Cập nhật bản ghi DNS để tiếp tục lưu trữ website tại nhà cung cấp lưu trữ hiện tại của bạn

Nếu bạn quản lý các bản ghi Office 365 cho tên miền của bạn, bạn không cần phải lo lắng về các bước trong chủ đề này. Website của bạn vẫn ở chỗ đó và mọi người vẫn có thể truy cập vào được.

Ghi chú: Bạn không chắc liệu bạn có quản lý các bản ghi DNS cho tên miền của bạn hoặc Office 365 quản lý chúng? Hãy kiểm tra Cách Office 365 quản lý bản ghi DNS.

Nếu bạn quản lý các bản ghi Office 365 cho tên miền của bạn, bạn không cần phải lo lắng về các bước trong chủ đề này. Website của bạn vẫn ở chỗ đó và mọi người vẫn có thể truy cập vào được.

Nếu Office 365 quản lý các bản ghi DNS của bạn, để định tuyến hướng truyền tới một website công cộng hiện có được lưu trữ bên ngoài Office 365, sau khi bạn thêm tên miền vào Office 365, hãy thực hiện các thao tác sau đây.

Cập nhật bản ghi DNS trong Trung tâm quản trị Office 365

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trang Miền.

  Bấm Tên miền trên trang Quản trị Office 365
 3. Trên trang Quản lý miền, trong danh sách miền, hãy chọn miền bạn đang sử dụng cho website, rồi chọn Thiết đặt DNS trong ngăn quản lý.

  Chọn thiết đặt DNS

  Nếu tùy chọn này không sẵn dùng, xem mục Không thể cập nhật bản ghi A hoặc bản ghi CNAME?

 4. Chọn + Bản ghi tùy chỉnh mới, rồi nhập thông tin sau:

  • Đối với Loại DNS, hãy nhập: A (Địa chỉ)

  • Đối với Tên máy chủ hoặc Biệt danh, gõ ký tự: @

  • Đối với Địa chỉ IP, gõ địa chỉ IP tĩnh nơi hiện đang lưu trữ website của bạn (ví dụ: 172.16.140.1).

   Đây phải là một tĩnh cho website, không phải một địa chỉ IP động. Hãy kiểm tra với trang lưu trữ website của bạn để đảm bảo rằng bạn có thể lấy địa chỉ IP tĩnh cho website công cộng của bạn.

 5. Chọn Lưu.

Ngoài ra, bạn có thể tạo một bản ghi CNAME để giúp khách hàng tìm thấy website của bạn.

 1. Trên trang Quản lý miền, trong danh sách miền, chọn miền bạn đang sử dụng cho website, rồi chọnQuản lý DNS trong ngăn quản lý.

  Nếu tùy chọn này không khả dụng, hãy xem Không thể cập nhật bản ghi A hoặc bản ghi CNAME?.

 2. Chọn + Bản ghi tùy chỉnh mới, rồi nhập thông tin sau:

  • Đối với Loại DNS, hãy nhập: CNAME (Biệt danh)

  • Đối với Tên máy chủ hoặc Biệt danh, gõ ký tự: www

  • Đối với Trỏ tới địa chỉ, hãy gõ tên miền đủ điều kiện (FQDN) cho website của bạn (ví dụ, contoso.com).

 3. Chọn Lưu.

Cuối cùng, hãy làm như sau:

Cập nhật bản ghi NS cho tên miền của bạn để trỏ tới Office 365.

Khi bản ghi tên miền NS của bạn đã được cập nhật để trỏ tới Office 365, tên miền của bạn đã được thiết lập xong. Email sẽ được định tuyến tới Office 365 và lưu lượng tới địa chỉ website của bạn sẽ tiếp tục đi đến nhà cung cấp lưu trữ hiện tại của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách thêm tên miền của bạn vào Office 365 và giữ website hiện tại của bạn.

Ban vẫn sử dụng Trung tâm quản trị Office 365 cũ? Để định tuyến lưu lượng đến website công cộng hiện có được lưu trữ bên ngoài Office 365, sau khi bạn thêm miền vào Office 365, hãy thực hiện như sau.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trang Miền.

 3. Trên trang Quản lý tên miền, trong danh sách tên miền, chọn tên miền mà bạn muốn dùng cho website của bạn, sau đó chọn Quản lý DNS > Mới > A (Address).

  Nếu tùy chọn này không khả dụng, hãy xem Không thể cập nhật bản ghi A hoặc bản ghi CNAME?.

 4. Trên trang Thêm bản ghi DNS, hãy gõ như sau:

  • Đối với Tên máy chủ hoặc Biệt danh, gõ ký tự: @

  • Đối với Địa chỉ IP, gõ địa chỉ IP tĩnh nơi hiện đang lưu trữ website của bạn (ví dụ: 172.16.140.1).

   Đây phải là một tĩnh cho website, không phải một địa chỉ IP động. Hãy kiểm tra với trang lưu trữ website của bạn để đảm bảo rằng bạn có thể lấy địa chỉ IP tĩnh cho website công cộng của bạn.

 5. Chọn Lưu.

Ngoài ra, bạn có thể tạo một bản ghi CNAME để giúp khách hàng tìm thấy website của bạn.

 1. Chọn Mới > CNAME (Alias).

  Nếu tùy chọn này không khả dụng, hãy xem Không thể cập nhật bản ghi A hoặc bản ghi CNAME?.

 2. Trên trang Thêm bản ghi DNS, hãy gõ như sau:

  • Đối với Tên máy chủ hoặc Biệt danh, gõ ký tự: www

  • Đối với Trỏ tới địa chỉ, hãy gõ tên miền đủ điều kiện (FQDN) cho website của bạn (ví dụ, contoso.com).

 3. Chọn Lưu.

Cuối cùng, hãy làm như sau:

Cập nhật bản ghi NS cho tên miền của bạn để trỏ tới Office 365.

Khi bản ghi tên miền NS của bạn đã được cập nhật để trỏ tới Office 365, tên miền của bạn đã được thiết lập xong. Email sẽ được định tuyến tới Office 365 và lưu lượng tới địa chỉ website của bạn sẽ tiếp tục đi đến nhà cung cấp lưu trữ hiện tại của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách thêm tên miền của bạn vào Office 365 và giữ website hiện tại của bạn.

Xem Thêm

Cách Office 365 quản lý bản ghi DNS

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×