Cập nhật hay loại bỏ kết nối bị ngắt trong trang tính Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu một trang chiếu trong bản trình bày chứa một biểu đồ là nối kết tới một trang tính Excel, và trang tính sẽ được chuyển hoặc bị xóa, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi (tương tự với Hiển thị dưới đây) khi bạn cố gắng sửa dữ liệu. Để sửa lỗi này, bạn có thể Cập Nhật nối kết bị hỏng, hoặc loại bỏ nó.

Hiển thị lỗi tệp nối kết trong PowerPoint

 1. Trên tab Tệp, bấm Thông tin và trong góc phải bên dưới, dưới Tài liệu Liên quan, bấm Sửa Nối kết tới Tệp.

  Sửa nối kết tới tệp

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy phần Tài liệu có liên quan , hãy đảm bảo bạn đã lưu bản trình bày của bạn.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn biết vị trí mới của sổ làm việc được nối kết, hãy bấm Thay đổi Nguồn, đến vị trí mới của sổ làm việc Excel, sau đó bấm Mở. Trong danh sách Nối kết, bấm đường dẫn đúng dẫn đến trang tính được nối kết, rồi bấm Cập nhật ngay.

  • Nếu bạn không biết điều gì đã xảy ra đối với trang tính Excel, bấm Ngắt Nối kết. Biểu đồ sẽ vẫn xuất hiện trong bản chiếu nhưng dữ liệu sẽ không được cập nhật khi trang tính ban đầu tiếp tục thay đổi.

   hiển thị tùy chọn "ngắt nối kết" trong powerpoint

Chủ đề liên quan

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×