Cách sửa lỗi #REF!

Cách sửa lỗi #REF!

Lỗi #REF! hiển thị khi công thức tham chiếu đến ô không hợp lệ. Điều này thường xuyên xảy ra nhất khi các ô được công thức tham chiếu bị xóa hoặc bị dán đè.

Ví dụ - lỗi #REF! xảy ra do việc xóa cột

Ví dụ sau đây sử dụng công thức =SUM(B2;C2;D2) ở cột E.

Công thức sử dụng tham chiếu ô rõ ràng như =SUM(B2;C2;D2) có thể gây ra lỗi #REF! nếu một cột bị xóa.

Nếu bạn xóa cột B, C hoặc D thì sẽ xảy ra lỗi #REF!. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ xóa cột C (Doanh số 2007) và công thức hiện có dạng =SUM(B2;#REF!;C2). Khi bạn sử dụng tham chiếu ô rõ ràng như thế này (tham chiếu từng ô riêng lẻ, được phân tách bởi dấu phẩy), rồi xóa hàng hoặc cột được tham chiếu thì Excel sẽ không thể giải quyết được công thức và trả về lỗi #REF!. Đây là lý do chính cho việc chúng tôi không khuyến khích sử dụng tham chiếu ô rõ ràng trong các hàm.

Ví dụ về lỗi #REF! xảy ra do việc xóa cột.

Giải pháp

  • Nếu bạn vô tình xóa các hàng hoặc cột, bạn có thể bấm ngay nút Hoàn tác trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh (hoặc nhấn CTRL+Z) để khôi phục hàng hoặc cột đó.

  • Điều chỉnh công thức để công thức sử dụng tham chiếu dải ô thay vì ô riêng lẻ, chẳng hạn như =SUM(B2:D2). Bây giờ, bạn có thể xóa bất cứ cột nào trong dải ô tổng và Excel sẽ tự động điều chỉnh công thức. Bạn cũng có thể sử dụng công thức =SUM(B2:B5) để tính tổng các hàng.

Ví dụ - VLOOKUP với tham chiếu dải ô không chính xác

Trong ví dụ sau đây, =VLOOKUP(A8;A2:D5;5;FALSE) sẽ trả về lỗi #REF! vì công thức này đang tìm kiếm giá trị để trả về từ cột 5 nhưng dải ô tham chiếu lại là A:D, chỉ là 4 cột.

Ví dụ về công thức VLOOKUP có dải ô không đúng.  Công thức là =VLOOKUP(A8;A2:D5;5;FALSE).  Không có cột thứ năm trong dải ô VLOOKUP, vì vậy, tham đối 5 gây ra lỗi #REF!.

Giải pháp

Điều chỉnh cho dải ô lớn hơn hoặc giảm giá trị tra cứu cột để khớp với dải ô tham chiếu. =VLOOKUP(A8;A2:E5;5;FALSE) sẽ là dải ô tham chiếu hợp lệ, =VLOOKUP(A8;A2:D5;4;FALSE) cũng vậy.

Ví dụ - INDEX có tham chiếu hàng hoặc cột không chính xác

Trong ví dụ này, công thức =INDEX(B2:E5;5;5) trả về lỗi #REF! do dải ô của hàm INDEX là 4 hàng và 4 cột nhưng công thức đang yêu cầu trả về giá trị trong cột thứ 5 và hàng thứ 5.

Ví dụ về công thức INDEX có tham chiếu dải ô không hợp lệ.  Công thức là =INDEX(B2:E5;5;5) nhưng dải ô chỉ nằm trong 4 hàng và 4 cột.

Giải pháp

Điều chỉnh tham chiếu hàng hoặc cột sao cho tham chiếu nằm trong dải ô tra cứu INDEX. =INDEX(B2:E5;4;4) sẽ trả về kết quả hợp lệ.

Ví dụ - Tham chiếu sổ làm việc đã đóng với hàm INDIRECT

Trong ví dụ sau đây, hàm INDIRECT đang tìm cách tham chiếu đến sổ làm việc đã đóng, gây ra lỗi #REF!.

Ví dụ về lỗi #REF! xảy ra do hàm INDIRECT tham chiếu sổ làm việc đã đóng.

Giải pháp

Mở sổ làm việc được tham chiếu

Sự cố OLE/DDE

Nếu bạn đã sử dụng liên kết Nối kết và Nhúng Đối tượng (OLE) trả về lỗi #REF!, hãy khởi động chương trình mà liên kết đang gọi.

Ghi chú: OLE là công nghệ mà bạn có thể sử dụng để chia sẻ thông tin giữa các chương trình.

Nếu bạn đã sử dụng chủ đề Trao đổi Dữ liệu Động (DDE) trả về lỗi #REF!, hãy đảm bảo bạn đang tham chiếu chủ đề chính xác.

Ghi chú: DDE là giao thức được thiết lập để trao đổi dữ liệu giữa các chương trình Microsoft dựa trên Windows.

Sự cố về Macro

Nếu macro nhập vào trang tính một hàm tham chiếu đến ô ở phía trên hàm, trong khi ô chứa hàm nằm ở hàng 1 thì hàm sẽ trả về lỗi #REF! vì không có ô nào ở bên trên hàng 1. Kiểm tra hàm xem tham đối có tham chiếu đến ô hoặc dải ô không hợp lệ hay không. Có thể cần đến việc chỉnh sửa macro trong Trình soạn thảo Visual Basic (VBE) để xem xét trường hợp đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Tổng quan về các công thức trong Excel

Cách tránh công thức bị lỗi

Sử dụng tính năng kiểm tra lỗi để phát hiện lỗi trong công thức

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×