Cố định cột trong Mô hình Dữ liệu trong Power Pivot

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để giữ cho một vùng trong Mô hình Dữ liệu luôn hiển thị khi bạn cuộn tới một vùng khác trong cửa sổ Power Pivot, bạn có thể giữ cố định các cột cụ thể trong một vùng bằng cách cố định cột.

  1. Trong cửa sổ Power Pivot, hãy chọn bảng có chứa những cột mà bạn muốn cố định.

  2. Chọn một hoặc nhiều cột để cố định.

  3. Bấm Thiết kế > Cột > Cố định.

Cột đã cố định chuyển về phía trước bảng. Các cột bổ sung mà bạn cố định được đặt cạnh cột đầu tiên bạn đã cố định. Nếu bạn bỏ cố định cột sau này, cột sẽ không được chuyển lại về vị trí ban đầu của cột đó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×