Cập Nhật một biểu mẫu mẫu tiêu đề và mô tả

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi tiêu đề mẫu biểu mẫu và thêm mô tả sau khi bạn nhập biểu mẫu vào một công cụ danh sách. Mô tả mẫu biểu mẫu nhằm chủ yếu cho người thiết kế công cụ danh sách, và có thể được đọc chỉ thành viên workspace ai có quyền truy nhập vào trình thiết kế.

  1. Nhập trình thiết kế.

  2. Bấm vào mẫu biểu mẫu mà bạn muốn thay đổi.

  3. Bấm vào tab giới thiệu về.

  4. Nếu bạn muốn, hãy nhập tiêu đề mới cho biểu mẫu trong hộp văn bản tên.

    Mẹo: Để xem tên mới này tham chiếu trong mẫu biểu mẫu, bấm tab khác trong trình thiết kế.

  5. Nhập văn bản để mô tả vào biểu mẫu trong hộp văn bản mô tả.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×