Cấu trúc phân cấp trong PowerPivot

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một trong những sửa đổi bạn có thể thực hiện đối với Mô hình Dữ liệu trong bổ trợ Power Pivot là thêm cấu trúc phân cấp. Ví dụ, nếu bạn có dữ liệu địa lý, bạn có thể muốn tạo một cấu trúc phân cấp bắt đầu với quốc gia, truy sâu xuống vùng và thành phố.

Cấu trúc phân cấp là danh sách các cột được coi là một mục đơn lẻ khi dùng trong báo cáo Pivot hoặc Power View. Cấu trúc phân cấp xuất hiện dưới dạng một đối tượng đơn lẻ trong Danh sách Trường. Cấu trúc phân cấp giúp người dùng dễ dàng hơn khi chọn và dẫn hướng những đường dẫn dữ liệu thông thường trong khi tạo báo cáo và Pivot Table. Để tạo cấu trúc phân cấp, hãy dùng bổ trợ Power Pivot.

 1. Mở cửa sổ Power Pivot.

 2. Bấm Trang chủ > Dạng xem > Dạng xem Lược đồ.

 3. Khi đang ở trong dạng xem sơ đồ, hãy chọn một hoặc nhiều cột trong cùng một bảng mà bạn muốn đặt vào một cấu trúc phân cấp. Nếu bảng không bao gồm tất cả các cột bạn muốn dùng, bạn có thể thêm chúng bằng cách dùng liên quan. Hãy xem hàm RELATED (DAX).

 4. Bấm chuột phải vào một trong các cột đã chọn.

 5. Bấm Tạo Phân cấp. Mức phân cấp chính được tạo ở cuối bảng và các cột đã chọn được sao chép trong phân cấp ở dạng các mức phụ.

 6. Nhập tên cho phân cấp mới của bạn.

 7. Sau đó, bạn có thể kéo thêm cột vào mức chính của phân cấp của bạn. Mức chính này tạo các mức phụ từ các cột và đặt các mức xuống cuối phân cấp.

  Hoặc, nếu bạn muốn một cột tại vị trí cụ thể của danh sách phân cấp, bạn có thể kéo một cột để tạo và đặt mức phụ nơi bạn muốn cột đó xuất hiện trong phân cấp.

  Lưu ý: 

  • Khi bạn sử dụng nhiều-lựa-chọn để tạo một phân cấp, thứ tự của các mức phụ lúc đầu được dựa trên bản số của các cột. Bản số cao nhất được liệt kê trước tiên, nơi các giá trị là duy nhất và không phổ biến nhất, chẳng hạn như số nhận dạng và tên, và các cột có bản số thấp nhất được liệt kê sau cùng, nơi các giá trị là phổ biến hơn, chẳng hạn như trạng thái, giá trị Boolean hoặc phân loại phổ biến. Tuy nhiên, việc thêm các cột bổ sung đặt các mức phụ xuống cuối danh sách. Bạn có thể kéo các cột để thay đổi thứ tự.

  • Bạn có thể tạo phân cấp từ cột bị ẩn (cột bị ẩn khỏi công cụ khách).

  • Nếu bạn biết bạn muốn tạo cột nào làm mức phụ trong phân cấp của mình thì lệnh Tạo Phân cấp trong menu ngữ cảnh cho phép bạn lựa chọn nhiều các cột đó và nhanh chóng tạo một phân cấp với nhiều mức phụ.

Chỉnh sửa Phân cấp

Bạn có thể đổi tên phân cấp, đổi tên mức phụ, thay đổi thứ tự của các mức phụ, thêm cột bổ sung làm mức phụ, xoá mức phụ khỏi phân cấp, hiển thị tên nguồn của mức phụ (tên cột) và ẩn mức phụ nếu mức phụ đó trùng tên với mức phân cấp chính.

Để đổi tên của phân cấp hoặc mức phụ

Bấm chuột phải vào mức chính của phân cấp hoặc mức phụ rồi bấm Đổi tên. Hoặc bấm đúp vào phân cấp chính rồi chỉnh sửa tên.

Để thay đổi thứ tự của mức phụ trong phân cấp

Kéo một mức phụ vào vị trí mới trong cấu trúc phân cấp. Hoặc, bấm chuột phải vào mức phụ của cấu trúc phân cấp, rồi bấm Di chuyển lên để di chuyển mức lên trong danh sách, hoặc bấm di chuyểnxuống để di chuyển mức xuống trong danh sách.

Lưu ý: Mỗi lần bạn chỉ có thể thêm một cột vào một phân cấp đơn lẻ. Sau khi bạn thêm một cột vào một phân cấp, bạn không thể thêm lại cột đó vào cùng một phân cấp. Kết quả là bạn sẽ không thể kéo cột vào phân cấp và menu ngữ cảnh Thêm vào Phân cấp cho cột cụ thể sẽ không còn tham chiếu các phân cấp mà cột đã được thêm vào. Nếu không có phân cấp nào khác có thể thêm cột vào, tùy chọn Thêm vào Phân cấp không xuất hiện trong menu.

Để thêm mức phụ khác vào phân cấp

 • Kéo cột vào mức phân cấp chính. Cột được sao chép ở dạng mức phụ ở cuối danh sách phân cấp.

 • Hoặc kéo cột vào vị trí cụ thể trong phân cấp. Cột được sao chép ở dạng mức phân cấp phụ.

 • Hoặc bấm chuột phải vào cột hoặc nhiều cột đã chọn, trỏ đến Thêm vào Phân cấp trong menu ngữ cảnh rồi bấm phân cấp cụ thể. Mức phụ được tạo từ cột và thêm vào cuối danh sách phân cấp.

Để xóa mức phụ khỏi phân cấp

Bấm chuột phải vào mức phụ rồi bấm Xóa khỏi Phân cấp. Hoặc bấm vào mức phụ trong phân cấp rồi bấm Xóa. Nếu bạn muốn quay lại mức phụ, bạn phải thêm lại cột.

Lưu ý: Nếu bạn đổi tên mức phân cấp phụ, mức đó không còn chia sẻ cùng tên ở dạng cột đã được tạo. Theo mặc định, tên cột nguồn xuất hiện ở phía bên phải của mức phụ. Nếu bạn ẩn tên cột nguồn, hãy sử dụng lệnh Hiển thị Tên Cột Nguồn để xem cột được tạo từ cột nguồn nào.

Để ẩn hoặc hiển thị tên nguồn

Bấm chuột phải vào mức phân cấp phụ rồi bấm Ẩn Tên Cột Nguồn hoặc Hiển thị Tên Cột Nguồn để chuyển đổi giữa hai tùy chọn.

Khi bạn bấm Hiển thị Tên Cột Nguồn, tên của cột mà cột được sao chép từ đó sẽ xuất hiện ở bên phải của mức phụ.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×