Căn chỉnh hoặc sắp xếp ảnh, hình dạng, hộp văn bản, đồ họa SmartArt hoặc WordArt

Căn chỉnh hoặc sắp xếp ảnh, hình dạng, hộp văn bản, đồ họa SmartArt hoặc WordArt

Trong bài viết này

Tổng quan về căn chỉnh và sắp xếp các ảnh, hình dạng, hộp văn bản, đồ họa SmartArt và WordArt

Căn chỉnh ảnh, hình dạng, hộp văn bản, đồ họa SmartArt hoặc WordArt

Sắp xếp các đối tượng có khoảng cách đều nhau

Tổng quan về căn chỉnh và sắp xếp các ảnh, hình dạng, hộp văn bản, đồ họa SmartArt và WordArt

Trong các chương trình Microsoft Office, bạn có thể căn chỉnh các đối tượng, chẳng hạn như ảnh, hình dạng, hộp văn bản, đồ họa SmartArt và Chữ nghệ thuật theo những cách sau đây:

 • Với những đối tượng khác, chẳng hạn như khi bạn căn chỉnh cạnh, đường tâm ngang, cạnh trên cùng hoặc dưới cùng của các đối tượng.

  các đối tượng được căn chỉnh ở dưới cùng
  Các đối tượng được căn chỉnh ở dưới cùng
 • So với toàn bộ tài liệu — ví dụ: ở cạnh trên cùng hoặc bên trái của một tài liệu.

  các đối tượng được căn chỉnh ở trên cùng
  Các đối tượng được căn chỉnh ở trên cùng
 • Bằng cách sử dụng đường dẫn hướng.

  các đối tượng được căn chỉnh theo hướng dẫn
  Các đối tượng được căn chỉnh theo hướng dẫn
 • Bằng cách sử dụng lưới.

  các đối tượng được căn chỉnh theo lưới
  Đối tượng được căn chỉnh một góc lưới
 • Bằng cách phân phối các đối tượng để có khoảng cách đều nhau — theo chiều dọc hoặc chiều ngang hoặc so với toàn bộ tài liệu.

  các đối tượng được phân bố đều nhau
  Các đối tượng được giãn cách với khoảng cách đều nhau

Đầu trang

Căn chỉnh ảnh, hình dạng, hộp văn bản, đồ họa SmartArt hoặc WordArt

Để xem hướng dẫn từng bước, chọn một chương trình Office từ danh sách thả xuống.

 1. Chọn ảnh, hình dạng, hộp văn bản hoặc Chữ nghệ thuật mà bạn muốn căn chỉnh.

  Nếu tùy chọn Căn chỉnh không khả dụng, bạn có thể cần phải chọn đối tượng bổ sung.

  Để chọn nhiều đối tượng, hãy bấm vào đối tượng đầu tiên, rồi nhấn giữ CTRL trong khi bạn bấm các đối tượng khác.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để căn chỉnh một ảnh, trong Công cụ Ảnh, bấm tab Định dạng.
   Tab Công cụ Ảnh

  • Để căn chỉnh hình dạng, hộp văn bản hoặc WordArt, trong Công cụ Vẽ, bấm tab Định dạng.

   Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

 3. Trong nhóm Sắp xếp, bấm Căn chỉnh, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để căn chỉnh các cạnh của đối tượng sang trái, bấm Căn Trái.

  • Để căn chỉnh đối tượng theo chiều dọc qua đường tâm dọc, bấm Căn Giữa Ngang.

  • Để căn chỉnh các cạnh của đối tượng sang phải, bấm Căn Phải.

  • Để căn chỉnh cạnh trên cùng của các đối tượng, bấm Căn Trên.

  • Để căn chỉnh đối tượng theo chiều ngang qua đường tâm ngang, bấm Căn Giữa Dọc.

  • Để căn chỉnh cạnh dưới cùng của các đối tượng, bấm Căn Dưới.

   Ghi chú: 

   • Khi bạn căn chỉnh các đối tượng có mối liên quan với nhau theo cạnh, một trong các đối tượng sẽ giữ nguyên vị trí. Ví dụ: Căn Trái căn chỉnh cạnh trái của tất cả đối tượng đã chọn theo cạnh trái của đối tượng ngoài cùng bên trái — tức là đối tượng ngoài cùng bên trái sẽ giữ nguyên vị trí và các đối tượng khác được căn chỉnh tương ứng theo đối tượng đó. Nếu bạn căn chỉnh một đối tượng theo đồ họa SmartArt, đối tượng được căn chỉnh theo cạnh ngoài cùng bên trái của đồ họa SmartArt, chứ không phải theo hình dạng ngoài cùng bên trái của đồ họa SmartArt.

