Cắt một hình ảnh trong nhà xuất bản

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đôi khi, bạn có thể phù hợp với một ảnh vào một khoảng trống trong một bản tin hoặc sách nhỏ quảng cáo mà không cần méo mó ảnh hoặc thay đổi cách hiển thị ảnh. Bạn có thể xén ảnh theo cách thủ công hoặc tiết kiệm thời gian với công cụ xén mới.

 1. Bấm vào ảnh, rồi bấm Định dạng công cụ ảnh > xén.

  Công cụ Xén

 2. Định vị núm điều khiển xén trên một góc hoặc cạnh.

  Núm điều khiển Xén

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xén một bên, hãy kéo núm điều khiển trung tâm ở bên đó.

  • Để xén đều cả hai bên cùng lúc, hãy nhấn giữ phím Ctrl trong khi kéo núm điều khiển giữa.

  • Để xén đều cả bốn bên cùng lúc, hãy nhấn Ctrl+Shift trong khi kéo núm điều khiển góc. 

  Ghi chú: 

  • Nhả nút chuột để xem ảnh đã xén.

  • Bấm công cụ xén để xem chỉ ảnh đã xén. Để xem toàn bộ ảnh một lần nữa, hãy bấm công cụ xén một lần nữa. Ảnh hiển thị một phần xén rõ ràng và phần còn lại của ảnh dưới dạng ảnh trong suốt.

Công cụ Vừa khít, Tô, Quét và Xoay

Vừa khít

Nếu ảnh của bạn lớn hơn hoặc nhỏ hơn khung ảnh, bạn có thể chỉnh cỡ ảnh để vừa khít với khung mà không làm thay đổi cách hiển thị ảnh.

 • Bấm vào ảnh, rồi bấm Định dạng công cụ ảnh > vừa khít.

  Công cụ Vừa khít Xén

  Cỡ ảnh được chỉnh lại để vừa khít với khung ảnh.

  Ví dụ Tô Xén

Ghi chú:  Để ảnh vẫn hiển thị gần như cũ, có thể xén một số phần bên ngoài ảnh.

Dùng công cụ Tô để tô vùng ảnh mà không làm thay đổi cách hiển thị ảnh.

 • Bấm vào ảnh, rồi bấm Định dạng công cụ ảnh > .

  Tô Xén

  Cỡ ảnh được chỉnh lại để tô vùng ảnh.

  Ví dụ Tô Xén

Ghi chú:  Để ảnh vẫn hiển thị gần như cũ, có thể xén một số phần bên ngoài ảnh.

Quét

Bạn có thể căn giữa ảnh trong khi dùng công cụ xén.

 1. Bấm vào ảnh, rồi bấm Định dạng công cụ ảnh > xén.

  Công cụ Xén

 2. Di chuyển con trỏ chuột qua ảnh cho tới khi thay đổi thành con trỏ Di chuyển.

 3. Bấm và kéo ảnh để định vị ảnh vào nơi bạn muốn.

  Công cụ Quét Xén

Ghi chú:  Để tiếp tục xén, hãy bấm núm điều khiển xén để lấy tiêu điểm.

Xoay

Bạn có thể xoay ảnh trong khi dùng công cụ xén.

 1. Bấm vào ảnh, rồi bấm Định dạng công cụ ảnh > xén.

  Công cụ Xén

 2. Trỏ vào núm điều khiển xoay màu lam và kéo con chuột theo hướng bạn muốn xoay.

  Ví dụ Xoay Xén

Ghi chú: Để xoay 15 độ tại một thời điểm, hãy nhấn Shift trong khi kéo núm điều khiển.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×