Cách dùng phương thức tương thích trong Word Online

Khi bạn dùng Microsoft Word Online để mở một tài liệu đã được lưu dưới dạng tệp .docx trong phương thức tương thích, bạn sẽ có hầu hết các tính năng chỉnh sửa của Word Online khả dụng cho mình. Tuy nhiên, để chèn ảnh và thay đổi kích cỡ của ảnh, hoặc chỉnh sửa văn bản thay thế, bạn phải mở tài liệu trong Microsoft Word 2010 hoặc phiên bản mới hơn, chuyển đổi tài liệu rồi lưu tài liệu đó lại. Nếu không cần chèn ảnh, bạn có thể tiếp tục làm việc với tài liệu trong Word Office Online ở phương thức tương thích và không cần phải chuyển đổi tài liệu.

Nếu muốn chuyển đổi tài liệu, bạn phải có Word 2010 hoặc cài đặt Word 2013. Thực hiện theo các bước sau:

 1. Khi tài liệu đang mở trong Word Online, bấm Mở bằng Word.

 2. Trong Word, bấm tab Tệp.

 3. Trên tab Thông tin, hãy bấm Chuyển đổi.

 4. Nếu bạn được cảnh báo về việc chuyển đổi tài liệu, hãy bấm OK.

 5. Nhấn Ctrl+S để lưu tài liệu trở lại vào trang web.

  Ghi chú: 

  • Quy trình này chỉ cần thiết cho các tài liệu đã được lưu để tương thích với định dạng tệp Word97-2003. Tài liệu đã được lưu trong định dạng tệp Word 2007 sẽ hỗ trợ tất cả các tính năng chỉnh sửa của Word Online, thậm chí tài liệu đó chạy trong phương thức tương thích khi lần đầu được mở trong Word 2010 hoặc Word 2013.

  • Khi bạn dùng Word Online để mở tài liệu được lưu trong định dạng .doc, bạn chỉ có thể xem tài liệu đó mà thôi. Để chỉnh sửa tài liệu trong trình duyệt, hãy bấm Chuyển đổi và Sửa, sau đó bấm Chuyển đổi. Khi đóng tệp ban đầu và Word Online nhắc bạn xem hay chỉnh sửa bản sao của tệp trong định dạng tệp mới. Bấm Sửa để tiếp tục chỉnh sửa trong Word Online.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×