Cập nhật ảnh và thông tin tài khoản của bạn trong Outlook Web App

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dùng trang tài khoản của tôi trong Outlook Web App để xem hoặc Cập Nhật ảnh của bạn và thông tin liên hệ.

Bài viết này dành cho Outlook Web App, ứng dụng được các tổ chức quản lý máy chủ email chạy Exchange Server 2013 hoặc 2010 sử dụng. Nếu bạn đang sử dụng Office 365 hoặc Exchange Server 2016, chương trình email của bạn là Outlook trên web. Để được trợ giúp về Outlook trên web, hãy xem Nhận trợ giúp về Outlook trên web.

Đi tới các trang tài khoản của tôi

  1. Sau khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App, ở phía trên cùng của trang, hãy chọn thiết đặt Cài đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm, rồi kết nối phần mềm với đám mây > tùy chọn.

  2. Trong tùy chọn, hãy chọn tài khoản.

  3. Trên trang tài khoản của tôi , hãy chọn sửa thông tin thêm hoặc thay đổi thông tin tài khoản của bạn thông qua trang thông tin tài khoản .

Thông tin bạn nhập vào thông tin tài khoản sẽ xuất hiện trong sổ địa chỉ của tổ chức của bạn. Bạn có thể sửa ảnh của bạn, thông tin chung, vị trí liên hệ và số liên hệ. Sau khi bạn đã hoàn tất việc cập nhật thông tin của bạn, hãy chọn lưu để lưu thay đổi của bạn hoặc hủy để rời khỏi thông tin tài khoản mà không lưu bất kỳ thay đổi.

Bạn chỉ có thể sử dụng một ảnh từ máy tính hoặc mạng chia sẻ được nối kết với máy tính của bạn.

  1. Đến các trang tài khoản của tôi.

  2. Để thêm hoặc thay đổi ảnh của bạn, hãy chọn ảnh rồi bấm thay đổi .

  3. Bấm duyệt, chọn một ảnh trong hộp thoại Chọn tệp để tải lên , sau đó chọn mở.

    Bạn có thể dùng ảnh hoặc hình ảnh khác có kích cỡ lên đến 500 kilobytes (KB).

  4. Chọn Lưu để lưu thay đổi của bạn hoặc Hủy bỏ để loại bỏ thay đổi.

Đến các trang tài khoản của tôi. Hầu hết các thông tin trên các trang chung đã được cung cấp cho bạn. Ví dụ, của bạn tên, họ và tên hiển thị. Bạn có thể nhập tên viết tắt mà bạn muốn dùng trong tên tắt. Bạn không thể chỉnh sửa địa chỉ email của bạn.

Đến các trang tài khoản của tôi. Trong vị trí liên hệ, bạn có thể cung cấp chi tiết cho địa chỉ đường phố.

Đến các trang tài khoản của tôi. Trong liên hệ số, thêm hoặc sửa số điện thoại của bạn để hoạt động, fax, trang chủ, và di động.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thay đổi mật khẩu trong Outlook Web App

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×