Cấu hình các thiết đặt kiểm tra cho một tuyển tập trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Kiểm nghiệm cho phép người quản trị giữ Nhật ký đáng tin cậy của gì đang xảy ra với nội dung quan trọng trên tuyển tập trang. Người quản trị có thể truy xuất toàn bộ lịch sử của hành động thực hiện bởi một người dùng cụ thể và cũng có thể truy xuất toàn bộ lịch sử của hành động diễn ra trong một phạm vi ngày cụ thể. Biết ai đã thực hiện những gì mà thông tin là quan trọng cho yêu cầu kinh doanh nhiều chẳng hạn như tuân thủ quy định và quản lý bản ghi.

Người quản trị trang có thể sử dụng kiểm tra để theo dõi như thế nào tài liệu và mục được dùng trong toàn bộ tuyển tập trang. Tất cả các sự kiện mà bạn chọn để kiểm tra đang được ghi lại trong báo cáo kiểm nghiệm dựa trên Microsoft Office Excel và trang báo cáo kiểm nghiệm. Bạn cũng có thể tạo báo cáo tùy chỉnh có chứa một số các sự kiện trên một phạm vi đã xác định ngày, trong một khu vực cụ thể của tuyển tập trang, hoặc được lọc cho một người dùng riêng lẻ.

Nhật ký kiểm tra sẽ ghi lại những thông tin sau đây cho các sự kiện đã được chọn để kiểm tra.

 • Mục tên và vị trí

 • Trang gốc mà một sự kiện xuất phát từ đó

 • Kiểu mục (ví dụ, danh sách hoặc tài liệu)

 • ID của người dùng gắn với sự kiện đó

 • Sự kiện ngày và thời gian

 • Hành động diễn ra trên mục đó

Mặc dù không có cách nào để sửa đổi sự kiện sau khi họ đã đăng, người quản trị trang có thể xóa bỏ mục khỏi báo cáo Nhật ký kiểm toán.

Lưu ý: 

 • Chính sách quản lý thông tin có thể cũng bao gồm sự kiện kiểm nghiệm.

 • Kiểm tra cung cấp thông tin về khi một mục được thay đổi, nhưng không phải là các chi tiết của những gì đã thay đổi. Vì vậy, nó sẽ không được coi là một phiên bản tài liệu hoặc công cụ sao lưu.

Cấu hình các thiết đặt kiểm tra cho một tuyển tập trang

 1. Trên trang tuyển tập trang chủ, bấm hành động trang, trỏ tới thiết đặt trang, và sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị tuyển tập trang , bấm thiết đặt kiểm nghiệm tuyển tập trang.

 3. Chọn sự kiện bạn muốn tạo một Nhật ký kiểm nghiệm cho, sau đó bấm OK.

  Khi bạn chọn sự kiện để kiểm tra, nó sẽ được kiểm nghiệm cho tất cả các mục trong tuyển tập trang mỗi lần xảy ra sự kiện. Điều này có khả năng có thể tạo ra một số lượng lớn các sự kiện kiểm nghiệm, đặc biệt là khi thiết đặt để xem các mục hoặc thuộc tính mục được bật.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×