Cách tiếp cận công nghệ hỗ trợ cho PC Access đã cải tiến

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Edward S. Rosenthal

Bất cứ điều gì khiếm của bạn có thể, nó không phải dừng bạn dùng máy tính. Khám phá công nghệ hỗ trợ cách có thể làm việc cho bạn.

Công nghệ hỗ trợ được giải thích

Trường công nghệ hỗ trợ (AT) là khá rộng. Tệp bao gồm mọi thứ từ thiết bị cơ bản như kính lúp qua thiết bị công nghệ cao cho phép người dùng chuyển động võng mắt để kiểm soát hành động chuột trên một PC. Chắc chắn, không phải tất cả các công nghệ hỗ trợ tập trung vào cung cấp quyền truy nhập máy tính được cải tiến hoặc cao hơn. Tuy nhiên, qua 20 năm qua số lượng các công nghệ sẵn dùng để hỗ trợ người với PC access (và máy tính access trong chung) đã mở rộng theo. Khi kết hợp với thiết kế chung xu hướng trong phần mềm gì chúng tôi đang nhìn thấy hopefully là mở rộng "bao gồm" thiết kế chiến lược, cũng như mở rộng cơ hội việc làm cho người Khuyết tật. Thiết kế chung được mô tả nhiều điều, nhưng ý kiến của tôi một định nghĩa tốt sẽ, "bằng cách tập trung vào chiến lược quyền truy nhập và thiết kế sản phẩm, ai có thể cung cấp kịch bản có thể sử dụng lớn nhất và do đó là giá trị lớn nhất lợi ích thành chung tập hợp."

Trong khi nhiều người đã quen thuộc với lớn nhất trên PC AT và thể loại có liên quan, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ hữu ích nếu bạn cung cấp tổng quan về công nghệ khác nhau nhằm cung cấp quyền truy nhập được cải tiến cho cá nhân với các loại Khuyết tật. Thông tin này là không theo bất kỳ phương nhằm thể đầy đủ, và trong bất kỳ mẫu mà một sản phẩm cụ thể được nhắc tới này không được nhằm cung cấp một chứng thực của sản phẩm hoặc nhận xét trên thành tích của nó thay vì chúng tôi cung cấp một ví dụ cụ thể mà sẽ giúp dễ dàng hơn cho người nào đó muốn thực hiện theo dõi nghiên cứu để khám phá các thể loại sản phẩm cụ thể. Nó cũng sẽ quan trọng bất kỳ ai muốn theo dõi các sản phẩm cụ thể vùng cần đánh giá "phù hợp tuổi thọ" của bất kỳ công nghệ được coi là. Nhiều công nghệ hỗ trợ yêu cầu về tinh tế phần người dùng; và đặt yêu cầu kiên nhẫn để làm chủ AT cụ thể. Khuyết tật thể loại và thể loại sản phẩm được liên kết không được trình bày theo trật tự cụ thể.

Tính di động

Tính di động thách thức trình bày một số rõ ràng và không rõ ràng như vậy khó khăn khi một mong để truy nhập các công nghệ máy tính. Nói chung, máy tính có được thiết kế để hỗ trợ một giao diện người dùng đồ họa (GUI) sử dụng bàn phím và/hoặc chuột dự kiến. Khi thể loại tính di động thách thức trải rộng qua mọi thứ từ nhẹ căng thẳng lặp lại thương (RSI) để sâu sắc quadriplegia, chiến lược quyền truy nhập khác nhau đáng kể nhưng sẽ chủ yếu tập trung vào thay thế hoặc augmenting truy nhập bàn phím và chuột. RSI cũng được gọi là 'liên quan đến việc phẩm disorders' bằng an toàn lao động và trạng thái quản trị (OSHA).

Bàn phím đặc biệt

Bốn chung chiến lược trình bày bản thân họ khi xem chiến lược bàn phím sẵn dùng công nghệ hỗ trợ: ergonomic, một tay, trên màn hình, Dvorak. Bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy một tăng lớn trong số lượng người dùng máy tính xử lý RSI và một trong các phương thức chính để giảm thiểu việc dấu hiệu của lặp lại vấn đề đã biết liên quan căng thẳng thương là cung cấp người dùng với bàn phím ergonomic. Khái niệm chung của việc sử dụng một bàn phím ergonomic là vị trí của người dùng tay ở một vị trí ít căng thẳng, ergonomic hơn. Bàn phím ergonomic đơn giản có diện mạo truyền thống nhưng có thể có vị trí bàn phím dưới dạng hai vùng riêng biệt, và một sử dụng phương pháp nghiêng góc của cổ tay để gõ. Microsoft tạo ra một số của bàn phím của loại này bao gồm thiết kế bàn phím Microsoft Wave. Khu vực bàn phím của trang web Microsoft Hardware cung cấp cho bạn biết thêm thông tin.

