Câu hỏi thường gặp (hướng dẫn kích hoạt Yammer)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về kích hoạt Yammer.

Trong hướng dẫn này:

Hướng dẫn kích hoạt yammer

Thiết lập mạng Yammer của bạn

Các câu hỏi thường gặp    

Cấp phép, cung cấp và tính đủ điều kiện

Làm thế nào để tôi có thể mua Yammer Enterprise?

Yammer Enterprise sẵn dùng trực tuyến với những gói đăng ký sau đây:

 • Yammer Enterprise Độc lập

 • Office 365 Enterprise Kế hoạch

 • Office 365 Business Premium

 • kế hoạch SharePoint Online và Yammer Enterprise

 • kế hoạch Office 365 Education

Cung cấp những có thể được mua trực tiếp thông qua trang Yammer giá cả hoặc thông qua Office 365. cũng có thể mua các Yammer với thỏa thuận Enterprise cấp phép số lớn một hoặc thông qua một đối tác Microsoft bán hàng. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn mua cho tổ chức quy mô lớn hơn, hãy xem Cấp phép số lớn. Nếu bạn là khách hàng Office 365 hiện có với một trong ở trên Yammer-có quyền gói, bạn có thể kích hoạt một mạng Yammer Enterprise .

Tôi đã mua Yammer Enterprise dạng dịch vụ độc lập, tại sao tôi phải đăng ký Office 365?

Yammer là một phần của gia đình Office 365 , tương tự như các dịch vụ khác như SharePoint và Exchange. Đăng ký Yammer Enterprise tự động tạo ra một tài khoản Office 365 cho bạn để quản lý thanh toán, giấy phép, Office 365 cấp thiết đặt và kích hoạt Yammer .

Nếu tên miền mà bạn có dưới Yammer mạng của bạn được xác nhận trên một đối tượng thuê Office 365 , mạng sẽ được tự động liên kết với các đối tượng thuê Office 365 .

Xem thêm thông tin về những lợi ích của việc quản lý Dịch vụ Yammer trong Office 365.

Tôi có thể thử Yammer Enterprise trước khi tôi thực hiện mua hàng của tôi?

Có, bạn có thể nhận được bản dùng thử miễn phí của Yammer Enterprise bằng bằng cách đăng cho một trong các bản dùng thử Office 365 bao gồm Yammer (chẳng hạn như Office 365 E3 dùng thử hoặc Office 365 E5 dùng thử. Khi một đối tượng thuê Office 365 tạo, một mạng Yammer mới sẽ được tự động tạo bên dưới các *. tên miền onmicrosoft.com trong đối tượng thuê của bạn. Ở cuối bản dùng thử, bạn có thể mua một trong hai Yammer Enterprise để giữ kích hoạt mạng của bạn hoặc cho phép hết hạn dùng thử. Nếu bạn quyết định để cho phép hết hạn dùng thử, mạng sẽ thể phải chịu phí dữ liệu xử lý quy trình Office 365 và sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin: điều gì xảy ra khi bản dùng thử kết thúc?

Hãy nhớ rằng tên miền có thể xác minh trên chỉ có một đối tượng thuê tại một thời điểm. Để giữ nguyên bản dùng thử kích hoạt Yammer Enterprise mạng sau, bạn phải nâng cấp từ tài khoản dùng thử của bạn, bằng cách mua gói Office 365 để giữ tất cả các tính năng dùng thử Office 365 , bao gồm Yammer Enterprise, hoặc mua Yammer Enterprise dưới dạng một sản phẩm độc lập.

Nếu bạn quyết định để di chuyển tên miền của bạn vào một đối tượng thuê mới, mạng mới sẽ được tạo bên dưới rằng tên miền mà đã được di chuyển và đối tượng thuê sẽ được tự động đồng bộ vào mạng mới được tạo.

Tôi có cần gán giấy phép Office 365 cho người dùng cá nhân của Yammer?

Không, giấy phép Yammer Enterprise không riêng lẻ được phân công, nhưng họ đang tự động được gán cho tất cả người dùng trên các gói đủ điều kiện Office 365 . Lưu ý rằng bạn được yêu cầu để mua giấy phép đủ để bao phủ Yammer Enterprise người dùng của bạn, và bạn có thể thêm giấy phép bổ sung vào tài khoản của bạn thông qua trang cấp phép trong của bạn Office 365 Trung tâm quản trị.

Quy trình kích hoạt

Công ty tôi đã có một mạng cơ bản Yammer. Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu và nội dung đó khi tôi kích hoạt Yammer Enterprise?

