Cố định ngăn để khóa hàng hoặc cột đầu tiên

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn các tiêu đề hàng và cột luôn hiển thị khi cuộn qua trang tính, bạn có thể khóa hàng trên cùng và/hoặc cột đầu tiên. Gõ nhẹ vào Dạng xem > Cố định Ngăn, rồi gõ nhẹ vào tùy chọn bạn cần.

Cố định nhiều hàng hoặc cột

  1. Chọn hàng bên dưới hàng cuối cùng mà bạn muốn cố định.

    Cố định cột hàng

  2. Trên iPad của bạn, gõ nhẹ vào xem > Cố định ngăn > Cố định ngăn.

    Nút Cố định ngăn

    Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào nút sửa Biểu tượng Sửa , và sau đó gõ nhẹ vào xem > cố định ngăn.

    Cố định ngăn

Để cố định nhiều cột (bắt đầu từ cột A), hãy chọn cột bên phải cột cuối cùng mà bạn muốn cố định, rồi gõ nhẹ vào Dạng xem > Cố định Ngăn > Cố định Ngăn.

Bỏ cố định Ngăn

Để bỏ cố định ngăn, gõ nhẹ vào xem > Cố định ngăn, sau đó xóa tất cả các tùy chọn đã chọn.

Menu Cố định

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×