Các công ty khác sử dụng nhiều thiết kế cực công việc cho phù hợp với người dùng có lặp lại căng thẳng thương và này bao gồm mọi thứ từ bàn phím thiết kế với biến tách và khả năng hấp tách bàn phím và hai Pa-nen riêng biệt và cẩn chúng lên trên một người dùng của office ghế hoặc xe lăn Kinesis bàn phím. Thiết kế một tay bàn phím có thể khác nhau từ một bố trí thay thế truyền thống phím (chẳng hạn như bàn phím ếch), để bàn phím kiểu 'với' là nhiều phím chán nản đơn lẻ hoặc cùng nhau BAT bàn phím. Một trên màn hình bàn phím là một phần mềm tiện ích tương tự như các phím bàn phím và đây mức độ thường xuyên chạy sử dụng một số loại đầu chuột (được giải thích ở phần sau của bài viết này). Trong nhiều cách bố trí bàn phím Dvorak phù hợp với các yếu tố thiết kế chung vì dưới dạng một cơ sở chung nâng dễ sử dụng và tốc độ nhập bằng cách đặt các phím vào một vị trí thân thiện hơn nhân Dvorak bàn phím thông tin.

Con trỏ đặc biệt (chuột)

Nhiều người dùng của con trỏ chuột/và không câu hỏi của nó dễ-sử dụng cho hiệu quả. Tuy nhiên, cho nhiều người dùng chuột trình bày thách thức vật lý đáng kể. Ngoài phương pháp truyền thống để chuột mà chúng tôi đã quen thuộc tất cả có một vài cách tiếp cận khác có thể có ít quen thuộc: những mục này bao gồm bút, mòn đầu, cần điều khiển và trực quan. Ý tưởng chung đằng sau chuột bút là người dùng không cần phải giữ cổ tay của mình ở một vị trí cố định, có thể exacerbating RSI dấu hiệu hoặc trình bày một vị trí vật lý cho tay mà không phải là khả thi. Bút chuột đến trong nhiều kiểu nhưng cơ bản tất cả cung cấp một bóng trôi nổi, mà có thể được thao tác với các ngón tay, cọ của bàn tay, mông của bàn tay hoặc các phương pháp khác. Khái niệm chung nằm phía sau chuột mòn đầu là người dùng di chuyển đầu của họ và/hoặc nội dung mòn trên đầu để di chuyển chuột trên màn hình; Điều này thường được kết hợp với một hệ thống sip puff cho phép người dùng sử dụng breath của họ để thực hiện cách bấm; hoặc với dừng lại ở một hệ thống đó cho phép chuột để đặt tại một điểm cụ thể trên màn hình cho một người dùng definable xác định thời gian thực hiện việc bấm vào hàm. Nhiều người với các hạn chế tính di động tìm vị trí của họ tay trên chuột truyền thống rất khó khăn và một số công ty đã thực hiện chuột dựa trên khái niệm điều khiển cần điều khiển đó là cả hai dễ dàng hơn để quản lý và yêu cầu mức thấp hơn của khéo léo.

Trong năm gần đây, một số trong các phương thức mới để điều khiển con trỏ có xuất hiện, và những mục này bao gồm sử dụng võng chuyển động, mặt theo dõi và sóng não. Ngoài ra, có một loạt các chuột cụ thể được cung cấp cho những người có tính di động trạng nghiêm trọng khiếm bao gồm quadriplegia cung cấp quyền truy nhập bằng cách dùng chỉ đầu hoặc chuột (Jouse ví dụ).

Công nghệ nhập lời nói

Nhập công nghệ một số lời nói của công ty xây dựng công nghệ giọng nói nhập khả năng cung cấp thanh lệnh-và-điều khiển và lời nói đến chức năng văn bản. Hệ điều hành Windows 10 bao gồm một tiện ích nhận dạng tiếng nói, dùng nhận dạng giọng nói trong Windows 10, và có lẽ công nghệ giọng nói nhập nhất tốt đã biết trong Bắc Mỹ là dòng sản phẩm rồng NaturallySpeaking.

Thách thức trực quan

GUI ngắn gọn được đề cập ở trên, và một rõ ràng ngụ ý của việc sử dụng một trực quan hệ thống cho việc tương tác với hệ thống máy tính là những người bạn đang gặp phải thách thức trực quan có thể có tăng khó hoặc được ngăn hoàn toàn truy nhập vào thông tin. Nói chung, những người có thị lực thách thức sẽ được mô tả dưới dạng "khiếm" hoặc "mù." Người dùng khiếm thường sẽ có một số có thể dùng tầm nhìn, và sẽ sử dụng một số mức độ truy nhập trực quan cho máy tính và in tài liệu. Những người được mô tả dưới dạng khiếm sẽ cũng lợi ích của công nghệ giả định người dùng có không có quyền truy nhập trực quan.

Phần mềm magnifiers

Kính lúp phần mềm có thể cung cấp biến mức phóng đại cũng như quản lý chung Hiển thị, chẳng hạn như bảng phối độ tương phản và con trỏ trước các mưu đồ. Các hệ thống thường được kết hợp với màn hình đọc Tiện ích. Bàn phím phụ trợ có thể dùng để điều khiển phần mềm chức năng ngoài bằng cách dùng các phím tắt chuẩn giao phím nóng ZoomText kính lúp.

