Các yêu cầu mạng trong Office 2016 for Mac

Các ứng dụng Office 2016 for Mac mang tới trải nghiệm ứng dụng riêng biệt trên nền tảng macOS. Từng ứng dụng được thiết kế để hoạt động trong các kịch bản khác nhau, gồm cả những trạng thái khi không có sẵn quyền truy nhập mạng. Khi máy được kết nối tới mạng, các ứng dụng sẽ tự động kết nối tới một loạt các dịch vụ nền web nhằm cung cấp chức năng nâng cao. Bài viết này sẽ mô tả những điểm cuối và URL mà các ứng dụng cố gắng tiếp cận, cùng các dịch vụ được cung cấp. Thông tin này rất hữu ích khi bạn khắc phục các sự cố về cấu hình mạng và đặt chính sách cho các máy chủ proxy mạng. Các chi tiết trong bài viết này nhằm bổ sung cho bài viết về URL và dải địa chỉ của Office 365.

Điểm cuối máy khách của Office: Windows | Máy Mac

Hầu hết các bài viết này đều bao gồm các bảng nêu chi tiết về các URL mạng, kiểu và mô tả dịch vụ hoặc tính năng được cung cấp bởi điểm cuối đó. Mỗi ứng dụng Office đều có thể khác nhau trong quá trình sử dụng dịch vụ và điểm cuối của ứng dụng. Các ứng dụng sau đây đều được xác định trong các bảng dưới đây:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Loại URL được xác định như sau:

 • ST: Tĩnh – URL được mã hóa cố định vào trong ứng dụng máy khách

 • SS: Bán Tĩnh – URL được mã hóa như là một phần của trang web hoặc bộ chuyển hướng

 • CS: Dịch vụ Cấu hình – URL được trả về dưới dạng một phần của Dịch vụ Cấu hình Office

Cấu hình mặc định của Office 2016 for Mac

Cài đặt và cập nhật

Các điểm cuối mạng sau đây được sử dụng để tải xuống chương trình cài đặt Office 2016 for Mac từ Mạng Chuyển phát Nội dung (CDN) của Microsoft.

URL

Loại

Mô tả

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Cổng thông tin Cài đặt Office 365 chuyển tiếp dịch vụ liên kết vào các gói cài đặt mới nhất.

https://officecdn-microsoft-com.akamaized.net/

SS

Vị trí của các gói cài đặt trên Mạng Chuyển phát Nội dung.

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Vị trí của các gói cài đặt trên Mạng Chuyển phát Nội dung.

https://officeci-mauservice.azurewebsites.net/

ST

Điểm cuối Điều khiển quản lý của Microsoft AutoUpdate

Khởi chạy ứng dụng đầu tiên

Các điểm cuối mạng sau đây được liên lạc trong lần cho chạy đầu tiên của một ứng dụng Office. Những điểm cuối này cung cấp chức năng Office nâng cao cho người dùng và các URL được liên lạc bất kể loại giấy phép (bao gồm các bản cài đặt Giấy phép Số lượng lớn).

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://config.edge.skype.com/

WXPON

ST

Cấu hình 'Đang chuyển đổi' – cho phép làm nổi bật và thử nghiệm tính năng.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net/

WXPON

ST

Kiểm tra Cấu hình Mạng 'Đang chuyển đổi'

https://client-office365-tas.msedge.net/

WXPON

ST

Kiểm tra Cấu hình Mạng 'Đang chuyển đổi'

https://officeclient.microsoft.com/

WXPON

ST

Dịch vụ Cấu hình Office – Làm chủ danh sách các điểm cuối dịch vụ.

https://nexusrules.officeapps.live.com/

WXPON

ST

Tải xuống Phép đo từ xa Quy tắc Office – Thông báo cho máy khách về các dữ liệu và sự kiện muốn tải lên dịch vụ phép đo từ xa.

https://mobile.pipe.aria.microsoft.com/

N

CS

Dịch vụ phép đo từ xa OneNote

https://nexus.officeapps.live.com/

WXPON

ST

Báo cáo Tải lên Phép đo từ xa cho Office – Các sự kiện 'Thông báo hoạt động' và lỗi xảy ra trên máy khách được tải lên dịch vụ phép đo từ xa.

https://templateservice.Office.com/

WXP

CS

Dịch vụ Mẫu Trực tuyến của Office – Cung cấp cho người dùng các mẫu tài liệu trực tuyến.

https://omextemplates.content.office.net/

WXP

CS

Tải xuống Mẫu Office – Thiết bị lưu trữ các hình ảnh mẫu PNG.

https://store.office.com/

WXP

CS

Lưu trữ cấu hình cho các ứng dụng Office.

https://odc.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Danh mục dịch vụ tích hợp tài liệu Office (danh sách các dịch vụ và điểm cuối) và Khám phá khu vực trang chủ.

