Câu lệnh TRANSACTION

Dùng để khởi tạo và kết thúc các giao dịch rõ ràng.

Cú pháp

Khởi tạo một giao dịch mới.

BEGIN TRANSACTION

Kết thúc giao dịch bằng cách xác nhận tất cả công việc đã thực hiện trong quá trình giao dịch.

COMMIT [TRANSACTION | WORK]

Kết thúc giao dịch bằng cách quay lui mọi công việc đã thực hiện ở quá trình giao dịch.

ROLLBACK [TRANSACTION | WORK]

Ghi chú

Không tự động bắt đầu giao dịch. Để bắt đầu một giao dịch, bạn phải thực hiện một cách rõ ràng bằng cách sử dụng BEGIN TRANSACTION.

Có thể lồng giao dịch đến tối đa năm cấp độ. Để bắt đầu một giao dịch lồng, hãy sử dụng BEGIN TRANSACTION trong ngữ cảnh của giao dịch hiện có.

Không hỗ trợ giao dịch đối với bảng được liên kết.Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×