Có gì mới trong Project 2016

Có gì mới trong Project 2016

Là người đăng ký Office 365, bạn thường xuyên nhận được các tính năng mới và được cải thiện của Office 2016. Hãy xem bên dưới để biết hôm nay có gì mới.

Các bản cập nhật mới nhất cho Project 2016

Xem có gì mới và được cải thiện trong bản cập nhật tính năng Tháng Mười 2017, Phiên bản 1710 (Bản dựng 8625.2055).
Tìm phiên bản Office của bạn.

Sử dụng phương pháp linh hoạt trong Microsoft Project

Nếu bạn là người đăng ký Project Online, bạn có thể quản lý các dự án và tác vụ của mình bằng những bảng tác vụ đơn giản, trực quan hỗ trợ Scrum, Kanban hoặc quy trình tùy chỉnh. Bạn có thể bật các dạng xem linh hoạt về dự án thác nước hiện tại hoặc tạo một dự án linh hoạt mới từ trang Tệp > Mới. Sử dụng tab Công cụ linh hoạt, bạn có thể xem các dạng xem bảng và danh sách, cũng như chuyển đổi qua lại giữa dạng xem thác nước và dạng xem linh hoạt của cùng tác vụ. Project cũng cung cấp một vài báo cáo chuyên về linh hoạt chẳng hạn như trạng thái tác vụ và trạng thái phân đoạn nước rút. Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục Sử dụng phương pháp linh hoạt trong Microsoft Project.

Ảnh chụp màn hình dải băng Project hiển thị tab Công cụ linh hoạt

Khám phá dạng xem Bảng tác vụ

Bạn không có ý định quản lý dự án linh hoạt nhưng vẫn muốn xem các tác vụ dự án của bạn trên một bảng? Nếu bạn là người đăng ký Project Online, bạn có thể xem tất cả các tác vụ Project được bố trí giống như các thẻ trên một bảng trong dạng xem Bảng tác vụ. Di chuyển các thẻ tác vụ qua lại giữa các cột, đặt tên cho các cột của riêng bạn để tạo quy trình tùy chỉnh.

Để xem dự án của bạn ở dạng xem Bảng tác vụ:

 1. Trong Project, trên tab Xem, trong nhóm Xem tác vụ, chọn Bảng tác vụ.

 2. Điều chỉnh để cột phù hợp với nhu cầu dự án của bạn:

  • Để thay đổi tên của cột, bấm chuột phải vào tên cột, chọn Đổi tên, nhập tên mới, rồi nhấn Enter.

  • Để thêm nhiều cột hơn, chọn Thêm cột mới ở bên phải của cột cuối cùng, nhập tên, rồi nhấn Enter.

  Quan trọng: Tiêu đề cột ở dạng xem Bảng tác vụ cũng giống với tiêu đề cột dùng cho các công cụ linh hoạt trong Project. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng cả hai dạng xem linh hoạt và Bảng tác vụ, mọi thay đổi bạn thực hiện đối với các tiêu đề cột đều sẽ hiển thị ở cả hai dạng xem.

Bạn muốn các tính năng mới trước tiên?

Hãy trở thành Người dùng nội bộ Office và bạn sẽ là người đầu tiên biết các tính năng mới, rồi cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn.

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ OFFICE NGAY HÔM NAY

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Xem thêm về các bản phát hành

Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới?
Các tính năng mới của Office 365 đôi khi được triển khai trong một khoảng thời gian cho tất cả người đăng ký.

Xem cách triển khai các tính năng

Hoàn thành danh sách tất cả các bản cập nhật
Thu thập thông tin về tất cả các bản phát hành kênh cho ứng dụng máy khách Office 365.

Các bản phát hành mới nhất

Thông tin mới dành cho những người không phải là người đăng ký
Bạn không phải là người đăng ký Office 365 nhưng đang sử dụng Office 2016? Tìm hiểu xem có gì trong phiên bản của bạn.

Có gì mới trong Office 2016?

Các bản phát hành trước đó

Xem có gì mới và được cải thiện trong bản cập nhật tính năng Tháng Tám 2017, Phiên bản 1708 (Bản dựng 8431.2079).
Tìm phiên bản Office của bạn.

