Cấu hình chuyển tiếp email trong Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Là người quản trị của tổ chức Office 365, bạn có thể có các công ty yêu cầu để thiết lập chuyển tiếp thư của người dùng email. Cho phép bạn chuyển tiếp email thư được gửi đến người dùng hộp thư đến hộp thư của người dùng khác bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn về chuyển tiếp email.

Nếu bạn đang thiết lập chuyển tiếp email do người dùng đã rời khỏi tổ chức của bạn, tùy chọn khác là để chuyển đổi hộp thư của họ vào hộp thư chung. Cách này một vài người có thể truy nhập nó. Tuy nhiên, một hộp thư được chia sẻ không vượt quá 50GB.

Cấu hình chuyển tiếp email

Bạn phải có quyền quản trị trong Office 365 để thực hiện điều này.

 1. Đăng nhập vào Office 365.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Chọn Người dùng.

  Bấm vào Người dùng.

 4. Trên trang người dùng hiện hoạt , hãy chọn người có email bạn muốn chuyển tiếp.

  Chọn người dùng.

 5. Cuộn xuống đến Thiết đặt thư và Bung rộng bằng cách dùng menu thả xuống. Bấm hoặc gõ nhẹ vào sửa

  Ảnh chụp màn hình: Chọn sửa để cấu hình chuyển tiếp email

 6. Trên trang chuyển tiếp Email, hãy chọn nút bật tắt chuyển tiếp tất cả email được gửi đến hộp thư này , nhập địa chỉ chuyển tiếp và chọn liệu bạn muốn giữ một bản sao của đã chuyển tiếp email. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn này, hãy đảm bảo giấy phép được gán cho tài khoản người dùng. Bấm hoặc gõ nhẹ vào lưu để đóng.

  Ảnh chụp màn hình: Nhập chuyển tiếp địa chỉ email

 7. Không xóa tài khoản người dùng có email bạn đang chuyển tiếp. Bạn có thể loại bỏ giấy phép để bạn ngừng thanh toán cho nó, nhưng tài khoản cần để duy trì có cho email chuyển tiếp để làm việc.

Tất cả email được gửi đến hộp thư này ngay bây giờ sẽ được chuyển tiếp đến Albellew@contoso.com.

Quan trọng: Bạn không thể chuyển tiếp đến nhiều địa chỉ email, bạn chỉ chuyển tiếp đến một địa chỉ email đơn lẻ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×