Có gì mới trong Power View trong Excel 2013 và trong SharePoint Server

Quan trọng: Power View và Power Pivot khả dụng trong các phiên bản Office Professional Plus và Office 365 Professional Plus và trong phiên bản Excel 2013 độc lập. Đọc sổ làm việc Excel 2010 với Power Pivot không hoạt động trong một số phiên bản của excel 2013. Bạn có muốn xem phiên bản Office bạn đang sử dụng không?

Cả Power View trong Excel 2013 và Power View trong SharePoint Server đều mang tới trải nghiệm khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu mang tính tương tác cho tất cả các cấp độ kỹ năng. Kéo dữ liệu của bạn lại với nhau trong bảng, ma trận, bản đồ và một loạt các biểu đồ trong một dạng xem tương tác, tạo ra sự sống động cho dữ liệu của bạn. Nhiều tính năng hiện có trong Power View trong Excel 2013 đã có trong Power View trong SharePoint 2010 và các tính năng mới đã được thêm vào cả hai.

Bạn có thể tạo các báo cáo Power View trong SharePoint Server dựa trên mô hình đa hướng dịch vụ phân tích SQL Server.

Bạn cũng có thể phát hành sổ làm việc Excel với các trang tính Power View vào Power bi. Power BI sẽ lưu các trang tính Power View trong sổ làm việc của bạn dưới dạng báo cáo Power BI. Bạn chưa sử dụng Power BI? Đăng ký một tài khoản Power bimiễn phí.

Đọc về nhiều thứ khác bạn có thể làm trong Power View.

Trong bài viết này

Power View trong Excel 2013: Các tính năng mới

Các trang tính Power View có thể kết nối với các mô hình dữ liệu khác nhau trong một sổ làm việc

Sửa đổi Mô hình Dữ liệu nội bộ mà không cần rời khỏi trang tính Power View

Power View trong Excel Services và Excel Web App và trong Office 365

Power View trong Excel 2013 và SharePoint Server: Các tính năng mới

Biểu đồ hình tròn

Bản đồ

Chỉ số hiệu suất then chốt (KPI)

Cấu trúc phân cấp

Truy ngược lên và truy sâu xuống

Định dạng báo cáo bằng các kiểu, chủ đề và đổi cỡ văn bản

Nền và hình nền

Siêu kết nối

In ấn

Hỗ trợ các ngôn ngữ từ phải sang trái

Power View thay đổi cách xử lý số nguyên

Power View tương thích ngược và xuôi

Power View và mô hình dữ liệu

Power View và Excel Services

Power View trong SharePoint Server

Báo cáo Power View trên mô hình đa hướng

Power View trong Excel 2013: Các tính năng mới

Power View trong Excel 2013 có tất cả các tính năng mới trong phần tiếp theo, Power View trong excel 2013 và SharePoint Server: các tính năng mới. Nó cũng có các tính năng sau đây, có Power View trong SharePoint không có.

Các trang tính Power View có thể kết nối với các mô hình dữ liệu khác nhau trong một sổ làm việc

Trong Excel 2013, mỗi sổ làm việc có thể chứa một Kiểu Dữ liệu nội bộ mà bạn có thể sửa đổi trong Excel, trong Power Pivot thậm chí trong một trang tính Power View trong Excel. Một sổ làm việc có thể chỉ chứa một Mô hình Dữ liệu nội bộ và bạn có thể căn cứ một trang tính Power View trên Mô hình Dữ liệu trong sổ làm việc đó hoặc trên một nguồn dữ liệu ngoài. Một sổ làm việc Excel đơn lẻ có thể chứa nhiều trang tính Power View và mỗi trang tính có thể dựa trên một mô hình dữ liệu khác nhau.

Mỗi trang tính Power View có các biểu đồ, bảng và các dạng trực quan hóa khác của riêng nó. Bạn có thể sao chép và dán biểu đồ hoặc một dạng trực quan hóa khác từ trang tính này sang trang tính khác, nhưng chỉ khi cả hai trang tính được dựa trên cùng một mô hình dữ liệu.

Đọc thêm về Tạo trang tính Power View được kết nối với mô hình dữ liệu ngoài trong Excel.

Sửa đổi Mô hình Dữ liệu nội bộ mà không cần rời khỏi trang tính Power View

Giờ đây khi bạn có thể tạo các trang tính Power View và một Mô hình Dữ liệu nội bộ trong sổ làm việc Excel 2013, nếu bạn căn cứ trang tính Power View của mình trên Mô hình Dữ liệu nội bộ, bạn có thể thực hiện một số thay đổi đối với Mô hình Dữ liệu trong khi bạn ở trong trang tính Power View. Ví dụ:

Power View trong Excel Services và Excel dành cho web và trong Office 365

Khi bạn tạo các trang tính Power View trong Excel, bạn có thể xem và tương tác với chúng tại chỗ trong Excel Services và trong Office 365. Bạn chỉ có thể sửa trang tính Power View trong Excel 2013 trên một máy khách.

