Có thể tôi áp dụng một dạng xem cho tất cả thư mục thư cùng một lúc?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Khi bạn thực hiện thay đổi cho dạng xem trong một thư mục, thay đổi thường chỉ áp dụng cho thư mục cụ thể đó. Không có cách nào để thực hiện thay đổi "trên tổng thể" với (cho tất cả các các thư mục thư cùng một lúc). Điều này áp dụng cho những thứ như là cách thêm cột, sử dụng xem trước tự động ba-đường, nhóm và sắp xếp.

Đọc hoặc "bản xem trước," ngăn, bật theo mặc định, cũng không thể bật hoặc tắt hoàn toàn tính. Nếu bạn chọn để tắt tính năng và không muốn thấy nó trong bất kỳ thư mục thư, bạn phải tắt nó cho mỗi thư mục.

Ghi chú: Thay đổi đối với hai ngăn khác trong cửa sổ Outlook, Ngăn Dẫn hướng và thanh việc cần làm, hoạt động khác đi; thay đổi trong một thư mục được phản ánh trong tất cả thư mục thư.

Ngăn Đọc ở bên phải Hộp thư đến
Ngăn đọc, được tô sáng bằng màu đỏ, cho phép bạn xem trước thư của bạn mà không cần phải mở chúng.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×