   • Căn Giữa Dọc căn chỉnh các đối tượng theo chiều ngang qua đường tâm ngang của các đối tượng, còn Căn Giữa Ngang căn chỉnh các đối tượng theo chiều dọc qua đường tâm dọc của các đối tượng. Khi bạn căn chỉnh các đối tượng có mối liên quan với nhau theo đường tâm ngang hoặc đường tâm dọc, các đối tượng sẽ được căn chỉnh theo một đường ngang hoặc dọc thể hiện giá trị trung bình của các vị trí gốc. Đối tượng không nhất thiết phải giữ nguyên vị trí, tất cả các đối tượng có thể di chuyển.

   • Tùy thuộc vào tùy chọn căn chỉnh mà bạn bấm, các đối tượng sẽ di chuyển thẳng lên, xuống dưới, sang trái hoặc sang phải và có thể che lấp một đối tượng đã nằm sẵn ở đó. Nếu bạn căn chỉnh các đối tượng của mình và nhận thấy các đối tượng bị xếp chồng trên nhau, bạn có thể hoàn tác căn chỉnh, rồi di chuyển các đối tượng đến vị trí mới trước khi bạn căn chỉnh lại.

Đầu trang

 1. Chọn ảnh, hình dạng, hộp văn bản, đồ họa SmartArt hoặc Chữ nghệ thuật mà bạn muốn căn chỉnh.

  Nếu tùy chọn Căn chỉnh không khả dụng, bạn có thể cần phải chọn đối tượng bổ sung.

  Để chọn nhiều đối tượng, hãy bấm vào đối tượng đầu tiên, rồi nhấn giữ CTRL trong khi bạn bấm các đối tượng khác.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để căn chỉnh một ảnh, trong Công cụ Ảnh, bấm tab Định dạng.
   Tab Công cụ Ảnh

  • Để căn chỉnh hình ảnh, hộp văn bản, đồ họa SmartArt hoặc WordArt, trong Công cụ Vẽ, bấm tab Định dạng.

   Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

 3. Trong nhóm Sắp xếp, bấm Căn chỉnh, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để căn chỉnh các cạnh của đối tượng sang trái, bấm Căn Trái.

  • Để căn chỉnh đối tượng theo chiều dọc qua đường tâm dọc, bấm Căn Giữa Ngang.

  • Để căn chỉnh các cạnh của đối tượng sang phải, bấm Căn Phải.

  • Để căn chỉnh cạnh trên cùng của các đối tượng, bấm Căn Trên.

  • Để căn chỉnh đối tượng theo chiều ngang qua đường tâm ngang, bấm Căn Giữa Dọc.

  • Để căn chỉnh cạnh dưới cùng của các đối tượng, bấm Căn Dưới.

   Ghi chú: 

   • Khi bạn căn chỉnh các đối tượng có mối liên quan với nhau theo cạnh, một trong các đối tượng sẽ giữ nguyên vị trí. Ví dụ: Căn Trái căn chỉnh cạnh trái của tất cả đối tượng đã chọn theo cạnh trái của đối tượng ngoài cùng bên trái — tức là đối tượng ngoài cùng bên trái sẽ giữ nguyên vị trí và các đối tượng khác được căn chỉnh tương ứng theo đối tượng đó. Nếu bạn căn chỉnh một đối tượng theo đồ họa SmartArt, đối tượng được căn chỉnh theo cạnh ngoài cùng bên trái của đồ họa SmartArt, chứ không phải theo hình dạng ngoài cùng bên trái của đồ họa SmartArt.

   • Căn Giữa Dọc căn chỉnh các đối tượng theo chiều ngang qua đường tâm ngang của các đối tượng, còn Căn Giữa Ngang căn chỉnh các đối tượng theo chiều dọc qua đường tâm dọc của các đối tượng. Khi bạn căn chỉnh các đối tượng có mối liên quan với nhau theo đường tâm ngang hoặc đường tâm dọc, các đối tượng sẽ được căn chỉnh theo một đường ngang hoặc dọc thể hiện giá trị trung bình của các vị trí gốc. Đối tượng không nhất thiết phải giữ nguyên vị trí, tất cả các đối tượng có thể di chuyển.

