Căn chỉnh đối tượng

Bạn có thể sắp xếp các hộp văn bản, ảnh, Hình tự động và đối tượng vẽ cho thẳng hàng với đường căn lề, đường căn thước và đường lưới. Bạn cũng có thể phân bổ các đối tượng cho tương ứng với nhau hoặc với đường căn lề. Việc tự động căn chỉnh/phân bổ đối tượng trong Microsoft Publisher 2010 được kiểm soát qua menu Căn chỉnh thả xuống trong nhóm Sắp xếp của tab Thiết kế Công cụ Bảng, Công cụ Ảnh, hoặc Công cụ Vẽ tùy theo loại đối tượng bạn đã chọn. Bạn cũng có thể căn chỉnh đối tượng so với lề, đường căn và các đối tượng khác bằng thao tác kéo. Để biết thêm thông tin về đường căn bố trí, vui lòng xem mục Cấu trúc trang với các đường căn bố trí.

Tự động căn chỉnh hoặc phân bổ đối tượng

Căn chỉnh thủ công một đối tượng theo đối tượng khác hoặc đường căn

Nhóm Sắp xếp để căn chỉnh đối tượng trong Publisher 2010

Tự động căn chỉnh hoặc phân bổ đối tượng

Bạn cũng có thể tự động căn chỉnh các đối tượng cho tương ứng với nhau hoặc với đường căn lề.

Tự động căn chỉnh cho tương ứng với một nhóm đối tượng đã chọn:

 1. Chọn đối tượng bạn muốn căn chỉnh.

 2. Trên tab Thiết kế Công cụ Bảng, Công cụ Ảnh hoặc Công cụ Vẽ, trong nhóm Sắp xếp, trỏ tới Căn chỉnh.
  Các tùy chọn Căn đối tượng trong Publisher 2010

 3. Sau đó chọn tùy chọn bạn mong muốn:
  Căn Trái – Lựa chọn này sẽ căn chỉnh phía bên trái của các đối tượng được chọn theo lề trái của đối tượng nằm sát ngoài cùng bên trái.
  Căn Giữa Ngang – Lựa chọn này sẽ căn giữa các đối tượng được chọn theo đường dọc tâm của các đối tượng đã chọn.
  Căn Phải – Lựa chọn này căn chỉnh phía bên phải của các đối tượng được chọn theo lề phải của đối tượng nằm sát ngoài cùng bên phải.
  Căn Trên – Lựa chọn này sẽ căn chỉnh mép trên của các đối tượng được chọn theo mép trên của đối tượng nằm trên cùng.
  Căn Giữa Dọc – Lựa chọn này sẽ căn chỉnh đối tượng được chọn theo đường ngang tâm của các đối tượng đã chọn.
  Căn Dưới – Lựa chọn này sẽ căn mép dưới các đối tượng được chọn theo mép dưới của đối tượng nằm dưới cùng.
  Phân phối Theo chiều ngang – Lựa chọn này sẽ di chuyển đối tượng đã chọn để phân bổ đồng đều theo chiều ngang.
  Phân phối Theo chiều dọc - Lựa chọn này sẽ di chuyển đối tượng đã chọn để phân bổ đồng đều theo chiều dọc.

Tự động căn chỉnh tương quan với Đường Căn lề:

 1. Chọn đối tượng bạn muốn căn chỉnh.

 2. Trên tab Thiết kế Công cụ Bảng, Công cụ Ảnh hoặc Công cụ Vẽ, trong nhóm Sắp xếp, trỏ tới Căn chỉnh, rồi chọn Tương quan với Đường căn lề.
  Tùy chọn Căn chỉnh tương đối theo Đường căn Lề trong Publisher 2010

 3. Sau đó chọn tùy chọn bạn mong muốn:
  Căn Trái – Lựa chọn này sẽ căn chỉnh phía bên trái của các đối tượng theo đường căn lề ngoài cùng bên trái trên trang.
  Căn Giữa Ngang – Lựa chọn này sẽ căn giữa các đối tượng được chọn theo đường dọc tâm của trang.
  Căn Phải – Lựa chọn này căn chỉnh phía bên phải của các đối tượng theo đường căn lề ngoài cùng bên phải trên trang.
  Căn Trên – Lựa chọn này sẽ căn chỉnh cạnh trên của các đối tượng được chọn theo đường căn lề trên của trang.
  Căn Giữa Dọc – Lựa chọn này sẽ căn chỉnh đối tượng được chọn theo đường ngang tâm của trang.
  Phân phối Theo chiều ngang – Lựa chọn này sẽ di chuyển các đối tượng được chọn để phân phối đồng đều theo chiều ngang trên trang.
  Phân phối Theo chiều dọc – Thao tác này sẽ di chuyển đối tượng đã chọn để phân bổ đồng đều theo chiều dọc trên trang.

  Mẹo:  Để căn chỉnh các đối tượng dọc theo giữa trang, bấm vào Tương đối với Đường căn Lề, rồi bấm vào Căn Giữa.

Đầu Trang

Căn chỉnh thủ công một đối tượng theo đối tượng khác hoặc đường căn

Đối tượng có thể được căn chỉnh dựa trên các cạnh hoặc đường giữa. Thao tác đính vào trong các phiên bản Publisher trước đã được thay thế bằng một cơ chế mới, khi bạn kéo một đối tượng về phía cạnh hoặc đường giữa của một đối tượng khác hay kéo về phía đường căn thì đối tượng bạn đang kéo sẽ có cảm giác như bị dính khi căn chỉnh và nhả ra khi bạn đi qua phần căn chỉnh.

Với thao tác rê chuột, bạn có thể căn chỉnh:

Cạnh của một đối tượng

Có thể căn chỉnh theo

Tất cả các đường căn, cạnh của đối tượng khác và cột hộp văn bản

Phần giữa của một đối tượng

Có thể căn chỉnh theo

Tất cả đường căn và đường giữa của đối tượng khác

Cạnh của cột hộp văn bản

Có thể căn chỉnh theo

Tất cả đường căn và cạnh của cột hộp văn bản

Cạnh cột/hàng của bảng

Có thể căn chỉnh theo

Tất cả đường căn và cạnh hàng/cột của bảng

Đường căn thước

Có thể căn chỉnh theo

Tất cả ở trên

Ghi chú:  Nhóm được coi là một đối tượng đơn lẻ - các cạnh và tâm của nhóm đó được dùng để căn chỉnh, không phải dùng các cạnh/tâm/cột của các đối tượng trong nhóm.

Để căn chỉnh thủ công một đối tượng:

 1. Đặt con trỏ chuột lên trên đối tượng cho đến khi bạn thấy con trỏ Di chuyển Di chuyển con trỏ .

 2. Kéo đối tượng cho đến khi căn chỉnh theo đường căn hoặc theo đối tượng bạn muốn căn chỉnh theo.
  Ví dụ về căn chỉnh đối tượng với các đường dẫn hướng hoặc các đối tượng khác trong Publisher 2010

  Ghi chú: 

  • Nếu các đường căn bị ẩn, đối tượng sẽ vẫn căn chỉnh theo đường căn và đường căn sẽ được hiển thị lại khi các đối tượng đã được căn chỉnh xong.

 3. Bạn có thể bật hoặc tắt thao tác căn chỉnh thủ công bằng cách sử dụng các hộp kiểm Đường cănĐối tượng trong nhóm Bố trí của tab Thiết kế Trang.

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×