Công cụ tài liệu trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Công cụ tài liệu 2010 cho phép bạn lưu trữ và tổ chức tài liệu trong cấu trúc phân cấp thư mục tương tự như Windows Explorer. Bạn có thể mở bất kỳ tài liệu trong một tài liệu cụ cung cấp, bạn có ứng dụng chương trình hỗ trợ loại tệp đó.

Bài viết trợ giúp này mô tả các tác vụ bạn có thể thực hiện trong tài liệu công cụ trong kiểu workspace sau đây:

Sử dụng công cụ tài liệu trong SharePoint workspace

Trong SharePoint workspace, công cụ tài liệu được some đồng nghĩa với thư viện tài liệu SharePoint. Các loại tài liệu bạn có thể tạo hoặc thêm vào thư viện tài liệu sẽ tùy thuộc vào thiết đặt được xác định trên site SharePoint cho từng thư viện tài liệu cụ thể.

Bạn muốn làm gì?

Đầu trang

Sử dụng công cụ tài liệu trong Groove workspace

Trong Groove workspace, kiểu tệp bạn có thể tạo phụ thuộc vào các ứng dụng phần mềm được cài đặt trên hệ thống của bạn. Ngoài ra, các kiểu tệp mà bạn có thể thêm có thể phụ thuộc vào chính sách được đặt bởi người quản trị của bạn.

Đầu trang

Bạn muốn làm gì?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×