https://cdn.odc.officeapps.live.com/

WXPON

CS

Tài nguyên dành cho Khám phá khu vực trang chủ v2 (15.40 trở lên)

https://officecdn.microsoft.com/

WXPON

ST

Bản kê Microsoft AutoUpdate – kiểm tra để xem có bản cập nhật nào sẵn dùng hay không

https://ajax.aspnetcdn.com/

WXPO

SS

Thư viện Microsoft Ajax JavaScript

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/

W

SS

Cấu hình và các tài nguyên ứng dụng Wikipedia dành cho Office.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

SS

Cấu hình và các tài nguyên ứng dụng Bản đồ Bing dành cho Office.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

SS

Cấu hình và các tài nguyên ứng dụng People Graph dành cho Office.

https://www.onenote.com/

N

ST

Nội dung Có gì Mới dành cho OneNote.

https://site-cdn.onenote.net/

N

ST

Nội dung mới dành cho OneNote.

https://site-cdn.onenote.net/

N

SS

Hình ảnh Có gì mới dành cho OneNote.

https://acompli.helpshift.com/

O

ST

Dịch vụ hỗ trợ trong ứng dụng.

https://prod-global-autodetect.acompli.net/

O

ST

Dịch vụ phát hiện tài khoản email.

https://autodiscover-s.outlook.com/

WXPO

ST

Tự động phát hiện Outlook

https://outlook.office365.com/

WXPO

ST

Điểm cuối Outlook cho dịch vụ Office 365.

https://r1.res.office365.com/

O

ST

Biểu tượng của phần bổ trợ Outlook.

Lưu ý: Việc hiểu rõ rằng Dịch vụ Cấu hình Office (http://officeclient.microsoft.com) đóng vai trò như một dịch vụ tự động khám phá đối với tất cả các máy khách Microsoft Office (không chỉ riêng máy Mac) là rất quan trọng. Đặc biệt, các điểm cuối được trả về trong phản hồi là dạng bán tĩnh mà trong đó thay đổi là không thường xuyên lắm nhưng vẫn có thể.

Đăng nhập

Những điểm cuối mạng sau đây được liên lạc khi đăng nhập vào thiết bị lưu trữ trên nền điện toán đám mây. Tùy theo loại tài khoản của bạn, các dịch vụ khác nhau có thể được liên lạc. Ví dụ:

 • MSA: Tài khoản Microsoft – thường được sử dụng cho các kịch bản người tiêu dùng và bán lẻ

 • OrgID: Tài khoản Tổ chức – thường được sử dụng cho các kịch bản thương mại

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://login.windows.net/

WXPON

ST

Dịch vụ Ủy quyền Windows

https://login.microsoftonline.com/

WXPON

ST

Dịch vụ Đăng nhập Office 365 (OrgID)

https://login.live.com/

WXPON

ST

Dịch vụ Đăng nhập Tài khoản Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms/

WXPON

CS

Phần trợ giúp Dịch vụ Đăng nhập Tài khoản Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com/

WXPON

SS

Thương hiệu Đăng nhập Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Bộ định vị Thiết bị lưu trữ Tài liệu và Địa điểm

https://roaming.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Dịch vụ tài liệu Được sử dụng Gần đây Nhất (MRU)

Lưu ý: Đối với giấy phép dựa trên đăng ký và giấy phép bán lẻ, việc đăng nhập cả hai sẽ kích hoạt sản phẩm và bật quyền truy nhập vào các tài nguyên đám mây, như OneDrive. Đối với các bản cài đặt Giấy phép Số lượng lớn, người dùng vẫn được nhắc đăng nhập (theo mặc định) nhưng đó là chỉ yêu cầu để truy nhập vào các tài nguyên đám mây, khi sản phẩm đã được kích hoạt.

Kích hoạt sản phẩm

Các điểm cuối mạng sau đây áp dụng cho Đăng ký Office 365 và kích hoạt Giấy phép Bán lẻ. Cụ thể, điều này KHÔNG áp dụng cho các bản cài đặt Giấy phép Số lượng lớn.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://ols.officeapps.live.com/

WXPON

CS

Dịch vụ Cấp phép Office

Nội dung Có gì Mới

Các điểm cuối mạng sau đây chỉ áp dụng cho Đăng ký Office 365.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://contentstorage.osi.office.net/

WXPO

SS

Nội dung trang JSON có gì mới.

