Công cụ Bảng nằm ở đâu?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể muốn thay đổi thiết kế của một bảng Excel hoặc PivotTable hoặc làm mới dữ liệu của chúng, hoặc đặt một số tùy chọn cho các tài liệu đó. Bạn đã đọc một chủ đề trợ giúp đề cập đến một lệnh trên Công cụ Bảng hoặc Công cụ PivotTable, nhưng bạn không nhìn thấy các công cụ này.

Công cụ Bảng và Công cụ PivotTable

Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ Bảng hoặc Công cụ PivotTable trên trang tính của bạn, hãy làm như sau:

  • Bấm vào ô bất kỳ trong bảng hoặc PivotTable.

Nếu bạn đã chọn một bảng Excel, bạn sẽ nhìn thấy Công cụ Bảng với một tab Thiết kế. Nếu bạn đã chọn một PivotTable, bạn sẽ nhìn thấy Công cụ PivotTable với tab Phân tíchThiết kế.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Tìm hiểu thêm về bảng và PivotTable

Định dạng bảng Excel

Thay đổi tên bảng

Thay đổi kiểu PivotTable của bạn

Cập Nhật (làm mới) dữ liệu trong PivotTable

Hiện hoặc ẩn tổng phụ và tổng cộng trong PivotTable

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×