Cấu hình một thư viện site với yêu cầu kiểm xuất tệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một số tổ chức thiết lập một yêu cầu tệp cần được kiểm xuất trước khi có thể sửa chúng. Yêu cầu này ngăn không cho nhiều người dùng từ ghi đè những thay đổi của nhau với các tệp và cung cấp một lịch sử Phiên bản rõ ràng khi bật lập phiên bản trên các tệp.

Bạn muốn biết điều gì?

Điều gì xảy ra khi một thư viện site có một yêu cầu kiểm xuất không?

Làm thế nào để cấu hình các thư viện site với yêu cầu kiểm xuất?

Cách để loại bỏ yêu cầu kiểm xuất từ một thư viện site?

Điều gì xảy ra khi một thư viện site có một yêu cầu kiểm xuất không?

Có một cách kiểm soát cộng tác tài liệu là yêu cầu kiểm xuất tệp, đặc biệt khi nhiều người dùng có quyền truy nhập thư viện. Nếu bạn đã kiểm xuất tệp, bạn có thể đảm bảo rằng người khác không thể ghi đè tệp. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ ngăn người khác xem thay đổi mới nhất hoặc tự thực hiện thay đổi, vì vậy điều quan trọng là bạn phải kiểm nhập tệp trở lại ngay lập tức.

Quan trọng: Không cấu hình các thư viện site của bạn để yêu cầu kiểm xuất nếu người dự để đồng tác giả tài liệu trong thư viện. Mọi người không thể làm việc đồng thời trên tài liệu khi yêu cầu kiểm xuất có hiệu lực.

Khi bạn làm việc trong thư viện yêu cầu kiểm xuất tệp, thật hữu ích nếu bạn tìm hiểu về ảnh hưởng của hành động của bạn.

If bạn thực hiện điều này...

Đây là điều sẽ xảy ra…

Tạo hoặc thêm tệp vào thư viện site

Ban đầu, tệp được kiểm xuất cho bạn. Bạn phải kiểm nhập tệp cho thư viện trước khi người khác có thể xem tệp và làm việc với tệp.

Mở tệp để sửa

Tệp được tự động kiểm xuất cho bạn khi bạn bấm vào sửa trong < tên ứng dụng >. Thư hộp cảnh báo bạn rằng bạn là về để kiểm xuất tệp và cung cấp cho bạn cơ hội để chỉnh sửa nó trong cục bộ của bạn bản thảo thư mục.

Thông báo kiểm xuất tệp SharePoint

Sau khi kiểm xuất, biểu tượng tệp được bao bằng mũi tên trỏ xuống màu xanh ảnh biểu tượng , biểu thị rằng tệp hiện được kiểm xuất. Không ai khác có thể thay đổi tệp và không ai khác có thể xem thay đổi của bạn khi bạn đã kiểm xuất tệp.

Thực hiện thay đổi cho thông tin về tệp (thuộc tính)

Nếu tệp chưa được kiểm xuất cho bạn, bạn phải kiểm xuất tệp trước khi có thể thực hiện thay đổi cho các thuộc tính của nó, chẳng hạn như tiêu đề, tên tác giả, ngày đến hạn, số đếm từ, v.v. Thay đổi của bạn sẽ không có hiệu lực cho đến khi bạn kiểm nhập tệp trở lại.

Thử mở một tệp được kiểm xuất cho người khác

Tùy chọn Kiểm xuất và Kiểm nhập không khả dụng. Bạn không thể kiểm xuất tệp mà người khác đã kiểm xuất. Nếu bạn cố gắng thực hiện điều này, sẽ có một thông báo cho bạn biết rằng tệp đã được người khác kiểm xuất.

Thông báo cho bạn biết rằng tệp bị khóa bởi người khác

Bạn có thể, Tuy nhiên, tìm hiểu ai có tệp bằng di chuột lên biểu tượng tệp. Mách nước Hiển thị tên của người đã kiểm xuất.

Mách nước xuất hiện bên dưới biểu tượng tệp đã kiểm xuất. Nó cho người dùng biết tên tệp và người đã kiểm xuất tệp.

Bạn có thể liên hệ đó cá nhân để yêu cầu kiểm nhập tệp nếu bạn cần nó nhanh chóng.

