Cấu hình thiết đặt cho SharePoint Store

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

SharePoint Store là một dịch vụ trên Internet cung cấp ứng dụng cho Office, SharePoint, Exchange, Access và Project. Người dùng trang có thể truy nhập vào SharePoint Store trực tiếp từ trang SharePoint Online để duyệt và mua ứng dụng bên thứ ba. Nếu một môi trường SharePoint Online đã được cấu hình để ngăn không cho người dùng nhận được các ứng dụng từ SharePoint Store, người dùng vẫn có thể duyệt và yêu cầu ứng dụng. Các yêu cầu sẽ được thêm vào danh sách yêu cầu ứng dụng trong danh mục ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về SharePoint Store, hãy xem Office Store và SharePoint Store điều khoản sử dụng.

Để biết thêm thông tin về cách mua ứng dụng, hãy xem mua ứng dụng từ SharePoint Store.

Xác định liệu người dùng có thể lấy ứng dụng từ SharePoint Store

Theo mặc định, SharePoint Online được cấu hình để cho phép người dùng nhận hoặc yêu cầu ứng dụng từ SharePoint Store. Tùy chọn để thay đổi thiết đặt này sẽ không được kích hoạt nếu bạn đã không chưa tạo một site danh mục ứng dụng. Để biết thông tin về cách tạo một site danh mục ứng dụng, hãy xem sử dụng danh mục ứng dụng để làm cho ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh sẵn dùng cho môi trường SharePoint Online của bạn.

Ngay cả khi bạn chọn không cho phép người dùng để mua ứng dụng từ SharePoint Store, họ sẽ vẫn có thể duyệt SharePoint Store và yêu cầu ứng dụng.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị thì bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Chọn ứng dụng ở bên trái, sau đó chọn Cấu hình thiết đặt lưu trữ.

 5. Bên cạnh Mua ứng dụng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn nếu bạn muốn người dùng có thể lấy miễn phí, dùng thử hoặc đã thanh toán bên thứ ba ứng dụng từ SharePoint store.

  • Chọn không nếu bạn không muốn người dùng có thể tải các ứng dụng bên thứ ba.

Đầu trang

Xem hoặc quản lý yêu cầu ứng dụng

Khi người dùng yêu cầu ứng dụng, chúng yêu cầu người quản trị mua ứng dụng đó trên thay mặt của họ. Trong một yêu cầu ứng dụng, người dùng có thể yêu cầu một số lượng giấy phép cụ thể, và họ có thể cung cấp một căn lề doanh nghiệp cho tại sao họ cần ứng dụng ứng dụng yêu cầu được lưu vào danh sách yêu cầu ứng dụng trong site danh mục ứng dụng.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị thì bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Chọn ứng dụng ở bên trái, sau đó chọn Cấu hình thiết đặt lưu trữ.

 5. Bên cạnh yêu cầu ứng dụng, hãy chọn nối kết chọn ở đây để xem các yêu cầu ứng dụng.

 6. Trong danh sách yêu cầu ứng dụng, chọn yêu cầu, sau đó chọn nút sửa.

 7. Trong danh sách thả xuống trạng thái , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để phê duyệt yêu cầu, hãy chọn phê duyệt. Nếu bạn phê duyệt yêu cầu ứng dụng và bạn muốn mua ứng dụng ngay lập tức, hãy chọn nối kết bên cạnh Xem ứng dụng chi tiết. Trang chi tiết ứng dụng trong SharePoint store sẽ mở trong một tab khác trong trình duyệt của bạn, và bạn có thể làm theo các bước để mua ứng dụng. Để biết thêm thông tin về cách mua ứng dụng, hãy xem mua ứng dụng từ SharePoint Store. Lưu ý rằng ứng dụng phải được mua từ cửa hàng trước khi sẵn dùng cho người dùng cuối trong trang web của họ.

  • Để từ chối yêu cầu, hãy chọn Declined.

 8. Trên biểu mẫu yêu cầu ứng dụng, thêm bất kỳ chú thích trong trường Người phê duyệt chú thích , sau đó chọn lưu.

 9. Sau khi trạng thái đã thay đổi để phê duyệt, nếu ứng dụng không mua trong quy trình phê duyệt ở trên, quản trị toàn cục hoặc người quản trị SharePoint sẽ cần đến SharePoint Store và có thể lấy được ứng dụng để làm cho nó sẵn dùng cho người dùng cuối. Hãy xem mua ứng dụng từ SharePoint Store.

Người dùng trang yêu cầu ứng dụng có thể xem yêu cầu của họ bằng cách đi tới thiết đặt > Thêm ứng dụng > Yêu cầu của bạn.

Đầu trang

Xác định có cho phép ứng dụng cho Office để bắt đầu trong tài liệu

Tài liệu được lưu trữ trên site có thể chứa ứng dụng cho Office từ nhiều nguồn. Bạn có thể xác định hoặc không bạn muốn cho phép các ứng dụng này để làm việc khi mở tài liệu trong trình duyệt.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị thì bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Chọn ứng dụng ở bên trái, sau đó chọn Cấu hình thiết đặt lưu trữ.

 5. Bên cạnh ứng dụng cho Office từ cửa hàng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn nếu bạn muốn cho phép ứng dụng cho Office để bắt đầu khi tài liệu được mở trong trình duyệt.

  • Chọn không nếu bạn không muốn cho phép ứng dụng cho Office để bắt đầu khi tài liệu được mở trong trình duyệt.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×