Phần mềm người đọc

Phần mềm người đọc thông báo văn bản hoặc các thông tin khác từ màn hình máy tính trong một máy tính tổng hợp thoại ZoomText đọc.

Bộ đọc màn hình

Bộ đọc màn hình thông báo văn bản hoặc các thông tin khác từ màn hình máy tính trong một máy tính tổng hợp thoại; nhằm cung cấp được nói mức độ hỗ trợ cung cấp thông tin về mọi hoạt động đã diễn ra trên màn hình. Một số phần mềm đọc màn hình bao gồm tính năng tạo script chức năng để bung rộng "xuất của hộp truy nhập." Giả định chung là người dùng sẽ ổ chức năng sử dụng bàn phím Jaws cho Windows.

Hiển thị dạng chữ nổi

Hiển thị chữ làm mới kết nối với một hệ thống máy tính để cung cấp đang diễn ra chữ đầu ra liên quan tới sự kiện trên màn hình máy tính Humanware BrailleNote. Hiển thị một số cũng bao gồm kết quả đầu ra bằng lời nói (ví dụ, KNFB di động).

Người đọc di động

Người đọc di động được cầm hoặc tổng hợp tương tự như các thiết bị di động có thể thông báo thông tin bằng cách dùng tiếng nói hình người. Các thiết bị không chỉ đọc được in tài liệu như menu, nhưng cũng biển báo, bảng trắng và các mục khác ở một khoảng cách.

Tìm hiểu Khuyết tật

Chiều rộng của dấu hiệu của cá nhân với tìm hiểu Khuyết tật có thể rất rộng. Nói chung, sản phẩm sẽ được cung cấp nhiều khả năng để giải quyết vấn đề cụ thể này.

Người đọc

Hầu hết người đọc cung cấp tổng hợp lời nói để đọc văn bản, cũng như hỗ trợ những thứ như nói từ điển và hỗ trợ khác cho biết được cải thiện. Hầu hết các trình đọc LD cũng tô sáng văn bản khi nó đang được nói bằng hệ thống sao cho người dùng có thể thực hiện một trực quan/mất liên kết với âm thanh phát âm Word (thường được gọi là tìm hiểu đa phương thức) WYNN Reader.

Hiển thị quản lý/che

Thay đổi bảng phối màu nâng cấp một của khả năng truy nhập thông tin. Một phương thức liên quan là sử dụng che, khối nhiều màn hình sao cho một không phải là một cách trực quan bị xao nhãng bởi các thông tin khác đang trình bày.

Dự đoán từ Word

Dự đoán từ Word giúp người dùng bằng cách thực hiện các gợi ý từ được nhập. Một số phần mềm dự đoán từ Word là heuristic, có nghĩa là nó sẽ hiểu được các kiểu và các thói quen là người dùng sẽ sử dụng WordQ.

Đồ họa người tổ chức

Thay vì cố gắng sử dụng một phương pháp thuần ngôn ngữ/chứa văn bản để tổ chức những suy nghĩ và tạo các cơ hội cho giao tiếp, đồ họa người tổ chức cho phép để sử dụng các công cụ được hỗ trợ để xử lý theo một cách trực quan khác Cảm hứng phần mềm.

Kỹ thuật số ghi âm

Dưới dạng một ghi chú cuối cùng, chúng tôi có đặt ghi điện tử trong thể loại của riêng họ như những mục này có sử dụng rộng các Khuyết tật nhiều thể loại. Hầu hết ghi điện tử có thể ghi lại cả gần âm thanh và âm thanh khoảng cách (cuộc họp và hội thảo) và nhiều đi kèm với phần mềm cho phép người dùng tải xuống những gì được ghi tới máy tính; một trong hai cách để dùng sau hoặc để xử lý/thao tác bằng công nghệ nhập lời nói.

Cũng có thể cần lưu ý rằng nhiều công nghệ hỗ trợ sẵn dùng, bao gồm một số ở trên tham chiếu công nghệ, có thể sẵn có dưới dạng License hoặc dựng sẵn vào hệ điều hành. Thông tin thêm về công nghệ hỗ trợ và sử dụng của họ có thể tìm thấy nhiều vị trí trên Internet và thư viện công cộng. Một điểm bắt đầu tuyệt vời là Nhóm công nghệ có thể truy nhập Microsoft (ATG).

Về tác giả

Edward S. Rosenthal là tổng thống và CEO của tiếp theo nhiên công nghệ Inc., một tư vấn Lynnwood, Washington dựa trên công nghệ đã cung cấp công nghệ hỗ trợ dịch vụ tư vấn kể từ 1993. Thêm thông tin có thể tìm thấy ở: Công nghệ thế hệ tiếp theo, và người có thể được liên hệ ở: edward@ngtvoice.com.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×