Câu hỏi thường gặp về ứng dụng OneNote Class Notebook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

OneNote Class Notebook là gì?

Ứng dụng OneNote Class Notebook cho phép giáo viên nhanh chóng thiết lập không gian làm việc cá nhân cho tất cả học viên, thư viện nội dung cho bản phân phát và không gian cộng tác cho bài học và hoạt động sáng tạo, tất cả trong một sổ ghi chép mạnh mẽ.

Với OneNote Class Notebook, giáo viên có thể dễ dàng thêm học viên vào sổ ghi chép chung để cho phép hướng dẫn riêng biệt, chuyển phát nội dung và không gian số mang tính cộng tác. Học viên có thể cùng nhau làm việc trong khi giáo viên cung cấp phản hồi theo thời gian thực.

Để tìm hiểu thêm, truy nhập site OneNote Trong Giáo dục.

Để trợ giúp và hỗ trợ, hãy truy cập trang OneNote Class Notebook khắc phục sự cố hoặc thư classnbk@microsoft.com.

Cần phải có gói Office 365 nào để cài đặt ứng dụng OneNote Class Notebook?

Để có quyền truy nhập vào các ứng dụng OneNote Class Notebook và OneNote Staff Notebook, giáo viên phải có một trong hai miễn phí vào Office 365 Education hoặc tổ chức của họ phải có một https://products.office.com/en-us/academic/compare-office-365-education-plans?legRedir=true&CorrelationId=a9fff307-6c72-4104-9774-b14cd62c715bgói đăng ký Office 365 Education với SharePoint và OneDrive for Business. OneNote Class Notebook và OneNote Staff Notebook sẽ sẵn dùng theo mặc định trong công cụ khởi động ứng dụng cho bất kỳ người dùng với giấy phép giảng viên đã được gán cho chúng.

Tôi đang giáo viên và tôi mới vào ứng dụng Class Notebook. Tôi làm thế nào để …

Trước đây tôi đã sử dụng ứng dụng Class Notebook. Nội dung nào đã thay đổi?

Chúng tôi đang cung cấp cho khách hàng một cách dễ dàng hơn để tạo và truy nhập Class Notebook. Giáo viên có thể tạo sổ ghi chép trong OneDrive for Business mà không cần người quản trị CNTT cài đặt ứng dụng SharePoint. Để truy nhập vào ứng dụng:

Kiểm tra của chúng tôi Ghi chú phát hành cho các bản cập nhật mới nhất về các tính năng của sổ ghi chép lớp học.

Tại sao học viên xem sổ ghi chép lớp học trong công cụ khởi động ứng dụng / ứng dụng của tôi?

Học viên có thể vô tình đã được gán giấy phép khoa (giáo viên) của Office 365 Education. Vui lòng liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để gán giấy phép thích hợp.

Ứng dụng Class Notebook hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Bạn có thể xem các bài đăng blog mở rộng ngôn ngữ và xem danh sách ngôn ngữ trong ứng dụng trong SharePoint Store.

Trình duyệt nào có thể được sử dụng

Internet Explorer 10 và 11, Chrome, Firefox, Safari và Opera.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?

Truy nhập onenoteineducation.com để truy nhập các hướng dẫn hoạt hình của ứng dụng cũng như mẹo và bí quyết.

Đây là một hướng dẫn tương tác cụ thể về bắt đầu với OneNote Class Notebook.

Kiểm xuất của chúng tôi giáo dục tự trợ giúp trang cho các bài viết về cách sử dụng các sản phẩm Office chẳng hạn như Class Notebook cho giáo dục.

Nhận unstuck với các bản sửa lỗi phổ biến.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×