Cấu hình quản lý quyền thông tin

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Hãy ghé thăm www.microsoft.com cho thông tin cập nhật mới nhất và hoàn chỉnh.

Quản lý quyền thông tin (IRM) giúp bảo vệ tệp nhạy cảm khỏi được bị dùng sai hoặc phân mà không có quyền sau khi họ được tải xuống.

Quan trọng: Trước khi dùng IRM, bạn phải có một máy chủ Microsoft Windows Rights Management Dịch vụ (RMS) để kết nối đến và bạn phải có cài đặt Windows quyền quản lý Dịch vụ khách hàng gói dịch vụ 2 trên mỗi Web ngoại vi trong cụm máy chủ SharePoint.

  1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm thao tác.

  2. Trong phần Cấu hình bảo mật , bấm Quản lý quyền thông tin.

  3. Trên trang quản lý quyền thông tin, trong phần Quản trị quyền thông tin , hãy chọn một trong các thao tác sau:

    • Không dùng IRM trên máy chủ này. Chọn tùy chọn này nếu bạn không muốn dùng IRM.

    • Sử dụng máy chủ RMS mặc định đã xác định trong Active Directory. Chọn tùy chọn này nếu tổ chức của bạn đã chỉ định máy chủ RMS trong Active Directory.

    • Sử dụng máy chủ RMS này. Nếu bạn chọn tùy chọn này, nhập tên máy chủ RMS và giao thức trong hộp tương ứng (ví dụ, kiểu http://rms_server).

  4. Bấm OK.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×