Trong Office 365, bạn xem các trang tính Power View với Trung tâm dữ liệu Excel dành cho web, một phần của SharePoint Online, thay vì Excel Services.

Đọc thêm về Power View trong Excel trong SharePoint Server hoặc SharePoint Online trong Office 365.

Lưu ý: 

  • Không xem được trang tính Power View trên OneDrive.

  • Nếu bạn lưu sổ làm việc Excel có các trang tính Power View vào một Bộ sưu tập Power Pivot, thì các trang tính Power View trong sổ làm việc đó sẽ không hiển thị trong Bộ sưu tập nhưng chúng vẫn còn trong tệp. Bạn sẽ thấy chúng khi bạn mở trong sổ làm việc.

  • Đọc về yêu cầu phần mềm dành cho thông minh nghiệp vụ (SharePoint 2013).

  • Khi bạn phát hành sổ làm việc Excel với các trang tính Power View sang Power bi. Power BI sẽ lưu các trang tính Power View trong sổ làm việc của bạn dưới dạng báo cáo Power BI. Đăng ký một tài khoản Power bimiễn phí.

Power View trong Excel 2013 và SharePoint Server: Các tính năng mới

Biểu đồ hình tròn

Biểu đồ hình tròn có thể đơn giản hoặc phức tạp trong Power View. Bạn có thể tạo một biểu đồ hình tròn truy sâu xuống khi bạn bấm đúp vào một lát cắt, hoặc biểu đồ hình tròn hiện các lát cắt phụ trong các lát cắt màu lớn hơn. Bạn có thể lọc chéo một biểu đồ hình tròn với một biểu đồ khác. Giả sử bạn bấm vào một thanh trong một biểu đồ thanh. Phần của biểu đồ hình tròn áp dụng cho thanh đó sẽ được tô sáng và phần còn lại của hình tròn bị tô xám.

Biểu đồ doanh số bán hàng hình tròn của Power View theo châu lục với dữ liệu năm 2007 được chọn

Đọc thêm về Biểu đồ hình tròn trong Power View.

Bản đồ

Bản đồ trong Power View dùng các lát bản đồ Bing, như vậy bạn có thể phóng to và dịch chuyển như bạn làm với bất kỳ bản đồ Bing nào khác. Các địa điểm và các vùng là các chấm trên bản đồ: Giá trị càng lớn, dấu chấm càng lớn. Khi thêm một chuỗi đa giá trị, bạn sẽ có được biểu đồ hình tròn trên bản đồ.

Bản đồ Power View của Hoa Kỳ với biểu đồ tròn

Đọc thêm về Bản đồ trong Power View.

Chỉ số hiệu suất then chốt (KPI)

Bạn có thể thêm các chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) vào báo cáo Power View để thể hiện tiến độ hướng tới mục tiêu nếu mô hình dữ liệu mà báo cáo Power View của bạn được dựa trên đó có chúng.

Bảng Power View với KPI thể hiện những chuyến bay trễ

Thông tin thêm về các chỉ số hiệu suất then chốt (KPIs) trong Power Pivot.

Cấu trúc phân cấp

Nếu mô hình dữ liệu của bạn có một cấu trúc phân cấp, bạn có thể dùng nó trong Power View. Ví dụ, mô hình dữ liệu có thể có một cấu trúc phân cấp tên là Địa điểm, bao gồm các trường Lục địa > Quốc gia/Khu vực > Tiểu bang/Tỉnh > Thành phố. Trong Power View, bạn có thể thêm mỗi trường một lần vào bề mặt thiết kế, hoặc bạn có thể thêm Địa điểm và có được tất cả các trường trong cấu trúc phân cấp cùng một lúc.

Nếu mô hình dữ liệu của bạn không có cấu trúc phân cấp, bạn cũng có thể tạo một cấu trúc phân cấp trong Power View. Bạn có thể đặt các trường theo bất kỳ thứ tự nào trong một cấu trúc phân cấp.

Bạn cũng có thể dùng cấu trúc phân cấp từ các mô hình dạng bảng của Dịch vụ Phân tích SQL Server.

Đọc thêm về Cấu trúc phân cấp trong Power View.

Truy ngược lên và truy sâu xuống

Thêm tính năng truy ngược lên/truy sâu xuống vào một biểu đồ hoặc ma trận trong Power View để nó chỉ hiển thị một mức tại một thời điểm. Người đọc báo cáo sẽ truy sâu xuống để xem chi tiết hoặc truy ngược lên để xem dữ liệu tóm tắt.