Liên kết tác vụ Project với Planner

Nếu bạn là người đăng ký Project Online, bạn có thể liên kết tác vụ trong Microsoft Project với một gói trong Microsoft Planner. Trong Trình lập kế hoạch, bạn có thể tạm dừng công việc, xây dựng nhóm, gán tác vụ và cập nhật trạng thái trong một dạng xem bảng tác vụ dễ sử dụng.

Cách liên kết tác vụ của bạn với Planner:

 1. Chọn một tác vụ trong Project, rồi bấm vào nút Planner trên dải băng Tác vụ.

  Ảnh nút Planner trên dải băng Tác vụ
 2. Trong ngăn Liên kết tác vụ với một gói, tìm kiếm nhóm thuộc gói của bạn, rồi chọn gói bạn muốn liên kết từ danh sách.

 3. Chọn mục Tạo liên kết.

Tác vụ Project của bạn hiện được liên kết với gói đó, đồng thời, chủ sở hữu tác vụ trong Project sẽ trở thành chủ sở hữu của gói này trong Trình lập kế hoạch.

Xem có gì mới và được cải thiện trong bản cập nhật tính năng Tháng Ba 2017, Phiên bản 1703 (Bản dựng 7967.2139).
Tìm phiên bản Office của bạn.

Liên kết các tác vụ bằng menu thả xuống

Bạn không còn phải nhớ ID tác vụ mà bạn muốn liên kết nữa. Thay vào đó, khi bạn chọn một ô trong cột Tiếp trước, rồi chọn mũi tên thả xuống, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các tác vụ trong dự án của mình. Phân cấp và thứ tự tác vụ hoàn toàn phù hợp với dự án, giúp bạn dễ dàng cuộn tới đúng tác vụ, rồi chọn hộp kiểm bên cạnh tác vụ.

Ảnh chụp màn hình menu thả xuống của cột tiếp trước trong Project

Bạn cũng có thể chọn tác vụ từ menu thả xuống cùng loại trong cột Tiếp sau. Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục Liên kết các tác vụ trong một dự án.

Xem có gì mới và được cải thiện trong bản cập nhật tính năng Tháng Một 2017, Phiên bản 1701 (Bản dựng 7766.2060).
Tìm phiên bản Office của bạn.

Trường Tên Tóm tắt Tác vụ

Với danh sách tác vụ dài, bạn sẽ khó biết tác vụ thuộc giai đoạn nào trong kế hoạch dự án chung. Trường Tên Tóm tắt Tác vụ là trường chỉ đọc, hiển thị tên tác vụ tóm tắt của tác vụ. Thêm trường này dưới dạng cột trong dạng xem Tác vụ của bạn để giúp làm rõ cấu trúc dự án của bạn. Để thêm trường này, hãy bấm chuột phải vào tiêu đề cột (phía bên phải nơi bạn muốn thêm trường), chọn Chèn Cột, rồi chọn Tên Tóm tắt Tác vụ từ danh sách thả xuống.

Cột Tên Tóm tắt Tác vụ

Xem có gì mới và được cải thiện trong bản cập nhật tính năng Tháng Mười Một 2016, Phiên bản 1611 (Bản dựng 7571.2072).
Tìm phiên bản Office của bạn.

Nhãn thanh đường thời gian và tiến độ tác vụ

Truyền đạt tiến độ dự án dễ dàng hơn! Thanh đường thời gian hiện có thể được gắn nhãn và tiến độ tác vụ được hiển thị ngay trên chính tác vụ đó, giúp bạn dễ dàng minh họa nhanh kế hoạch và công việc đang tiến hành khi chia sẻ trạng thái.

Thanh đường thời gian có nhãn và tiến độ tác vụ

Xem có gì mới và được cải thiện trong bản cập nhật tính năng Tháng Mười 2016, Phiên bản 1610 (Bản dựng 7466.2038).
Tìm phiên bản Office của bạn.

Phản hồi Trong Ứng dụng

Bạn có nhận xét hoặc đề xuất về Microsoft Office? Chúng tôi cần phản hồi của bạn để có thể cung cấp được các sản phẩm tuyệt vời. Trong Project, bạn có thể đề xuất các tính năng mới, cho chúng tôi biết bạn thích điều gì hoặc có gì chưa hiệu quả bằng cách bấm vào Tệp > Phản hồi.