Trình nghiên cứu

Các điểm cuối mạng sau đây áp dụng cho cả Đăng ký Office 365.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://entity.osi.office.net/

W

CS

Dịch vụ web trình nghiên cứu

https://cdn.entity.osi.office.net/

W

CS

Nội dung tĩnh trình nghiên cứu

https://www.bing.com/

W

CS

Nhà cung cấp nội dung trình nghiên cứu

Tra cứu Thông minh

Các điểm cuối mạng sau đây áp dụng cho cả kích hoạt Đăng ký Office 365 và kích hoạt Giấy phép Bán lẻ/Số lượng lớn.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://uci.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Dịch vụ Web Thông tin chuyên sâu

https://ajax.googleapis.com/

WXPN

CS

Thư viện JQuery

https://cdnjs.cloudflare.com/

WXPN

CS

Thư viện hỗ trợ JavaScript

https://www.bing.com/

WXPN

CS

Nhà cung cấp Nội dung Thông tin chuyên sâu

https://tse1.mm.bing.net/

WXPN

CS

Nhà cung cấp Nội dung Thông tin chuyên sâu

PowerPoint Designer

Các điểm cuối mạng sau đây chỉ áp dụng cho Đăng ký Office 365.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://pptsgs.officeapps.live.com/

P

CS

Dịch vụ web PowerPoint Designer

Trình bắt đầu nhanh PowerPoint

Các điểm cuối mạng sau đây chỉ áp dụng cho Đăng ký Office 365.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://pptcts.officeapps.live.com/

P

CS

Dịch vụ web Trình bắt đầu nhanh Powerpoint

Gửi Nụ cười/Vẻ mặt cau có

Các điểm cuối mạng sau đây áp dụng cho cả kích hoạt Đăng ký Office 365 và kích hoạt Giấy phép Bán lẻ/Số lượng lớn.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://sas.office.microsoft.com/

WXPON

CS

Dịch vụ Gửi Nụ cười

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Các điểm cuối mạng sau đây áp dụng cho cả kích hoạt Đăng ký Office 365 và kích hoạt Giấy phép Bán lẻ/Số lượng lớn.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://powerlift-frontdesk.acompli.net/

O

CS

Liên hệ dịch vụ hỗ trợ

https://acompli.helpshift.com/

O

CS

Dịch vụ hỗ trợ trong ứng dụng

Lưu như PDF

Các điểm cuối mạng sau đây áp dụng cho cả kích hoạt Đăng ký Office 365 và kích hoạt Giấy phép Bán lẻ/Số lượng lớn.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://wordcs.officeapps.live.com/

W

CS

Dịch vụ chuyển đổi tài liệu Word (PDF)

Các ứng dụng Office (phần bổ trợ aka)

Các điểm cuối mạng sau đây áp dụng cho cả kích hoạt Đăng ký Office 365 và kích hoạt Giấy phép Bán lẻ/Số lượng lớn khi các phần bổ trợ Ứng dụng Office là đáng tin cậy.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://store.office.com/

WXPO

CS

Cấu hình lưu trữ ứng dụng Office

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/

W

SS

Tài nguyên ứng dụng Wikipedia

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

SS

Tài nguyên ứng dụng Bản đồ Bing

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Tài nguyên ứng dụng People Graph

https://o15.officeredir.microsoft.com/

WPX

SS

Dịch vụ chuyển hướng Office

https://appsforoffice.microsoft.com/

WXP

SS

Thư viện JavaScript Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com/

WX

SS

Dịch vụ Phép đo từ xa và Báo cáo dành cho các ứng dụng Office

https://ajax.microsoft.com/

W

SS

Thư viện Ajax JavaScript của Microsoft

https://ajax.aspnetcdn.com/

X

SS

Thư viện Ajax JavaScript của Microsoft

https://c.microsoft.com/

WPXO

SS

Thư viện JavaScript Office

https://c1.microsoft.com/

WPXO

SS

Tài nguyên hỗ trợ

https://cs.microsoft.com/

WPXO

SS

Tài nguyên hỗ trợ

https://c.bing.com/

WPXO

SS

Tài nguyên hỗ trợ

https://*.cdn.optimizely.com/

WPXO

SS

Thư viện JavaScript

https://errors.client.optimizely.com/

WPX

SS

Báo cáo lỗi

https://*-contentstorage.osi.office.net/

WPXO

SS

Tài nguyên phông chữ

https://nexus.ensighten.com/

WPXO

SS

Dịch vụ phép đo từ xa

https://browser.pipe.aria.microsoft.com/

WPXO

SS

Báo cáo phép đo từ xa

https://*.vo.msecnd.net/

WPXO

SS

Thư viện tài nguyên Microsoft Store

https://*.wikipedia.org/

W

SS

Tài nguyên trang Wikipedia

https://upload.wikimedia.org/

W

SS

Tài nguyên phương tiện Wikipedia

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com/

W

SS

Khung hộp cát Wikipedia

https://*.virtualearth.net/

X

SS

Mẫu ánh xạ

Liên kết an toàn

Điểm cuối mạng sau đây áp dụng cho các ứng dụng Office 2016.

