Cảnh báo trong Trung tâm tuân thủ & bảo mật Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng các tính năng cảnh báo trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ của Office 365 để xem và quản lý cảnh báo cho tổ chức Office 365 của bạn, bao gồm việc quản lý cảnh báo nâng cao như là một phần của cảnh báo quản lý bảo mật nâng cao.

Làm thế nào để đến Office 365 thông báo cho các tính năng

Cảnh báo trong Office 365 có trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ. Đây là cách để đến trang.

Để đi trực tiếp đến Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ:

  1. Truy nhập https://protection.office.com.

  2. Đăng nhập vào Office 365 bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

  3. Trong ngăn bên trái, bấm cảnh báo để xem các tính năng cảnh báo.

Để đi đến Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ bằng cách dùng công cụ khởi động ứng dụng Office 365:

  1. Đăng nhập vào Office 365 bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

  2. Bấm công cụ khởi động ứng dụng Nút công cụ khởi động ứng dụng ở góc trên bên trái, sau đó bấm vào lát xếp bảo mật & tuân thủ .

  3. Trong ngăn bên trái, bấm cảnh báo để xem các tính năng cảnh báo.

Các tính năng cảnh báo

Bảng sau đây mô tả các công cụ có sẵn bên dưới cảnh báo trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ.

Công cụ

Mô tả

Quản lý cảnh báo

Dùng cảnh báo hoạt động gửi thông báo email cho chính bạn hoặc người quản trị khác khi người dùng thực hiện cụ thể hoạt động trong Office 365. Cảnh báo hoạt động tương tự như tìm kiếm trong Nhật ký kiểm nghiệm Office 365 cho sự kiện, ngoại trừ rằng bạn sẽ được gửi thông điệp email khi sự kiện mà bạn đã tạo một cảnh báo cho xảy ra.

Quản lý cảnh báo nâng cao

Sử dụng tính năng quản lý nâng cao cảnh báo quản lý bảo mật nâng cao để thiết lập chính sách có thể cảnh báo cho bạn để hoạt động đáng ngờ và bất thường trong Office 365. Sau khi bạn đang cảnh báo, bạn có thể điều tra những tình huống mà vấn đề tiềm ẩn, và nếu cần thiết, thực hiện các thao tác cho các địa chỉ bảo mật vấn đề.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×