Khi một ma trận có nhiều trường trong các hàng hoặc cột, bạn có thể thiết lập nó để hiển thị các mức, mà như vậy sẽ thu gọn ma trận để chỉ hiển thị cấp trên cùng hoặc ngoài cùng. Bạn bấm đúp vào một giá trị trong cấp đó để bung rộng nó và hiện các giá trị dưới cấp đó trong cấu trúc phân cấp. Bạn bấm vào mũi tên lên để trở lại.

Đồ thị thanh, cột và hình tròn hoạt động theo cùng cách này. Nếu một biểu đồ có nhiều trường trong hộp Trục, bạn thiết lập nó để hiển thị các cấp và bạn chỉ nhìn thấy một cấp tại một thời điểm, bắt đầu từ cấp cao nhất. Mũi tên lên trong góc đưa bạn trở lại mức trước.

Biểu đồ cột Power View truy sâu xuống quốc gia/khu vực ở Châu Âu

Lưu ý: Truy sâu xuống một biểu đồ hoặc ma trận có tác dụng như một bộ lọc trên đối tượng đó. Trong ngăn Bộ lọc, bạn sẽ thấy rằng nó lọc các giá trị trong đối tượng khi bạn truy sâu xuống và loại bỏ bộ lọc khi bạn truy ngược lên.

Đọc thêm về truy ngược lên và truy sâu xuống trong ma trận hoặc biểu đồ Power View.

Định dạng báo cáo bằng các kiểu, chủ đề và đổi cỡ văn bản

Power View có các chủ đề báo cáo mới. Khi bạn thay đổi chủ đề, thì chủ đề mới sẽ áp dụng cho tất cả các dạng xem Power View trong báo cáo hoặc trang tính trong sổ làm việc.

Power View cho SharePoint Server 2010 có tám chủ đề điểm nhấn cơ bản nổi bật, kiểm soát màu biểu đồ.

Power View trong Excel 2013 và trong SharePoint Server có thêm 39 chủ đề với các bảng màu cũng như phông chữ và màu nền biểu đồ đa dạng hơn.

Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ văn bản cho tất cả các thành phần báo cáo của mình.

Đọc thêm về định dạng báo cáo Power View.

Nền và hình nền

Bạn có thể đặt nền của từng dạng xem từ màu trắng sang màu đen, với một số tùy chọn chuyển màu. Trên những nền tối hơn, văn bản chuyển từ đen sang trắng để nổi bật hơn.

Bạn cũng có thể thêm hình nền cho mỗi trang tính hoặc dạng xem. Duyệt đến một tệp hình ảnh trên máy tính cục bộ hoặc ở nơi khác và áp dụng nó làm hình nền cho một trang tính hoặc dạng xem. Sau đó, bạn có thể đặt nó cho vừa, kéo giãn, xếp lát hoặc căn giữa và đặt mức trong suốt của nó từ 0% (vô hình) đến 100% (không trong suốt). Sổ làm việc hoặc báo cáo lưu trữ một bản sao của hình ảnh.

Bạn có thể kết hợp nền và hình ảnh để có nhiều hiệu ứng khác nhau.

Đọc thêm về sử dụng hình ảnh trong Power View.

Siêu kết nối

Thêm siêu kết nối vào một hộp văn bản trong một trang tính hoặc dạng xem. Nếu một trường trong mô hình dữ liệu của bạn chứa một siêu kết nối, hãy thêm trường này vào trang tính hoặc dạng xem. Nó có thể nối kết tới bất kỳ địa chỉ Internet hoặc địa chỉ email nào

Trong Power View trong Excel và trong chế độ chỉnh sửa của báo cáo Power View trong SharePoint, bạn truy cập vào siêu kết nối bằng cách bấm vào nó trong khi nhấn giữ phím Ctrl.

Bạn chỉ cần bấm vào nối kết để đi tới một sổ làm việc Excel trong Excel Services hoặc Office 365, hoặc đi tới một báo cáo Power View trong SharePoint ở chế độ đọc và chế độ toàn màn hình.

In ấn

Bạn có thể in các trang tính Power View trong Excel và các dạng xem trong SharePoint. Trong cả hai trường hợp, những gì bạn in ra là những gì bạn nhìn thấy trên trang tính hoặc dạng xem khi gửi nó đến máy in. Nếu trang tính hoặc dạng xem chứa một khu vực với một thanh cuộn, thì trang in ra sẽ chứa phần của khu vực hiển thị trên màn hình. Nếu một trang tính hoặc dạng xem chứa một khu vực với các lát, thì bất kỳ lát nào được chọn sẽ là lát in ra.