   • Tùy thuộc vào tùy chọn căn chỉnh mà bạn bấm, các đối tượng sẽ di chuyển thẳng lên, xuống dưới, sang trái hoặc sang phải và có thể che lấp một đối tượng đã nằm sẵn ở đó. Nếu bạn căn chỉnh các đối tượng của mình và nhận thấy các đối tượng bị xếp chồng trên nhau, bạn có thể hoàn tác căn chỉnh, rồi di chuyển các đối tượng đến vị trí mới trước khi bạn căn chỉnh lại.

Đầu trang

 1. Chọn ảnh, hình dạng, hộp văn bản, đồ họa SmartArt hoặc Chữ nghệ thuật mà bạn muốn căn chỉnh.

  Nếu tùy chọn Căn chỉnh không khả dụng, bạn có thể cần phải chọn đối tượng bổ sung.

  Để chọn nhiều đối tượng, hãy bấm vào đối tượng đầu tiên, rồi nhấn giữ CTRL trong khi bạn bấm các đối tượng khác.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để căn chỉnh một ảnh, trong Công cụ Ảnh, bấm tab Định dạng.
   Tab Công cụ Ảnh

  • Để căn chỉnh hình ảnh, hộp văn bản, đồ họa SmartArt hoặc WordArt, trong Công cụ Vẽ, bấm tab Định dạng.

   Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

 3. Trong nhóm Sắp xếp, bấm Căn chỉnh, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để căn chỉnh các cạnh của đối tượng sang trái, bấm Căn Trái.

  • Để căn chỉnh đối tượng theo chiều dọc qua đường tâm dọc, bấm Căn Giữa Ngang.

  • Để căn chỉnh các cạnh của đối tượng sang phải, bấm Căn Phải.

  • Để căn chỉnh cạnh trên cùng của các đối tượng, bấm Căn Trên.

  • Để căn chỉnh đối tượng theo chiều ngang qua đường tâm ngang, bấm Căn Giữa Dọc.

  • Để căn chỉnh cạnh dưới cùng của các đối tượng, bấm Căn Dưới.

   Ghi chú: 

   • Để căn chỉnh một đối tượng theo trang chiếu, bấm Căn chỉnh theo Trang chiếu.

   • Khi bạn căn chỉnh các đối tượng có mối liên quan với nhau theo cạnh, một trong các đối tượng sẽ giữ nguyên vị trí. Ví dụ: Căn Trái căn chỉnh cạnh trái của tất cả đối tượng đã chọn theo cạnh trái của đối tượng ngoài cùng bên trái — tức là đối tượng ngoài cùng bên trái sẽ giữ nguyên vị trí và các đối tượng khác được căn chỉnh tương ứng theo đối tượng đó. Nếu bạn căn chỉnh một đối tượng theo đồ họa SmartArt, đối tượng được căn chỉnh theo cạnh ngoài cùng bên trái của đồ họa SmartArt, chứ không phải theo hình dạng ngoài cùng bên trái của đồ họa SmartArt.

   • Căn Giữa Dọc căn chỉnh các đối tượng theo chiều ngang qua đường tâm ngang của các đối tượng, còn Căn Giữa Ngang căn chỉnh các đối tượng theo chiều dọc qua đường tâm dọc của các đối tượng. Khi bạn căn chỉnh các đối tượng có mối liên quan với nhau theo đường tâm ngang hoặc đường tâm dọc, các đối tượng sẽ được căn chỉnh theo một đường ngang hoặc dọc thể hiện giá trị trung bình của các vị trí gốc. Đối tượng không nhất thiết phải giữ nguyên vị trí, tất cả các đối tượng có thể di chuyển.

   • Tùy thuộc vào tùy chọn căn chỉnh mà bạn bấm, các đối tượng sẽ di chuyển thẳng lên, xuống dưới, sang trái hoặc sang phải và có thể che lấp một đối tượng đã nằm sẵn ở đó. Nếu bạn căn chỉnh các đối tượng của mình và nhận thấy các đối tượng bị xếp chồng trên nhau, bạn có thể hoàn tác căn chỉnh, rồi di chuyển các đối tượng đến vị trí mới trước khi bạn căn chỉnh lại.

Đầu trang

 1. Chọn ảnh, hình dạng, hộp văn bản, đồ họa SmartArt hoặc Chữ nghệ thuật mà bạn muốn căn chỉnh.

  Nếu tùy chọn Căn chỉnh không khả dụng, bạn có thể cần phải chọn đối tượng bổ sung.

