Cập nhật danh sách địa chỉ phối thư hiện có

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sửa và cập nhật danh sách gửi thư của bạn trước khi bạn bắt đầu phối thư, bất kể nếu bạn thiết lập danh sách gửi thư trong một bảng tính Excel hoặc trong liên hệ Outlook của bạn.

Cập nhật danh sách gửi thư của bạn

Bạn có thể cập nhật danh sách thư của bạn trước và trong quá trình phối thư. Thực hành tốt nhất, Tuy nhiên, sẽ thực hiện bất kỳ Cập Nhật trước khi bạn bắt đầu phối thư của bạn.

 1. Mở bảng tính Excel của bạn hoặc Outlook liên hệ của bạn.

 2. Thực hiện bất kỳ bổ sung nào, xóa hoặc chỉnh sửa.

 3. Lưu và đóng tệp.

Thêm mục mới vào danh sách phối thư trong Word

Ngay cả khi bạn đã bắt đầu phối thư, bạn vẫn có thể cập nhật danh sách gửi thư của bạn nếu bạn đã nhập trong Word.

 1. Mở tài liệu phối thư Word hiện có của bạn nếu nó chưa được mở.

 2. Trên tab gửi thư , trong nhóm bắt đầu phối thư , chọn Sửa danh sách người nhận.

  Ảnh chụp màn hình của tab thư trong Word, Hiển thị lệnh sửa danh sách người nhận dạng được tô sáng.

 3. Tại mục Nguồn dữ liệu, chọn tên của tệp danh sách gửi thư của bạn, sau đó chọn sửa.

  Tùy chọn danh sách người nhận phối thư

 4. Trong hộp thoại Sửa nguồn dữ liệu , hãy thực hiện như sau:

  • Cập nhật thông tin cho một người trong danh sách gửi thư
   chọn thông tin, sau đó thay đổi nó.

  • Thêm người mới vào danh sách gửi thư
   chọn Mục nhập mớivà sau đó gõ thông tin trong hàng tô nền cho mỗi cột.

   Hộp Sửa Nguồn Dữ liệu

  • Trong Word 2013 và Word 2016 , bạn có tùy chọn sau đây.

   Tạo thêm thông tin sẵn có cho phối thư bằng cách thêm cột mới
   chọn Tùy chọn cột > Thêm. Sau đó trong hộp thoại Thêm trường , nhập tên trường, sau đó chọn OK. Sau đó chọn OK một lần nữa, hãy chọn để lưu các thay đổi, và OK để hoàn tất.

   Hộp thoại Tùy chỉnh Danh sách Địa chỉ

   Ghi chú: 

   • Các cột trong danh sách gửi thư của bạn là các trường phối bạn sử dụng trong tài liệu phối thư. Nếu bạn muốn bao gồm thông tin khác nhau, bạn có thể tạo cột mới. Ví dụ, trong một phối email, bạn có thể thêm một cột tin nhắn cá nhân để bao gồm một ghi chú cá nhân để những người bạn muốn cảm ơn hoặc để theo dõi với.

   • Bạn cũng có thể chọn một cột và dùng các nút Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống để thay đổi nơi cột trong danh sách. Sau khi bạn thực hiện thay đổi bạn muốn, hãy chọn OK.

 5. Chọn OK.

 6. Khi được nhắc bởi Word để cập nhật danh sách gửi thư của bạn, hãy chọn .

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chèn trường phối thư trong tài liệu của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem chèn trường phối thư.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×