Tất cả các dữ liệu, nội dung và người dùng được giữ nguyên khi bạn nâng cấp của bạn Yammer mạng cơ bản. Để nâng cấp, hãy chắc chắn để xác nhận cùng tên miền được liên kết với mạng của bạn Yammer cơ bản trong đối tượng thuê Office 365 của bạn, và chọn nó khi kích hoạt Yammer.

Tôi là một khách hàng Office 365 hiện có, và tôi đã thêm tên miền công ty của tôi vào tài khoản của tôi. Tôi có cần thực hiện bước này một lần nữa?

Nếu bạn đã xác nhận tên miền của bạn cho dịch vụ Office 365 khác và đã thêm ít nhất một quản trị toàn cục để tên miền đó, bạn không cần để thực hiện các bước này một lần nữa. Chỉ cần bỏ qua để Kích hoạt Yammer và tiếp tục từ đó. Vui lòng lưu ý rằng nếu tổ chức của bạn cũng sử dụng SharePoint Online site, bạn không thể kích hoạt Yammer Enterprise sử dụng cùng một tên miền. Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã xác nhận cả www.contoso.com để sử dụng với SharePoint site và contoso.com để sử dụng với Yammer Enterprise.

Tại sao tôi nhận một thông báo lỗi "Dịch vụ web ngoại lệ" khi cố gắng kích hoạt Yammer?

Nếu bạn nhận được lỗi này khi bạn cố gắng kích hoạt Yammer, tên miền có thể đã được sử dụng cho một SharePoint trang web công cộng. Để thay đổi này, hãy đến quản lý tên miền > Quản lý DNS để xem dịch vụ nào được chọn cho tên miền của bạn. Hãy xem việc chọn dịch vụ cho tên miền của bạn trong Office 365 để biết thêm thông tin.

Mẹo: Tên miền được sử dụng cho trang web công cộng SharePoint sẽ luôn là ở định dạng www.contoso.com, hoặc SharePoint website của bạn sẽ không hoạt động đúng cách, và bạn sẽ có xung đột khi bạn tìm cách kích hoạt Yammer trên contoso.com.

Tôi đang nhận thông báo mà có thể mất đến 72 giờ để xác nhận tên miền. Tôi thực sự phải chờ 72 giờ không?

Phụ thuộc vào cơ quan đăng ký mà bạn đã dùng và khoảng thời gian cho máy chủ DNS của mình để được Cập Nhật.

Nếu xác thực thực hiện một lúc, tốt nhất là kiểm tra lại trong Office 365 cổng thông tin quản trị theo định kỳ và xem nếu máy chủ DNS đã cập nhật. Ngay khi chúng, xác nhận sẽ tiếp tục. Lưu ý rằng đây không phải là cụ thể để kích hoạt Yammer . Quy trình này diễn ra bất kỳ lúc nào bạn xác nhận tên miền.

Tôi kích hoạt Yammer Enterprise cho tên miền sai. Làm thế nào để tôi nâng cấp mạng ngay bây giờ?

Nếu bạn kích hoạt miền sai cho Yammer mạng của bạn và cần phải kích hoạt một tên miền khác nhau, vui lòng liên hệ Office 365 dành cho doanh nghiệp có hỗ trợ để được trợ giúp.

Tổ chức của tôi đã có người dùng trong Office 365, để họ nhận được tự động truy nhập vào Yammer Enterprise?

Người dùng trong Office 365 được cấp phép sử dụng Yammer Enterprise, nhưng chúng sẽ không tự động được thêm vào Yammer mạng của bạn. Cách đơn giản nhất để đảm bảo rằng người dùng Office 365 của bạn trên Yammer là bằng cách thêm chúng với quản trị Yammer của bạn. Hoặc, thêm Yammer làm nối kết trong tổ chức của bạn trên thanh dẫn hướng Office 365 để người dùng có thể dẫn hướng trực tiếp vào mạng. Nếu không, người dùng trên cùng một tên miền công ty đó là Yammer mạng của bạn có thể gia nhập vào mạng bằng cách tạo một tài khoản Yammer tại www.yammer.com. Nếu người dùng Office 365 của bạn trên tên miền khác nhau hoặc tên miền con, hãy cân nhắc thêm những miền này tới nhà mạng của bạn kích hoạt qua yêu cầu hỗ trợ.

Công ty của tôi có nhiều tên miền và tôi muốn kích hoạt Yammer Enterprise cho tất cả chúng. Làm thế nào để làm điều đó không?

Office 365 hỗ trợ một kích hoạt Yammer Enterprise mạng cho mỗi tài khoản. Nếu tổ chức của bạn có nhiều tên miền, hãy bắt đầu bằng cách kích hoạt nhà mạng của bạn bằng cách dùng tên miền chứa phần lớn của người dùng của bạn. Sau đó, bạn có thể làm việc với bộ phận hỗ trợ để thêm tên miền bổ sung của bạn với nhà mạng của bạn. Lưu ý rằng bạn cần phải xác nhận các tên miền trong Office 365.

