Cách có thể nhận dạng được dùng trong tổ chức của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhận dạng có thể điều chỉnh cho các cuộc gọi đến và thư đi cho người dùng hệ thống điện thoại bằng cách sử dụng một chính sách được gọi là CallingLineIdentity.

Các chức năng nhận dạng là sẵn dùng cho tất cả người dùng hệ thống điện thoại bất kể PSTN kết nối:

  • Kết nối trực tuyến PSTN

  • Tại cơ sở PSTN kết nối với Skype for Business điện toán đám mây đường kết nối phiên bản (yêu cầu điện toán đám mây đường kết nối phiên bản 1.4.2 và nâng cao)

  • Tại cơ sở PSTN kết nối với Skype for Business Server (yêu cầu Skype for Business Server 2015 CU5 và ngoài)

Ghi chú: Chính sách này không sẵn dùng trong Skype for Business 2015 Server.

Đi nhận dạng

Có được ba tùy chọn sẵn dùng cho thư đi PSTN nhận dạng:

  • Số điện thoại được gán cho người dùng, mặc định.

  • Một số điện thoại được phân loại thành một số dịch vụmiễn trong của bạn gọi gói trong Office 365 điện thoại số hàng tồn kho. Thường được giao cho một hàng đợi gọi hoặc tổng đài tự động tổ chức.

  • Thiết lập ẩn danh.

Tuy nhiên, bạn không thể gán các kiểu số điện thoại đi nhận dạng:

  • Bất kỳ số điện thoại nào được phân loại thành người dùng của bạn gọi gói điện thoại số hàng tồn kho

  • Skype for Business Server tại cơ sở số điện thoại

Để thiết lập ID người gọi đi, hãy xem thiết lập ID người gọi cho người dùng.

Kiểm soát người dùng cuối của đi nhận dạng

Thuộc tính EnableUserOverride cho phép một hoặc nhiều người dùng để thay đổi thiết đặt nhận dạng của họ để ẩn danh. Điều này chỉ áp dụng khi một chính sách CallingLineIdentity được cấu hình với tham số CallingIDSubstitute LineURI hoặc thay thế. Giá trị mặc định của EnableUserOverride là False.

Người dùng cuối của bạn có thể đặt ID người gọi của họ để ẩn danh bằng cách sử dụng tab Chuyển tiếp thiết đặt cuộc gọi trong Skype for Business trên máy tính khách.

Windows

Phiên bản

Hỗ trợ

Click-to-Run

Hiện tại kênh phát hành trên 6 tháng mười hai 2016 – Phiên bản 1611 (xây dựng 7571.2072)

Click-to-Run

Bản phát hành đầu tiên cho Deferred kênh phát hành trên 22 tháng 2, 2017 – Phiên bản 1701 (xây dựng 7766.2060)

Click-to-Run

Trì hoãn kênh phát hành vào tháng 6 13, 2017 – Phiên bản 1701 (xây dựng 7766.2092)

MSI

Skype for Business

Không

Máy Mac

Skype for Business

Không

Người dùng cuối của bạn cũng có thể đặt ID người gọi của họ thiết đặt trên trang thiết đặt người dùng tại: https://mysettings.lync.com/pstncalling.

Nhận dạng thư đến

Thuộc tính BlockIncomingCallerID cho phép chặn nhận dạng trên PSTN cuộc gọi đến. Bạn có thể đặt thuộc tính này, nhưng nó không sẵn dùng cho người dùng cuối của bạn trên trang thiết đặt người dùng. Và hiện đang sẵn dùng chỉ có trực tuyến PSTN kết nối.

Để thiết lập ID người gọi đi, hãy xem thiết lập ID người gọi cho người dùng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Gọi khẩn cấp điều khoản và điều kiện

Hội thảo âm thanh lời quay số ra trong kỳ hạn

SSkype dành cho doanh nghiệp và Microsoft nhóm bổ trợ cấp phép

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×