Cấu hình thiết đặt bộ đệm ẩn trên ổ đĩa

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ổ đĩa dựa trên bộ đệm ẩn là một cách mà bạn có thể đạt được nhanh hơn xử lý nội dung được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu ứng dụng Web. Nếu ứng dụng Web của bạn chứa các tệp lớn chẳng hạn như hình ảnh và tệp đa phương tiện, cho phép dựa trên ổ đĩa tạo bộ đệm ẩn cải thiện thời gian chuyển phát trang do bộ đệm ẩn lưu trữ các tệp trên máy chủ Web ngoại vi, vì vậy sẽ giảm lưu lượng truy nhập cơ sở dữ liệu.

Bạn có thể bật dựa trên ổ đĩa tạo bộ đệm ẩn trong tệp web.config trong ứng dụng Web mà bạn muốn áp dụng nó. Thay đổi bạn thực hiện với web.config tệp sẽ được áp dụng cho tất cả các tuyển tập site trong ứng dụng Web.

Lưu ý: Ổ đĩa dựa trên bộ đệm ẩn được gọi là BLOB (nhị phân đối tượng lớn) tạo bộ đệm ẩn trong tệp web.config.

Bạn muốn làm gì?

Mở tệp web.config cho ứng dụng Web của bạn

Bật và cấu hình bộ đệm ẩn trên ổ đĩa

Mở tệp web.config cho ứng dụng Web của bạn

 1. Bấm bắt đầu, trỏ tới Công cụ quản trị, sau đó bấm trình quản lý thông tin dịch vụ Internet (IIS).

 2. Trong trình quản lý thông tin dịch vụ Internet (IIS), bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh tên máy chủ chứa ứng dụng Web, sau đó bấm vào dấu cộng bên cạnh trang Web để xem Web application(s) mà đã được tạo ra.

 3. Bấm vào tên của ứng dụng Web mà bạn muốn cấu hình bộ đệm ẩn trên ổ đĩa, và sau đó bấm đúp vào tệp web.config.

 4. Trong hộp thoại web.config thuộc tính , trên ASP.NET tab, tô sáng vị trí tệp, và sau đó nhấn CTRL + C để sao chép nó.

 5. Bấm bắt đầu, sau đó mở Windows Explorer.

 6. Bấm vào hộp địa chỉ , sau đó nhấn CTRL + V để dán vào vị trí của tệp web.config vào hộp.

 7. Bấm đi tới mở tệp web.config.

  Lưu ý: Nếu bạn thấy một hộp thoại cho biết rằng Windows không thể mở tệp, bấm chọn chương trình từ danh sách, sau đó bấm OK. Trong mở với hộp thoại, bấm Notepad, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Bật và cấu hình bộ đệm ẩn trên ổ đĩa

Quan trọng: Trước khi bạn thực hiện thay đổi đối với tệp web.config, thực hiện một bản sao của nó bằng cách sử dụng một cái tên khác (ví dụ, web.config1), sao cho khi một lỗi được thực hiện trong tệp, bạn có thể xóa bỏ nó và dùng tệp gốc.

 1. Trong tệp web.config, tìm dòng sau đây:

< BlobCache vị trí = đường dẫn "C:\blobCache" = "\. (gif | jpg | png | css | js) $"maxSize ="10"bật ="false"/ >

 1. Trong dòng này, hãy thay đổi các

hỗ trợ

tham số, từ

"false"

thành

"true"

.

 1. Để đổi kích cỡ bộ đệm ẩn, hãy nhập một số mới cho

maxSize

. Kích cỡ được thể hiện trong Gigabyte (GB), và 10 GB là mặc định.

 1. Nếu mục được xác định trong các

vị trí

tham số không có đủ dung lượng để phù hợp với kích cỡ bộ đệm ẩn, bạn có thể nhập một thư mục mới với vị trí.

 1. Để thêm các loại tệp mới vào bộ đệm ẩn BLOB, hãy nhập loại tệp bên cạnh các kiểu tệp khác. Phân tách từng kiểu tệp với một ký tự dấu sổ thẳng (|) như được hiển thị trong tệp.

 2. Lưu tệp, và sau đó đóng lại.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×