Bấm vào Tệp > Phản hồi để cung cấp nhận xét hoặc đề xuất về Microsoft Project

Xem có gì mới và được cải thiện trong bản cập nhật tính năng Tháng Chín 2015, Phiên bản 1509 (Bản dựng 4229.1024).
Tìm phiên bản Office của bạn.

Đường thời gian linh hoạt hơn

Với Project 2016, bạn không chỉ có thể tận dụng nhiều đường thời gian để minh họa cho các giai đoạn hoặc danh mục công việc khác nhau, mà còn có thể đặt ngày bắt đầu và kết thúc cho mỗi đường thời gian riêng lẻ, để vẽ nên một hình ảnh toàn cảnh rõ ràng hơn về các công việc liên quan.

Đường thời gian đã định dạng trong Project

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Đây là cách tạo các đường thời gian trong Project 2016!

Kiểm soát tốt hơn việc lập lịch tài nguyên

Một số tài nguyên có tính sẵn sàng hạn chế và có thể được lên lịch biểu bởi người quản lý tài nguyên. Với Project Professional 2016 và Project Online, người quản lý dự án và người quản lý tài nguyên có thể đàm phán dẫn đến thỏa thuận, gọi là phân bổ tài nguyên, nhằm đảm bảo rằng các tài nguyên được sử dụng hợp lý và hiệu quả trong toàn bộ tổ chức của bạn.

Quan trọng: Phân bổ tài nguyên chỉ hoạt động nếu bạn đang sử dụng Project Professional 2016, được kết nối với Project Online. Nếu bạn hiện không kết nối với Project Online, chức năng phân bổ tài nguyên sẽ ẩn khỏi dạng xem. Project Standard 2016 không bao gồm phân bổ tài nguyên.

Tính năng này hoạt động như thế nào? Khi người quản lý tài nguyên thiết lập nhóm tài nguyên doanh nghiệp trong Project Online, họ có thể xác định một số tài nguyên là cần được phê duyệt để gán cho dự án.

Khi người quản lý dự án quyết định sử dụng một trong những tài nguyên này cho dự án, họ sẽ gửi yêu cầu phân bổ kèm theo phạm vi ngày cần sử dụng tài nguyên và một tỷ lệ phần trăm cụ thể cho thời gian sử dụng tài nguyên trong phạm vi ngày đó hoặc số giờ sử dụng trong phạm vi này đó.

Thêm Sự tham gia

Người quản lý tài nguyên sẽ xem xét yêu cầu này và họ có thể chấp nhận yêu cầu, đề xuất thay đổi hoặc từ chối yêu cầu. Người quản lý dự án làm mới trạng thái phân bổ trong dạng xem Kế hoạch Tài nguyên mới trong Project Professional 2016 để xem phản hồi của người quản lý tài nguyên.

Nút Làm mới trên tab Cam kết

Sau khi hoàn tất phân bổ, người quản lý dự án được phép bắt đầu gán tài nguyên đó cho các tác vụ trong dự án.

Làm việc nhanh chóng với Cho Tôi Biết

Bạn sẽ thấy một hộp văn bản trên dải băng trong Project 2016 có nội dung Cho tôi biết bạn muốn làm gì. Đây là một trường văn bản, nơi bạn có thể nhập các từ và cụm từ liên quan đến những điều bạn muốn thực hiện tiếp theo và nhanh chóng đi tới các tính năng bạn muốn sử dụng hoặc thao tác bạn muốn thực hiện. Bạn cũng có thể chọn để nhận trợ giúp liên quan đến nội dung bạn đang tìm kiếm.

Cho tôi biết bạn muốn làm gì

Truy vấn đang được nhập vào hộp "Cho tôi biết"

Các chủ đề mới cho Project

Giờ đây, có ba chủ đề Office mà bạn có thể áp dụng cho Project 2016: Màu sắc, Xám Đậm và Trắng. Để truy nhập các chủ đề này, đi tới Tệp > Tùy chọn > Chung, rồi bấm vào menu thả xuống bên cạnh Chủ đề Office.

Menu kéo xuống Chủ đề Office, các tùy chọn chủ đề Nhiều màu, màu Xám Đậm và Màu trắng

Các bản cập nhật mới nhất cho Người dùng nội bộ Project

Đọc tiếp để xem có gì mới trong Phiên bản 1710 (Bản dựng 8625.2055) dành cho Người dùng nội bộ chậm, rồi cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn. Phản hồi sớm của bạn là vô giá nên hãy tiếp tục cung cấp phản hồi cho chúng tôi!