Làm thế nào tôi có thể ngăn người dùng truy nhập vào mạng Yammer của tổ chức của tôi?

Nói chung, chúng tôi không khuyến khích bạn chặn người dùng tham gia vào mạng. Tổ chức của bạn sẽ nhận giá trị nhất từ Yammer bằng điều kiện một hiệu ứng mạng, khuếch đại bằng cách yêu cầu mọi người trong công ty của bạn trong Yammer. Tuy nhiên, trong trường hợp đó là cần thiết để chặn người dùng, Yammer người quản trị có thể chọn để thực hiện điều này thông qua SSO hoặc công cụ Yammer chặn người dùng.

Tùy chọn 1: Chặn người dùng thông qua đăng nhập đơn (AD SSO)

Chỉ định một nhóm người dùng bên trong của bạn Active Directory (AD) để chặn truy nhập vào Yammer, và sau đó ngăn không cho nhà cung cấp căn cước của tổ chức của bạn (IDP) gửi một khẳng định để Yammer cho những người dùng. Tùy chọn này chỉ có thể được thực hiện bằng Verified Yammer người quản trị.

Để chặn người dùng thông qua đăng nhập đơn
 1. Thực hiện Yammer SSO.

 2. Thêm người dùng mà bạn muốn chặn Yammer đến một nhóm trong Active Directory có từ chối quyền truy nhập Yammer, bằng cách dùng dịch vụ liên kết Active Directory (AD FS) cấp ủy quyền quy tắc.

 3. Khi người dùng cố gắng đăng nhập vào Yammer, họ sẽ được chuyển hướng đến www.yammer.com thay vì trải nghiệm đăng nhập.

Lưu ý: Người dùng bị chặn ngăn truy nhập vào Yammer, ngay cả khi Yammer xuất hiện trong thanh dẫn hướng bộ sản phẩm trong Office 365. Họ không bị chặn theo Yammer, nhưng dịch vụ liên kết của lựa chọn tốt AD FS. Người dùng bị chặn được trình bày với một lỗi, có thể được cấu hình trong dịch vụ liên kết của bạn. Thật dễ nhất để thực hiện trên AD FS 3.0 gốc Windows Server 2012, và Windows Server 2012 R2.

Quan trọng: 

 • Yammer SSO đang bị phản đối và sẽ dừng hoạt động sau ngày 1 tháng 12 năm 2016. Bạn sẽ không thể thiết lập cấu hình mới bằng Yammer SSO sau ngày 1 tháng 4 năm 2016. Thay vì Yammer SSO, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Đăng nhập Office 365 cho Yammer.

 • Để biết thêm thông tin về việc phản đối cũng như cách chuyển ra khỏi Yammer SSO, hãy xem Kế hoạch cho việc phản đối Yammer SSO và DSync.

Tùy chọn 2: Chặn người dùng trong Yammer

Theo cách thủ công nhập địa chỉ email riêng lẻ để các quản trị Yammer "Chặn người dùng" công cụ để chặn những người dùng truy nhập vào mạng Yammer của bạn. Người dùng có địa chỉ email bị chặn không thể gia nhập Yammer mạng của bạn, trừ khi bạn hoặc quản trị khác unblocks những địa chỉ. Tùy chọn này có thể được thực hiện bởi mạng, Verified Yammer người quản trị.

Lưu ý: Tính năng này không bao gồm hàng loạt Cập Nhật chức năng. Để thực hiện một scalable, chúng tôi khuyên nên sử dụng SSO, như được nêu trong tùy chọn 1.

Làm việc với người quản trị

Làm thế nào tôi làm người quản trị đã xác nhận trong Yammer?

hàm quản trị Office 365 và Yammer hiện đang được quản lý riêng biệt. Không có hai cách để người khác làm người quản trị Yammer :

 1. Nếu ai đó được làm người quản trị toàn cục trong Office 365 và thêm tên miền contoso.com phù hợp, chúng được tự động thực hiện quản trị đã xác nhận trong Yammer. Điều này có thể được thực hiện lúc kích hoạt trở lên. Khi một người là người quản trị toàn cầu, chỉ có một cách để loại bỏ chúng được người quản trị đã xác nhận trong Yammer là để thay đổi trạng thái quản trị của chúng Office 365 thành số không phải là quản trị toàn cầu. Bạn không thể thay đổi trạng thái quản trị của chúng trong Yammer.

 2. Bạn có thể chỉ định người nào đó là một mạng hoặc xác nhận quản trị trong Yammer, mà không tạo chúng một Office 365 quản trị toàn cầu. Trạng thái quản trị của chúng được kiểm soát hoàn toàn trong Yammer, và họ có quyền truy nhập chỉ vào các tính năng quản trị Yammer .

