Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager, tôi đã chọn là ngôn ngữ khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đây là sơ bộ tài liệu và có thể thay đổi.

Dấu hiệu

Khi bạn tìm cách mở một cơ sở dữ liệu nhưng không thành công, bạn có thể nhận được thông báo sau đây:

Cơ sở dữ liệu này được tạo trong phiên bản ngôn ngữ của Business Contact Manager cho Outlookvà không được hỗ trợ trong phiên bản ngôn ngữ này.

Nguyên nhân

Có sự khác biệt về cách thức cơ sở dữ liệu được tạo trong phiên bản ngôn ngữ khác Business Contact Manager cho Outlookvà các sự khác nhau có nghĩa là các cơ sở dữ liệu không luôn tương thích.

Giải quyết

Để truy nhập dữ liệu, bạn phải cài đặt phiên bản của Business Contact Manager cho Outlook cơ sở dữ liệu được tạo ra, và sau đó xuất cơ sở dữ liệu dưới dạng tệp .bcm. Bạn có thể nhập tệp .bcm này vào phiên bản hiện tại của Business Contact Manager cho Outlook.

Để truy nhập dữ liệu, bạn phải cài đặt phiên bản của Business Contact Manager cho Outlook cơ sở dữ liệu được tạo ra.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×