Cập nhật mục lục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu một mục lục được tạo tự động từ các đầu đề trong một tài liệu, Word có thể cập nhật mục lục khi các đầu đề đó thay đổi. (Tìm hiểu thêm về việc tạo một mục lục.)

  1. Bấm Tham chiếu > Cập nhật Bảng.

    Cập nhật Mục lục

    Hoặc trong Word 2016 cho Mac.

    Tab Tham chiếu với một hộp xung quanh Cập nhật Bảng

  2. Trong hộp thoại Cập nhật Mục lục, chọn Chỉ cập nhật số trang hoặc Cập nhật toàn bộ bảng rồi sau đó bấm OK.

Quan trọng: Nếu mục lục được tạo ra theo cách thủ công (nói cách khác, nếu mục lục không được tạo tự động từ các đầu đề), Word sẽ không thể cập nhật nó cho bạn. Thay vào đó, bạn sẽ cần phải nhập thủ công các thay đổi của mình trong mục lục.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×