Làm thế nào để tôi thay đổi vai trò quản trị cho Yammer không?

Để sửa vai trò người quản trị, bạn có thể đến Trang người quản trị Yammer và chọn người dùng mà bạn muốn thay đổi. Lưu ý rằng người quản trị không thể sửa vai trò riêng của họ.

 • Nếu người quản trị là một Office 365 quản trị toàn cục, bạn có thể bấm Thay đổi trạng thái của Office 365 người quản trị. Điều này sẽ đưa bạn đến Office 365 Trung tâm quản trị, nơi bạn có thể gán đó Office 365 quản trị toàn cục để vai trò khác nhau. Người dùng đó sẽ bị loại bỏ là người quản trị đã xác nhận trong Yammer.

 • Nếu người quản trị đã được thực hiện một mạng hoặc quản trị đã xác nhận trực tiếp trong Yammer, bạn có thể thay đổi vai trò của người dùng đó trong Yammer Trung tâm quản trị.

Nào mỗi quản trị toàn cầu Office 365 trên tài khoản của tôi sẽ tự động trở thành người quản trị đã xác nhận trong Yammer?

Có, khi mạng Yammer Enterprise được kích hoạt, tất cả hiện có Office 365 người quản trị toàn cầu đang trên tên miền công ty khớp tự động trở thành người quản trị đã xác nhận trong Yammer. Lên, ra bất cứ khi nào người dùng Office 365 được chỉ định vào vai trò quản trị toàn cục, họ cũng sẽ được thêm làm người quản trị đã xác nhận trong Yammer. Lưu ý rằng những người quản trị toàn cầu vẫn cần để tạo một tài khoản và đăng nhập vào Yammer để truy nhập Yammer Trung tâm quản trị.

Tôi có thể làm cho ai đó một xác nhận quản trị Yammer từ cổng thông tin quản trị Office 365 mà không tạo chúng người quản trị trong Office 365?

Không. Để thực hiện một người dùng người quản trị đã xác nhận trong Yammer qua Office 365, bạn phải thực hiện chúng một Office 365 quản trị toàn cầu.

Để cấp quyền người dùng chỉ Yammer quản trị đã xác nhận quyền, chỉ định chúng từ bên trong Yammer. Thực hiện một người quản trị đã xác nhận trực tiếp trong Yammer không cấp cho họ quyền quản trị toàn cục trong Office 365.

Tôi kích hoạt Yammer Enterprise mạng của tôi, nhưng khi tôi đăng nhập ở tôi không nhìn thấy bất kỳ công cụ quản trị. Sao lại như vậy?

Kiểm tra các tùy chọn khắc phục sự cố sau đây để xác định tại sao quản trị của bạn không nhận được email từ Yammer:

 1. Người quản trị đã tạo ra một tài khoản Yammer ?

  Office 365 tự động hóa quy trình đồng bộ người quản trị toàn cầu là người quản trị đã xác nhận trong Yammer, nhưng người dùng vẫn phải tạo một tài khoản trong Yammer để nhận được email xác nhận.

 2. Là người quản trị trên tên miền đúng?

  Người dùng phải có một địa chỉ email nằm trong cùng công ty tên miền mà bạn đã dùng để kích hoạt Yammer. Nếu bạn tạo người quản trị trong customer.uk, nhưng mạng Yammer bạn đã kích hoạt là customer.com, người quản trị sẽ không thể đồng bộ hóa dưới dạng một Yammer Verified quản trị. Để biết thêm thông tin về cách sửa tên miền của người quản trị, hãy xem Gán người quản trị toàn cầu.

 3. Người quản trị bằng một email chung?

  Người quản trị không thể có một địa chỉ email chung và phải được gán cho người dùng thực. Để điều chỉnh này, có một số từ không cho phép địa chỉ email của người quản trị chung:

  • Trợ giúp quản trị, noreply, hỗ trợ, workfeed, phản hồi, yammer, api, lạm dụng, bưu điện, hostmaster, gốc, mới, tạo, tạo chỉ mục, Hiển thị, hủy, xóa và Cập Nhật

 4. Công ty của bạn đã thêm Yammer.com vào danh sách người nhận an toàn không?

  Dịch vụ email của bạn có thể chặn email từ tên miền Yammer. Vui lòng kiểm tra để đảm bảo rằng Yammer.com nằm trên một danh sách người nhận an toàn tại công ty của bạn và không là nếu không ngăn cản từ trình email.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Hướng dẫn kích hoạt yammer

Thiết lập mạng Yammer của bạn

Yammer nội dung

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×