Kiểm nhập tệp

Bạn được nhắc nhập chú thích về thay đổi mình đã thực hiện. Nếu thư viện của bạn theo dõi phiên bản, chú thích của bạn sẽ trở thành một phần trong lịch sử phiên bản. Nếu thư viện theo dõi cả phiên bản chính và phiên bản phụ, bạn được nhắc chọn loại phiên bản mình đang kiểm nhập. Xem phần Xem thêm trong bài viết này để tìm thêm thông tin về cách lập phiên bản.

Giữ tệp đã kiểm xuất trong một thời gian dài

Không ai khác có thể xem thay đổi của bạn hoặc sửa tệp khi bạn đã kiểm xuất tệp. Mặc dù điều này hữu ích trong thời gian bạn đang thực hiện thay đổi nhưng cũng có thể ngăn người khác thực hiện công việc được giao của họ. Điều này vừa là phương pháp kinh doanh hay vừa là phép lịch sự chung để kiểm nhập tệp trở lại càng nhanh càng tốt sau khi bạn kiểm xuất tệp. Trong một số trường hợp, người quản trị có thể buộc phải kiểm nhập tệp.

Đầu Trang

Làm thế nào để cấu hình các thư viện site với yêu cầu kiểm xuất không?

Chỉ những người có quyền Kiểm soát Hoàn toàn hoặc quyền Thiết kế mới có thể thiết lập thư viện để yêu cầu kiểm xuất tệp.

Để yêu cầu kiểm xuất các tệp

Lưu ý: Nếu thông tin này không khớp với những gì bạn nhìn thấy, bạn có thể dùng Office 365 sau khi nâng cấp dịch vụ. Hãy thử thiết lập thư viện để yêu cầu kiểm xuất tệp để tìm thông tin phù hợp với bạn.

 1. Dẫn hướng đến thư viện mà bạn định làm việc. Nếu thư viện tên không xuất hiện trong ngăn khởi động nhanh, bấm Tất cả nội dung trang, và rồi chọn tên của thư viện của bạn.

 2. Trên ruy-băng, trong nhóm Công cụ thư viện , hãy bấm tab Thư viện .

 3. Bấm thiết đặt thư viện Nút Thiết đặt Thư viện trên ribbon Thư viện SharePoint Foundation .

 4. Trên trang Thiết đặt thư viện , dưới Thiết đặt chung, bấm thiết đặt lập phiên bản.

 5. Trong phần Yêu cầu kiểm xuất , bên dưới các yêu cầu tài liệu để kiểm xuất trước khi họ có thể chỉnh sửa? câu hỏi, hãy chọn .

 6. Bấm OK để đóng hộp thoại và quay lại trang Thiết đặt thư viện .

Đầu Trang

Làm thế nào để loại bỏ yêu cầu kiểm xuất từ một thư viện site?

Sau một thời gian, nếu tổ chức của bạn thực sự không cần yêu cầu kiểm xuất, bạn có thể loại bỏ yêu cầu này nếu có quyền Kiểm soát Hoàn toàn hoặc quyền Thiết kế.

To loại bỏ yêu cầu để kiểm tra xuất tệp

Lưu ý: Nếu thông tin này không khớp với những gì bạn nhìn thấy, bạn có thể dùng Office 365 sau khi nâng cấp dịch vụ. Hãy thử thiết lập thư viện để yêu cầu kiểm xuất tệp để tìm thông tin phù hợp với bạn.

 1. Dẫn hướng đến thư viện mà bạn định làm việc. Nếu thư viện tên không xuất hiện trong ngăn khởi động nhanh, bấm Tất cả nội dung trang, và rồi chọn tên của thư viện của bạn.

 2. Trên ruy-băng, trong nhóm Công cụ thư viện , hãy bấm tab Thư viện .

 3. Bấm thiết đặt thư viện Nút Thiết đặt Thư viện trên ribbon Thư viện SharePoint Foundation .

 4. Trên trang Thiết đặt thư viện , dưới Thiết đặt chung, bấm thiết đặt lập phiên bản.

 5. Trong phần Yêu cầu kiểm xuất , bên dưới các yêu cầu tài liệu để kiểm xuất trước khi họ có thể chỉnh sửa? câu hỏi, hãy chọn không.

 6. Bấm OK để đóng hộp thoại và quay lại trang Thiết đặt thư viện .

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×