật dễ dàng, nhưng có thêm một bước nếu số giờ của bạn cộng lại lớn hơn 24 giờ. Bạn cần áp dụng một định dạng đặc biệt cho kết quả của công thức này.

Cộng lớn hơn 24 giờ

 1. Trong ô B2, nhập 12:45 và trong ô B3, nhập 15:30.

 2. Nhập =B2+B3 vào ô B4, sau đó nhấn Enter.

  Thời gian được cộng lại lớn hơn 24 giờ và cho ra kết quả không mong muốn là 4:15

  Kết quả là 4:15 không phải những gì bạn mong đợi.

 3. Để hiển thị thời gian lớn hơn 24 giờ, chọn ô B4.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, chọn Định dạng, rồi chọn Định dạng Ô.

  Trên tab Trang đầu, nút Định dạng và nút Định dạng ô trên trình đơn

 5. Trong hộp Định dạng Ô, chọn Tùy chỉnh trong danh sách Thể loại.

 6. Trong hộp Loại, ở đầu danh sách các định dạng, nhập [h]:mm;@, rồi chọn OK.

  Lưu ý dấu hai chấm sau [h] và dấu chấm phẩy sau mm.

  Kết quả sẽ là 28 giờ 15 phút. Lần sau khi bạn cần nó, định dạng này sẽ ở trong danh sách Loại.

Trừ thời gian

Giả sử bạn và bạn bè biết thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc tại một dự án tình nguyện, đồng thời, muốn biết các bạn đã dành vào đó bao nhiêu thời gian. Nói cách khác, bạn muốn biết khoảng thời gian đã trôi qua là khoảng thời gian giữa hai thời điểm.

 1. Trong ô B2, nhập thời gian bắt đầu, nhập một dấu cách, nhập "s" cho SA hoặc "c" cho CH, rồi nhấn Enter.

 2. Trong ô C2, nhập thời gian kết thúc, bao gồm "s" hoặc "c" khi thích hợp, rồi nhấn Enter.

 3. Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc khác cho các bạn của bạn, Joy và Leslie.

 4. Trong ô D2, lấy thời gian kết thúc trừ thời gian bắt đầu bằng cách nhập công thức =C2-B2, rồi nhấn Enter.

  Thời gian này được trừ đi thời gian kia để có được khoảng thời gian trôi qua

 5. Trong hộp Định dạng Ô, hãy bấm Tùy chỉnh trong danh sách Thể loại.

 6. Trong danh sách Loại, bấm h:mm (cho giờ và phút), rồi bấm OK.

  Bây giờ chúng ta thấy rằng Richard đã làm việc trong 3 giờ 45 phút.

  Khoảng thời gian trôi qua được liệt kê trong cột D

 7. Để có được kết quả cho Joy và Leslie, hãy sao chép công thức bằng cách chọn ô D2 và kéo đến ô D4.

  Định dạng trong ô D2 sẽ được sao chép cùng với công thức.

Trừ khoảng thời gian lớn hơn 24 giờ

Để có được chênh lệch giữa hai khoảng thời gian có tổng lớn hơn 24 giờ, hãy tạo một định dạng đặc biệt.

Khoảng thời gian trôi qua lớn hơn 24 giờ

 1. Tham chiếu đến ví dụ trên, chọn ô B1, rồi kéo đến ô B2 để bạn có thể áp dụng định dạng cho cả hai ô cùng lúc.

 2. Trong hộp Định dạng Ô, hãy bấm Tùy chỉnh trong danh sách Thể loại.

 3. Trong hộp Loại, ở trên cùng của danh sách các định dạng, nhập d/m/yyyy h:mm SA/CH.

  Lưu ý khoảng trống ở cuối yyyy và ở cuối mm.

  Định dạng mới sẽ sẵn có khi bạn cần nó trong danh sách Loại.

 4. Trong ô B1, nhập ngày bắt đầu, bao gồm cả ngày/tháng/năm và thời gian, với ký hiệu "s" cho giờ sáng hoặc "c" cho giờ chiều.

 5. Trong ô B2, thực hiện tương tự cho ngày kết thúc.

 6. Trong ô B3, nhập công thức =(B2-B1)*24.

  Kết quả là 31,5 giờ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×