Cấu hình một thư mục email Unified Messaging Outlook Voice Access

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính năng này yêu cầu bạn phải sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server 2007. Hầu hết nhà và cá nhân tài khoản không sử dụng Microsoft Exchange. Để biết thêm thông tin về tài khoản Microsoft Exchange và làm thế nào để xác định phiên bản Exchange tài khoản của bạn kết nối đến, hãy xem các nối kết trong phần xem thêm. Người quản trị Exchange 2007 phải bật tính năng nhắn tin hợp nhất cho các lệnh này sẵn dùng.

Bạn có thể cấu hình nhiều tùy chọn thư thoại. Các tùy chọn này bao gồm việc đặt lại Microsoft Office Outlook Voice Access mã PIN, lời chào thư thoại và thông báo bị nhỡ cuộc gọi.

Bạn cũng có thể xác định mục Exchange 2007 được truy nhập khi bạn đang dùng Outlook Voice Access. Các mục trong thư mục này có thể đọc cho bạn.

Ghi chú: Tùy chọn thư thoại được tìm thấy trong Microsoft Office Outlook 2007 đều có trong Microsoft Office Outlook Web Access.

  1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

  2. Bấm tab Thư thoại .

  3. Trong phần Truy nhập điện thoại , trong tùy chọn chọn thư mục để đọc khi truy nhập vào thông điệp email từ điện thoại , hãy bấm Thay đổi thư mục.

  4. Trong hộp thoại Chọn thư mục , định vị thư mục trong hộp thư của bạn, sau đó bấm OK.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×