Cấu hình thư mục Outlook nào để đọc với Unified Messaging Outlook Voice Access

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn gọi đến Microsoft Exchange Server nhắn tin hợp nhất hộp thư của bạn, ngoài việc nghe thư thoại của bạn, thông điệp email trong một thư mục có thể đọc cho bạn. Theo mặc định, thư mục hộp thư đến được chọn. Bạn có thể thay đổi thư mục Outlook Voice Access cho bất kỳ thư mục thư tài khoản Exchange Server của bạn.

Nhắn tin hợp nhất với tài khoản Exchange Server 2010

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm quản lý thư thoại.

Ghi chú: Sau khi web của bạn duyệt mở ra, bạn có lời nhắc thông tin đăng nhập của bạn cho Outlook Web App (OWA).

  1. Bên dưới Truy nhập thoại Outlook, bấm vào tên thư mục xuất hiện để đọc thư mục này. Theo mặc định hộp thư đến sẽ xuất hiện.

  2. Bấm vào thư mục thư mà bạn muốn dùng, sau đó bấm OK.

  3. Bấm Lưu.

Nhắn tin hợp nhất với tài khoản Exchange Server 2007

  1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

  2. Bấm tab Thư thoại .

  3. Trong phần Truy nhập điện thoại , trong tùy chọn chọn thư mục để đọc khi truy nhập vào thông điệp email từ điện thoại , hãy bấm Thay đổi thư mục.

  4. Trong hộp thoại Chọn thư mục , bấm thư mục thư trong hộp thư của bạn, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×