Cộng hoặc trừ từ giá trị ngày và thời gian

Cộng hoặc trừ từ giá trị ngày và thời gian

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bảng sau đây liệt kê các ví dụ về biểu thức dùng hàm DateAdd để cộng giá trị ngày và thời gian.

Bạn có thể dùng các biểu thức trong các điều khiển được tính toán trên biểu mẫu báo cáo, trong hàng tiêu chí truy vấn.

Biểu thức

Mô tả

= DateAdd("d",-10, [PromisedDate])

Hiển thị ngày là 10 ngày trước khi giá trị của trường PromisedDate.

= DateAdd("m", 1, "31-Jan-13")

Hiển thị một ngày tháng sau khi 31-Jan-03, để biểu thức sẽ đánh giá để 28 tháng 2, 03.

= DateAdd("m", 1, "31-Jan-04")

Hiển thị ngày là một tháng sau khi 31-Jan-04, và kể từ năm 2004 là một năm nhuận, biểu thức sẽ đánh giá 29 tháng 2, 04.

= DateAdd("q", 3, [PromisedDate])

Hiển thị một ngày có ba quý sau khi giá trị của trường PromisedDate; Ví dụ, nếu giá trị của trường PromisedDate 18-tháng Sáu-03, biểu thức sẽ đánh giá để 18-tháng 3-04.

= DateAdd("h", 3, [ArrivalTime])

Hiển thị thời gian là ba giờ sau khi giá trị của trường ArrivalTime.

Bạn có thể dùng các biểu thức trong một trường được tính toán trong truy vấn.

Biểu thức

Mô tả

Ví: DateAdd ("hỏi", 3, [PromisedDate])

Hiển thị trong ví trường ngày ba quý sau khi giá trị của trường PromisedDate.

PickUpTime: DateAdd ("h", 3, [ArrivalTime])

Hiển thị trong PickUpTime trường thời gian là ba giờ sau khi giá trị của trường ArrivalTime.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×