Cân nhắc về nâng cấp mẫu biểu mẫu sử dụng mã được quản lý

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đã tạo một mẫu biểu mẫu InfoPath 2003 bằng cách dùng một trong các bộ công cụ InfoPath 2003 cho Microsoft Visual Studio và bạn muốn duy trì tính tương thích với InfoPath 2003, bạn có thể tiếp tục làm việc trên và tiếp tục phát triển dự án mẫu biểu mẫu của bạn bằng cách mở nó trong _ z0z_ và các Microsoft Visual Studio 2005 công cụ cho môi trường ứng dụng (VSTA), hoặc trong Microsoft Visual Studio 2005 với Công cụ Microsoft Visual Studio 2005 dành cho hệ thống Microsoft Office 2007. Khi bạn thực hiện điều này, lô-gic kinh doanh trong mẫu biểu mẫu của bạn sẽ tiếp tục sử dụng mô hình đối tượng .NET do không gian tên Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust cung cấp.

Ngoài ra, bạn có thể di chuyển và nâng cấp mã trong dự án mẫu biểu mẫu InfoPath 2003 để dùng mô hình đối tượng mới .NET do không gian tên Microsoft.Office.InfoPath cung cấp. Khi làm như vậy, tất cả các mã lô-gic kinh doanh của bạn sẽ cần được viết lại để sử dụng các thành viên của không gian tên Microsoft.Office.InfoPath , nhưng tất cả các mã từ dự án trước đây của bạn được lưu giữ và bao quanh bởi #if InfoPathManagedObjectModel và câu lệnh #endif (trực quan C#) hoặc #If InfoPathManagedObjectModel#End nếu câu lệnh (Visual Basic) để tham khảo của bạn trong quá trình của lại viết mã.

Nếu bạn hiển thị chủ đề này bằng cách bấm Trợ giúp trên hộp thoại nhắc "Bạn muốn nâng cấp mã của bạn để sử dụng Microsoft Office InfoPath đối tượng model?", hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm không để duy trì tính tương thích với InfoPath 2003 và tiếp tục sử dụng mô hình đối tượng .NET do không gian tên Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust cung cấp.

  • Bấm để nâng cấp mã trong dự án mẫu biểu mẫu InfoPath 2003 để dùng mô hình đối tượng mới .NET do không gian tên Microsoft.Office.InfoPath cung cấp.

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với mẫu biểu mẫu được quản lý mã, tham khảo InfoPath 2007 nhà phát triển tham chiếu cho tài liệu quản lý mã mẫu biểu mẫu trong Visual Studio công cụ cho các ứng dụng hoặc Visual Studio 2005 môi trường phát triển.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×