Cập Nhật thiết kế của công cụ danh sách tùy chỉnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thành viên Workspace ai có quyền truy nhập vào trình thiết kế có thể cập nhật thiết kế của công cụ danh sách tùy chỉnh. Thông thường, chỉ người quản lý có quyền truy nhập vào công cụ danh sách trình thiết kế.

Lưu ý: Bạn phải có Microsoft InfoPath 2010 hoặc mới hơn cài đặt để truy nhập trình thiết kế và cập nhật một công cụ danh sách.

  1. Trên tab dạng xem , hãy bấm Nhập trình thiết kế.

  2. Cập Nhật thiết kế khi cần thiết:

  3. Lưu và phát hành các thay đổi của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×