  Để chọn nhiều đối tượng, hãy bấm vào đối tượng đầu tiên, rồi nhấn giữ CTRL trong khi bạn bấm các đối tượng khác.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để căn chỉnh một ảnh, trong Công cụ Ảnh, bấm tab Định dạng.
   Tab Công cụ Ảnh

  • Để căn chỉnh một hình dạng hoặc WordArt, trong Công cụ Vẽ (hoặc trong Công cụ Hộp Văn bản nếu bạn dự định căn chỉnh hộp văn bản, bấm tab Định dạng.

   Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

 3. Trong nhóm Sắp xếp, bấm Căn chỉnh, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để căn chỉnh các cạnh của đối tượng sang trái, bấm Căn Trái.

  • Để căn chỉnh đối tượng theo chiều dọc qua đường tâm dọc, bấm Căn Giữa Ngang.

  • Để căn chỉnh các cạnh của đối tượng sang phải, bấm Căn Phải.

  • Để căn chỉnh cạnh trên cùng của các đối tượng, bấm Căn Trên.

  • Để căn chỉnh đối tượng theo chiều ngang qua đường tâm ngang, bấm Căn Giữa Dọc.

  • Để căn chỉnh cạnh dưới cùng của các đối tượng, bấm Căn Dưới.

   Ghi chú: 

   • Để căn chỉnh các đối tượng liên quan đến trang thay vì những đối tượng khác, bấm Căn chỉnh theo Trang.

   • Khi bạn căn chỉnh các đối tượng có mối liên quan với nhau theo cạnh, một trong các đối tượng sẽ giữ nguyên vị trí. Ví dụ: Căn Trái căn chỉnh cạnh trái của tất cả đối tượng đã chọn theo cạnh trái của đối tượng ngoài cùng bên trái — tức là đối tượng ngoài cùng bên trái sẽ giữ nguyên vị trí và các đối tượng khác được căn chỉnh tương ứng theo đối tượng đó. Nếu bạn căn chỉnh một đối tượng theo đồ họa SmartArt, đối tượng được căn chỉnh theo cạnh ngoài cùng bên trái của đồ họa SmartArt, chứ không phải theo hình dạng ngoài cùng bên trái của đồ họa SmartArt.

   • Căn Giữa Dọc căn chỉnh các đối tượng theo chiều ngang qua đường tâm ngang của các đối tượng, còn Căn Giữa Ngang căn chỉnh các đối tượng theo chiều dọc qua đường tâm dọc của các đối tượng. Khi bạn căn chỉnh các đối tượng có mối liên quan với nhau theo đường tâm ngang hoặc đường tâm dọc, các đối tượng sẽ được căn chỉnh theo một đường ngang hoặc dọc thể hiện giá trị trung bình của các vị trí gốc. Đối tượng không nhất thiết phải giữ nguyên vị trí, tất cả các đối tượng có thể di chuyển.

   • Tùy thuộc vào tùy chọn căn chỉnh mà bạn bấm, các đối tượng sẽ di chuyển thẳng lên, xuống dưới, sang trái hoặc sang phải và có thể che lấp một đối tượng đã nằm sẵn ở đó. Nếu bạn căn chỉnh các đối tượng của mình và nhận thấy các đối tượng bị xếp chồng trên nhau, bạn có thể hoàn tác căn chỉnh, rồi di chuyển các đối tượng đến vị trí mới trước khi bạn căn chỉnh lại.

Đầu trang

Sắp xếp các đối tượng có khoảng cách đều nhau

Bạn có thể sắp xếp các đối tượng theo chiều ngang hoặc dọc với khoảng cách đều nhau giữa các đối tượng.

Để xem hướng dẫn từng bước, chọn một chương trình Office từ danh sách thả xuống.

 1. Chọn ít nhất ba đối tượng mà bạn muốn sắp xếp khoảng cách đều nhau. Để chọn nhiều đối tượng, hãy bấm vào đối tượng đầu tiên, rồi nhấn giữ CTRL trong khi bạn bấm các đối tượng khác.

