Cấu trúc phân cấp trong PowerPivot

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một cách bạn có thể sửa đổi mô hình dữ liệu PowerPivot là để thêm một cấu trúc phân cấp. Ví dụ, nếu bạn có địa lý dữ liệu, bạn có thể thêm một cấu trúc phân cấp có các quốc gia ở trên cùng, và cái khoan xuống đến khu vực, trạng thái, và thành phố.

Một cấu trúc phân cấp là một danh sách cột cuộn lên đến một mục đơn lẻ trong một báo cáo PowerPivot hoặc Power View. Một cấu trúc phân cấp xuất hiện dưới dạng một đối tượng trong danh sách trường. Cấu trúc phân cấp dễ dàng hơn cho người dùng chọn và dẫn hướng chung đường dẫn của dữ liệu khi tạo báo cáo và xoay vòng bảng. Để tạo cấu trúc phân cấp, bạn sẽ cần phải bật Power Pivot bổ trợ bộ.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở cửa sổ Power Pivot.

 2. Bấm Trang chủ > Dạng xem > Dạng xem Lược đồ.

 3. Trong dạng xem sơ đồ, hãy chọn một hoặc nhiều cột trong cùng một bảng mà bạn muốn đặt vào một cấu trúc phân cấp. Nếu bảng không bao gồm tất cả các cột bạn muốn dùng, bạn có thể thêm chúng bằng cách dùng liên quan. Hãy xem hàm RELATED (DAX).

 4. Bấm chuột phải vào một trong các cột bạn đã chọn.

 5. Bấm Tạo cấu trúc phân cấp để tạo mức cấp cấu trúc phân cấp mẹ ở dưới cùng của bảng. các cột sẽ sao chép vào cấu trúc phân cấp độ con.

 6. Nhập tên cho cấu trúc phân cấp mới của bạn.

 7. Kéo thêm cột vào mức cấu trúc phân cấp mẹ, vốn tạo ra con cấp độ từ các cột và đặt các cấp độ ở dưới cùng của cấu trúc phân cấp.

  Hoặc bạn có thể bạn có thể đặt một cột vào một vị trí cụ thể của danh sách cấu trúc phân cấp bằng cách kéo một cột để đặt mức phụ chính xác mà bạn muốn nó xuất hiện trong cấu trúc phân cấp.

  Lưu ý: 

  • Khi bạn dùng nhiều chọn để tạo một cấu trúc phân cấp, thứ tự của mức phụ ban đầu được đặt theo cardinality các cột. Cardinality cao nhất xuất hiện đầu tiên trong danh sách, trong đó giá trị là không phổ biến và duy nhất — chẳng hạn như tên và số nhận dạng. Các cột với cardinality thấp nhất xuất hiện cuối cùng trong danh sách — nhập giá trị nào phổ biến hơn, chẳng hạn như trạng thái, giá trị Boolean hoặc phân loại thông thường. Hãy nhớ rằng việc thêm cột bổ sung đặt cấp độ con ở dưới cùng của danh sách. Bạn có thể kéo các cột để thay đổi thứ tự.

  • Bạn có thể tạo phân cấp từ cột bị ẩn (cột bị ẩn khỏi công cụ khách).

  • Nếu bạn biết những cột bạn muốn tạo dưới dạng con mức trong cấu trúc phân cấp của bạn, hãy bấm Tạo cấu trúc phân cấp trong menu ngữ cảnh để chọn nhiều mục các cột và nhanh chóng tạo một cấu trúc phân cấp con nhiều cấp độ.

Bạn có thể đổi tên phân cấp, đổi tên mức phụ, thay đổi thứ tự của các mức phụ, thêm cột bổ sung làm mức phụ, xoá mức phụ khỏi phân cấp, hiển thị tên nguồn của mức phụ (tên cột) và ẩn mức phụ nếu mức phụ đó trùng tên với mức phân cấp chính.

Để đổi tên của phân cấp hoặc mức phụ

Bấm chuột phải vào mức phân cấp mẹ hoặc mức phụ, sau đó bấm đổi tên. Hoặc, bấm đúp vào cấu trúc phân cấp mẹ và sau đó sửa tên.

Để thay đổi thứ tự của mức phụ trong phân cấp

Kéo một mức phụ vào vị trí mới trong cấu trúc phân cấp. Hoặc, bấm chuột phải vào mức phụ của cấu trúc phân cấp, sau đó bấm Di chuyển lên để di chuyển mức lên trong danh sách. Hoặc, bấm di chuyểnxuống để di chuyển mức xuống trong danh sách.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể thêm cột một lần vào cấu trúc phân cấp duy nhất. Sau khi bạn thêm cột vào một cấu trúc phân cấp, bạn không thể thêm nó vào cấu trúc phân cấp cùng một lần nữa. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể kéo một cột vào một cấu trúc phân cấp và Thêm vào cấu trúc phân cấp menu ngữ cảnh cho cột cụ thể sẽ không còn tham chiếu cấu trúc phân cấp mà cột đã được thêm. Nếu có không có các cấu trúc phân cấp mà một cột có thể thêm, tùy chọn Thêm vào cấu trúc phân cấp không xuất hiện trong menu.

Để thêm mức phụ khác vào phân cấp

Có một vài tùy chọn để thực hiện điều này:

 • Kéo một cột vào mức mẹ của cấu trúc phân cấp để sao chép cột dưới dạng một mức phụ ở dưới cùng của danh sách cấu trúc phân cấp.

 • Hoặc, kéo cột vào một vị trí cụ thể trong cấu trúc phân cấp để sao chép cột dưới dạng một mức phụ của cấu trúc phân cấp.

 • Hoặc, bấm chuột phải vào một cột — hoặc nhiều cột được chọn — sau đó bấm Thêm vào cấu trúc phân cấp trong menu ngữ cảnh, sau đó bấm cấu trúc phân cấp cụ thể. Này sẽ tạo ra mức phụ khỏi cột và thêm nó vào dưới cùng của danh sách cấu trúc phân cấp.

Để xóa mức phụ khỏi phân cấp

Bấm chuột phải vào mức phụ, sau đó bấm loại bỏ khỏi cấu trúc phân cấp. Hoặc, bấm mức phụ trong cấu trúc phân cấp, và sau đó nhấn phím xóa bỏ . Nếu bạn muốn đòi này mức phụ, chỉ cần thêm cột vào lại.

Lưu ý: Nếu bạn đổi tên mức phân cấp phụ, mức đó không còn chia sẻ cùng tên ở dạng cột đã được tạo. Theo mặc định, tên cột nguồn xuất hiện ở phía bên phải của mức phụ. Nếu bạn ẩn tên cột nguồn, hãy sử dụng lệnh Hiển thị Tên Cột Nguồn để xem cột được tạo từ cột nguồn nào.

Để ẩn hoặc hiển thị tên nguồn

Bấm chuột phải vào mức phân cấp phụ rồi bấm Ẩn Tên Cột Nguồn hoặc Hiển thị Tên Cột Nguồn để chuyển đổi giữa hai tùy chọn.

Khi bạn bấm Hiển thị Tên Cột Nguồn, tên của cột mà cột được sao chép từ đó sẽ xuất hiện ở bên phải của mức phụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×