Cấu hình thiết đặt chống vi-rút

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể kích hoạt các số đo chống vi-rút chỉ sau khi cài đặt một máy quét chống vi-rút tương thích. Trong một cụm máy chủ, bạn phải cài đặt phần mềm chống vi-rút trên mỗi máy chủ Web ngoại vi trong cụm máy chủ.

 1. Trên trang thao tác, trong phần Cấu hình bảo mật , bấm diệt vi-rút.

 2. Trên trang chống vi-rút, trong phần Thiết đặt diệt vi-rút , hãy chọn một hoặc tất cả các thao tác sau:

  • Xem qua tài liệu trên tải lên

  • Xem qua tài liệu trên tải xuống

  • Cho phép người dùng tải xuống nhiễm tài liệu

  • Tìm cách dọn nhiễm tài liệu

 3. Trong phần diệt vi-rút hết thời gian chờ , trong hộp thời gian ra khoảng thời gian (trong giây) , nhập một giá trị cho khoảng thời gian chờ máy quét vi-rút trước khi xuất thời gian.

 4. Trong phần Chủ đề diệt vi-rút , trong hộp số của chủ đề , nhập một giá trị cho số lượng các chủ đề máy quét vi-rút có thể sử dụng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×