Sử dụng phương pháp linh hoạt trong Microsoft Project

Nếu bạn là người đăng ký Project Online, bạn có thể quản lý các dự án và tác vụ của mình bằng những bảng tác vụ đơn giản, trực quan hỗ trợ Scrum, Kanban hoặc quy trình tùy chỉnh. Bạn có thể bật các dạng xem linh hoạt về dự án thác nước hiện tại hoặc tạo một dự án linh hoạt mới từ trang Tệp > Mới. Sử dụng tab Công cụ linh hoạt, bạn có thể xem các dạng xem bảng và danh sách, cũng như chuyển đổi qua lại giữa dạng xem thác nước và dạng xem linh hoạt của cùng tác vụ. Project cũng cung cấp một vài báo cáo chuyên về linh hoạt chẳng hạn như trạng thái tác vụ và trạng thái phân đoạn nước rút. Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục Sử dụng phương pháp linh hoạt trong Microsoft Project.

Ảnh chụp màn hình dải băng Project hiển thị tab Công cụ linh hoạt

Khám phá dạng xem Bảng tác vụ

Bạn không có ý định quản lý dự án linh hoạt nhưng vẫn muốn xem các tác vụ dự án của bạn trên một bảng? Nếu bạn là người đăng ký Project Online, bạn có thể xem tất cả các tác vụ Project được bố trí giống như các thẻ trên một bảng trong dạng xem Bảng tác vụ. Di chuyển các thẻ tác vụ qua lại giữa các cột, đặt tên cho các cột của riêng bạn để tạo quy trình tùy chỉnh.

Để xem dự án của bạn ở dạng xem Bảng tác vụ:

 1. Trong Project, trên tab Xem, trong nhóm Xem tác vụ, chọn Bảng tác vụ.

 2. Điều chỉnh để cột phù hợp với nhu cầu dự án của bạn:

  • Để thay đổi tên của cột, bấm chuột phải vào tên cột, chọn Đổi tên, nhập tên mới, rồi nhấn Enter.

  • Để thêm nhiều cột hơn, chọn Thêm cột mới ở bên phải của cột cuối cùng, nhập tên, rồi nhấn Enter.

  Quan trọng: Tiêu đề cột ở dạng xem Bảng tác vụ cũng giống với tiêu đề cột dùng cho các công cụ linh hoạt trong Project. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng cả hai dạng xem linh hoạt và Bảng tác vụ, mọi thay đổi bạn thực hiện đối với các tiêu đề cột đều sẽ hiển thị ở cả hai dạng xem.

Nhiều tính năng hơn, nhanh hơn

Tất cả tính năng mới cho Người dùng nội bộ Office

Tìm hiểu mọi tính năng mới trong tất cả thông tin về các ứng dụng, phiên bản và bản dựng Office.

Xem Có gì mới cho Người dùng nội bộ Office.

Bạn muốn có được các tính năng mới nhanh hơn?

Đăng ký mức Người dùng nội bộ Office NHANH và nhận quyền truy nhập thậm chí còn nhanh hơn vào các tính năng mới nhất.

Xem Người dùng nội bộ Office "Làm thế nào để tôi có thể tham gia?"

Tham gia vào cộng đồng

Cộng đồng Giải đáp - Diễn đàn Người dùng nội bộ Office

Cộng đồng Người dùng nội bộ Office

Kết nối với những người yêu thích công nghệ như bạn và nhận hỗ trợ từ cộng đồng Người dùng nội bộ Office.

Truy nhập cộng đồng

Twitter Người dùng nội bộ Office

Theo dõi chúng tôi trên @OfficeInsider

Tham gia cộng đồng đang lớn mạnh của các chuyên gia và người đam mê, những người giúp định hình tương lai của Office.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter

Nơi gửi phản hồi

Chúng tôi rất mong được nghe ý kiến của bạn về những tính năng hiệu quả và chưa hiệu quả, cũng như những điều bạn nghĩ chúng tôi có thể cải thiện. Để báo cáo sự cố hoặc gửi phản hồi, hãy bấm vào Tệp > Phản hồi từ một ứng dụng Office 2016 bất kỳ. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách đăng bài trong Cộng đồng Người dùng Nội bộ Office hoặc tweet đến @OfficeInsider.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×