Hỗ trợ các ngôn ngữ từ phải sang trái

Giờ đây Power View trong cả Excel và SharePoint hỗ trợ các ngôn ngữ từ phải sang trái.

Power View trong SharePoint    có các tùy chọn để đặt hướng mặc định cho các dạng xem mới và hướng cho một dạng xem hiện có cụ thể. Trừ khi bạn thay đổi nó, hướng sẽ tương tự như hướng cho SharePoint.

Power View trong Excel    dùng thiết đặt cho hướng mặc định từ Excel. Bạn có thể thay đổi các thiết đặt này. Trong Excel, hãy đi đến Tệp > Tùy chọn > Nâng cao và tìm Hướng mặc định. Trong cùng hộp thoại này, bạn cũng có thể thay đổi hướng cho một trang tính cụ thể mà không cần thay đổi hướng mặc định.

Đọc thêm về hỗ trợ ngôn ngữ từ phải sang trái trong Excel và Office 2013.

Power View thay đổi cách xử lý số nguyên

Trong Power View, để chuyển đổi bảng thành biểu đồ, ít nhất cần tổng hợp một cột dữ liệu.

Theo mặc định, Power View cho SharePoint 2010 tổng hợp các số thập phân, nhưng nó coi các số nguyên như các thể loại thay vì tổng hợp chúng. Một trình thiết kế mô hình dữ liệu trong Power Pivot hoặc trong Công cụ Dữ liệu SQL Server có thể đặt mặc định cho số nguyên, nhưng đây là hành vi mặc định.

Trong Power View trong Excel 2013 và SharePoint Server, Power View tổng hợp cả số thập phân và số nguyên theo mặc định. Một trình thiết kế mô hình dữ liệu vẫn có thể xác định hành vi mặc định khác, nhưng đó là mặc định.

Đọc thêm về các trường số và không phải số trong Power View.

Power View tương thích ngược và xuôi

Các tệp RDLX của Power View trong SharePoint tương thích ngược, có nghĩa là nếu bạn lưu một tệp Power View bằng bổ trợ Dịch vụ Báo cáo của SQL Server 2012, bạn có thể mở và lưu nó trong Power View trong SharePoint 2010 hoặc SharePoint 2013 với bổ trợ Dịch vụ Báo cáo SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1). Phần nghịch đảo không đúng: Bạn không thể mở tệp RDLX Power View phiên bản mới trong một phiên bản SharePoint với bổ trợ Dịch vụ Báo cáo SQL Server cũ hơn.

Power View và mô hình dữ liệu

Các mô hình dữ liệu Dịch vụ Phân tích SQL Server và Power View tương thích xuôi và ngược với nhau:

Bạn có thể căn cứ một tệp Power View trong SharePoint 2010 với bổ trợ Dịch vụ Báo cáo SQL Server 2012 trên một mô hình dữ liệu Excel 2013 hoặc trên một mô hình dạng bảng của Dịch vụ Phân tích SQL Server 2012 SP 1, và ngược lại. Tuy nhiên, một số tính năng như cấu trúc phân cấp và KPI chỉ sẵn dùng nếu bạn căn cứ một báo cáo Power View trong SharePoint Server với bổ trợ Dịch vụ Báo cáo SQL Server 2012 SP 1 trên một mô hình dữ liệu Excel 2013 hoặc trên một mô hình dạng bảng của Dịch vụ Phân tích SQL Server 2012 SP 1.

Power View và Excel Services

Power View và Excel Services tương thích ngược nhưng không tương thích xuôi:

  • SharePoint 2013 tương thích ngược với các sổ làm việc Power Pivot của Excel 2010. Nếu bạn tải một sổ làm việc Power Pivot của Excel 2010 lên SharePoint 2013, bạn có thể mở nó trong Excel Services và cũng có thể căn cứ một báo cáo Power View trên nó.

  • SharePoint 2010 không tương thích xuôi với Mô hình Dữ liệu sổ làm việc Excel 2013. Nếu bạn tải một sổ làm việc Excel 2013 với một Mô hình Dữ liệu lên SharePoint 2010, nó có thể không hoạt động đúng cách trong Excel Services và bạn không thể căn cứ một báo cáo Power View vào nó.

Đọc thêm về nâng cấp mô hình dữ liệu Power Pivot từ phiên bản trước đây.

Power View trong SharePoint Server

Báo cáo Power View trên mô hình đa chiều

Bạn có thể sử dụng Power View trong SharePoint Server để khám phá dữ liệu tương tác và tạo các trực quan hóa động từ các mô hình đa hướng dịch vụ phân tích.

Tìm hiểu Đối tượng Mô hình Đa chiều trong Power View

Khám phá Mô hình Đa chiều Adventure Works bằng cách dùng Power View

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×