  Để chọn các đối tượng được ẩn, xếp chồng hoặc ở phía sau văn bản, thực hiện như sau:

  • Ở tab Trang đầu trong nhóm Soạn thảo, bấm Tìm và Chọn, bấm Chọn Đối tượng, rồi vẽ một hộp trên các đối tượng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sắp xếp các ảnh đều nhau, trong Công cụ Ảnh, bấm tab Định dạng.
   Tab Công cụ Ảnh

  • Để sắp xếp đều nhau một nhóm có nhiều hình dạng, hộp văn bản hoặc WordArt, trong Công cụ Vẽ, bấm tab Định dạng.

   Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

 3. Trong nhóm Sắp xếp, bấm Căn chỉnh, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để căn giữa các đối tượng theo chiều ngang, bấm Phân phối theo Chiều ngang.

  • Để căn giữa các đối tượng theo chiều dọc, bấm Phân phối theo Chiều dọc.

Đầu trang

 1. Chọn ít nhất ba đối tượng mà bạn muốn sắp xếp khoảng cách đều nhau. Để chọn nhiều đối tượng, hãy bấm vào đối tượng đầu tiên, rồi nhấn giữ CTRL trong khi bạn bấm các đối tượng khác.

  Để chọn các đối tượng được ẩn, xếp chồng hoặc ở phía sau văn bản, thực hiện như sau:

  • Ở tab Định dạng Văn bản, trong nhóm Soạn thảo, bấm Chọn, bấm Chọn Đối tượng, rồi vẽ một hộp trên các đối tượng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sắp xếp các ảnh đều nhau, trong Công cụ Ảnh, bấm tab Định dạng.
   Tab Công cụ Ảnh

  • Để sắp xếp đều nhau một nhóm có nhiều hình dạng, hộp văn bản, đồ họa SmartArt hoặc WordArt, trong Công cụ Vẽ, bấm tab Định dạng.

   Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

 3. Trong nhóm Sắp xếp, bấm Căn chỉnh, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để căn giữa các đối tượng theo chiều ngang, bấm Phân phối theo Chiều ngang.

  • Để căn giữa các đối tượng theo chiều dọc, bấm Phân phối theo Chiều dọc.

Đầu trang

 1. Chọn ít nhất ba đối tượng mà bạn muốn sắp xếp khoảng cách đều nhau. Để chọn nhiều đối tượng, hãy bấm vào đối tượng đầu tiên, rồi nhấn giữ CTRL trong khi bạn bấm các đối tượng khác.

  Để chọn các đối tượng được ẩn, xếp chồng hoặc ở phía sau văn bản, thực hiện như sau:

  • Ở tab Trang đầu, trong nhóm Soạn thảo, bấm Chọn, bấm Chọn Đối tượng, rồi vẽ một hộp trên các đối tượng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sắp xếp các ảnh đều nhau, trong Công cụ Ảnh, bấm tab Định dạng.
   Tab Công cụ Ảnh

  • Để sắp xếp đều nhau một nhóm có nhiều hình dạng, hộp văn bản, đồ họa SmartArt hoặc WordArt, trong Công cụ Vẽ, bấm tab Định dạng.

   Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

 3. Trong nhóm Sắp xếp, bấm Căn chỉnh, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để căn giữa các đối tượng theo chiều ngang, bấm Phân phối theo Chiều ngang.

  • Để căn giữa các đối tượng theo chiều dọc, bấm Phân phối theo Chiều dọc.

Đầu trang

 1. Chọn ít nhất ba đối tượng mà bạn muốn sắp xếp khoảng cách đều nhau. Để chọn nhiều đối tượng, hãy bấm vào đối tượng đầu tiên, rồi nhấn giữ CTRL trong khi bạn bấm các đối tượng khác.

  Để chọn các đối tượng được ẩn, xếp chồng hoặc ở phía sau văn bản, thực hiện như sau:

  • Ở tab Trang đầu, trong nhóm Soạn thảo, bấm Chọn, bấm Chọn Đối tượng, rồi vẽ một hộp trên các đối tượng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sắp xếp các ảnh đều nhau, trong Công cụ Ảnh, bấm tab Định dạng.
   Tab Công cụ Ảnh

  • Để sắp xếp đều nhau một nhóm có nhiều hình dạng, hộp văn bản hoặc WordArt, trong Công cụ Vẽ, bấm tab Định dạng.

   Hình ảnh tab Định dạng trong Công cụ Vẽ

 3. Trong nhóm Sắp xếp, bấm Căn chỉnh, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để căn giữa các đối tượng theo chiều ngang, bấm Phân phối theo Chiều ngang.

  • Để căn giữa các đối tượng theo chiều dọc, bấm Phân phối theo Chiều dọc.

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×