Cấu hình Dịch vụ Biểu mẫu InfoPath

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

InfoPath Forms Services trong SharePoint Online cho phép bạn triển khai biểu mẫu của tổ chức của bạn vào site của bạn, cho phép người dùng điền các biểu mẫu trong trình duyệt web. Bạn có thể cấu hình InfoPath Forms Services trong bất kỳ một vài cách, tùy theo nhu cầu của tổ chức của bạn.

Lưu ý: InfoPath Forms Services 2013 là bản cuối cùng của InfoPath Forms Services. Microsoft PowerApps là giải pháp được đề xuất cho việc tạo và thực hiện các biểu mẫu tùy chỉnh cho danh sách SharePoint Online . Tạo biểu mẫu mới với PowerApps từ thanh lệnh hoặc nút tùy chỉnh trên SharePoint Online biểu mẫu danh sách. Hỗ trợ cho InfoPath Forms Services sẽ khớp với vòng đời hỗ trợ cho SharePoint Server 2016.

Tổng quan

Bài viết này đề cập đến thiết đặt chỉ áp dụng cho mẫu biểu mẫu người dùng, là các mẫu biểu mẫu không được triển khai do người phát triển. Mẫu biểu mẫu người dùng không yêu cầu tin cậy hoàn toàn, và họ không chứa mã hoặc lô-gic kinh doanh khác.

Người thiết kế biểu mẫu có thể phát hành mẫu biểu mẫu người dùng vào danh sách hoặc thư viện biểu mẫu trong tuyển tập trang SharePoint Online . Vì mẫu biểu mẫu người dùng có thể được triển khai bằng nhiều người dùng, một máy chủ có khả năng có thể lưu trữ hàng ngàn của mẫu biểu mẫu người dùng. Số lượng lớn, thậm chí mẫu biểu mẫu có chứa lô-gic kinh doanh không có thể đặt một lượng lớn tải trên máy chủ.

Cấu hình mẫu biểu mẫu của người dùng có hỗ trợ trình duyệt

Khi mẫu biểu mẫu được phát hành lên máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services, trình thiết kế mẫu biểu mẫu có thể chọn để tạo mẫu biểu mẫu trình duyệt hỗ trợ. Điều này cho phép người dùng để điền vào biểu mẫu trong trình duyệt web.

Là người quản trị, bạn có thể cấu hình các thiết đặt sau cho mẫu biểu mẫu người dùng hỗ trợ trình duyệt:

 • Bật hoặc tắt phát hành mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt.    Nếu bạn tắt tính năng phát hành, người thiết kế biểu mẫu có thể phát hành chỉ mẫu biểu mẫu không trình duyệt hỗ trợ. Trong trường hợp này, tất cả các tính năng tương thích với trình duyệt bị vô hiệu hóa trong mẫu biểu mẫu.

 • Bật hoặc tắt kết xuất mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt.    Nếu bạn vô hiệu hóa kết xuất, người dùng không thể sử dụng trình duyệt để điền vào biểu mẫu và phải sử dụng Microsoft InfoPath Filler 2013 để mở biểu mẫu.

Theo mặc định, mẫu biểu mẫu của người dùng có hỗ trợ trình duyệt có thể được phát hành và kết xuất.

Cấu hình mẫu biểu mẫu của người dùng có hỗ trợ trình duyệt

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Trong ngăn bên trái, hãy bấm infopath.

 5. Trong phần Mẫu biểu mẫu người dùng trình duyệt hỗ trợ , xác định cách bạn muốn người dùng mẫu biểu mẫu được xử lý bởi InfoPath Forms Services theo các bước sau đây:

  Lưu ý: Các thiết đặt này chỉ áp dụng đối với mẫu biểu mẫu được phát hành lên thư viện biểu mẫu. Mẫu biểu mẫu dòng công việc và các biểu mẫu danh sách không bị ảnh hưởng.

  1. Đánh dấu chọn vào hộp kiểm Cho phép người dùng sử dụng mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt để cho phép người dùng phát hành mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt.

   Lưu ý: Xoá hộp kiểm này sẽ vô hiệu hóa các mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt trên toàn bộ tuyển tập trang.

  2. Chọn hộp kiểm Kết xuất mẫu biểu mẫu được người dùng đặt thành có hỗ trợ trình duyệt để các mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt mà người dùng phát hành được kết xuất trong trình duyệt.

   Lưu ý: Nếu không chọn tùy chọn này, người dùng vẫn có thể phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt lên thư viện biểu mẫu, nhưng không thể điền các mẫu biểu mẫu này trong trình duyệt.

 6. Bấm OK.

Cấu hình đại diện người dùng miễn trừ

Để lập chỉ mục các biểu mẫu InfoPath nhanh hơn và dễ dàng hơn, bạn có thể chỉ định tác nhân người dùng nào được miễn nhận toàn bộ trang web để lập chỉ mục. Điều này có nghĩa là khi tác nhân người dùng bạn chỉ định là người được miễn trừ nhận biểu mẫu InfoPath, biểu mẫu sẽ được trả về dưới dạng tệp XML (trông giống như một tệp văn bản phân cấp) thay vì toàn bộ trang web. Bạn có thể dùng thủ tục dưới đây để chọn tùy chọn này và nhập vào danh sách tác nhân.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Trong ngăn bên trái, hãy bấm infopath.

 5. Trong phần Miễn trừ đại diện người dùng , hãy chọn hộp kiểm tùy chỉnh danh sách các đại diện người dùng miễn trừ , và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

 6. Để thêm tác nhân người dùng vào danh sách miễn trừ, hãy nhập tên vào hộp Tên, sau đó bấm Thêm.

 7. Để xóa người dùng khỏi danh sách, chọn tên, rồi bấm Loại bỏ.

 8. Bấm OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×