Cấu hình hạn ngạch cho một thùng rác giai đoạn thứ nhì

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn bật giai đoạn thứ nhì thùng rác cho một ứng dụng Web, bạn phải chỉ định bao nhiêu dung lượng ổ đĩa sẵn dùng với thùng rác giai đoạn thứ nhì dưới dạng tỉ lệ phần trăm hạn mức phân bổ cho ứng dụng Web. Ví dụ, nếu bạn đã phân bổ 100 megabyte (MB) của các khoảng trống cho ứng dụng Web, allotting hạn mức 50% cho thùng rác giai đoạn thứ nhì đối 50 MB cho thùng rác giai đoạn thứ nhì và 150 MB cho ứng dụng Web toàn bộ. Bạn có thể phân bổ tối đa 100% cho hạn mức thùng rác giai đoạn thứ nhì.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×