URL

Loại

Mô tả

https://*.oscs.protection.outlook.com/

CS

Dịch vụ liên kết an toàn Microsoft

Báo cáo sự cố

Điểm cuối mạng sau đây áp dụng cho tất cả các ứng dụng và loại giấy phép Office 2016. Khi một quy trình gặp sự cố ngoài ý muốn, một báo cáo sẽ được tạo và được gửi đến dịch vụ Watson.

URL

Loại

Mô tả

https://watson.microsoft.com/

ST

Dịch vụ Báo cáo Lỗi Microsoft

https://officeci.azurewebsites.net/

ST

Dịch vụ thông tin chuyên sâu cộng tác Office

Các tùy chọn nhằm giảm bớt các yêu cầu và lưu lượng mạng

Cấu hình mặc định của Office 2016 for Mac mang tới trải nghiệm người dùng tốt nhất, cả về khía cạnh chức năng lẫn duy trì máy luôn cập nhật. Trong một số kịch bản, bạn có thể muốn ngăn ứng dụng liên hệ với các điểm cuối mạng. Mục này đề cập đến các tùy chọn để thực hiện điều đó.

Vô hiệu hóa đăng nhập đám mây và các bổ trợ dành cho Office

Khách hàng cấp phép số lớn có thể có các chính sách nghiêm ngặt về việc lưu tài liệu vào lưu trữ trên nền điện toán đám mây. Tùy chọn cho mỗi ứng dụng sau đây có thể được đặt để vô hiệu hóa Đăng nhập MSA/OrgID và truy nhập vào các Phần bổ trợ dành cho Office.

 • defaults write com.microsoft.Word UseOnlineContent -integer 0
 • defaults write com.microsoft.Excel UseOnlineContent -integer 0
 • defaults write com.microsoft.Powerpoint UseOnlineContent -integer 0

Nếu người dùng cố gắng truy nhập vào chức năng Đăng nhập, họ sẽ thấy lỗi kết nối mạng không hiển thị. Vì tùy chọn này cũng chặn kích hoạt sản phẩm trực tuyến nên tùy chọn này sẽ chỉ được sử dụng cho các cài đặt Giấy phép số lớn. Cụ thể, việc sử dụng tùy chọn này sẽ ngăn các ứng dụng Office không truy nhập vào các điểm cuối sau đây:

 • https://odc.officeapps.live.com

 • https://*.firstpartyapps.oaspapps.com

 • Tất cả các điểm cuối được liệt kê trong mục ‘Đăng nhập’ ở trên.

 • Tất cả các điểm cuối được liệt kê trong mục ‘Tra cứu thông minh’ ở trên.

 • Tất cả các điểm cuối được liệt kê trong mục ‘Kích hoạt sản phẩm’ ở trên.

 • Tất cả các điểm cuối được liệt kê trong mục ‘Ứng dụng Office (còn được gọi là phần bổ trợ)’ ở trên.

Để tái thiết lập đầy đủ chức năng cho người dùng, hãy đặt tùy chọn thành ‘2’ hoặc loại bỏ tùy chọn đó.

Lưu ý: Tùy chọn này cần có Office 2016 for Mac bản dựng 15.25 [160726] trở lên.

Phép đo từ xa

Office 2016 for Mac gửi thông tin phép đo từ xa trở về Microsoft theo định kỳ. Dữ liệu được tải lên điểm cuối 'Nexus'. Dữ liệu phép đo từ xa giúp đội ngũ kỹ thuật đánh giá tình trạng và mọi hành vi không mong muốn từ mỗi ứng dụng Office. Có hai thể loại phép đo từ xa:

 • Thông báo hoạt động có chứa thông tin về phiên bản và giấy phép. Dữ liệu này được gửi ngay khi cho chạy ứng dụng.

 • Mức sử dụng có chứa thông tin về cách ứng dụng được sử dụng và các lỗi không nghiêm trọng. Dữ liệu này được gửi 60 phút một lần.

Microsoft rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Bạn có thể đọc về chính sách thu thập dữ liệu của Microsoft tại https://privacy.microsoft.com. Để ngăn không cho các ứng dụng gửi phép đo từ xa ‘Mức sử dụng’, tùy chọn SendAllTelemetryEnabled có thể được điều chỉnh. Tùy chọn là cho mỗi ứng dụng và có thể được đặt thông qua Hồ sơ cấu hình macOS hoặc theo cách thủ công từ Thiết bị đầu cuối:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Phép đo từ xa Thông báo hoạt động luôn được gửi đi và không thể bị vô hiệu hóa.

Báo cáo sự cố

Khi xuất hiện lỗi ứng dụng nghiêm trọng, ứng dụng sẽ bất ngờ chấm dứt và tải lên một báo cáo sự cố đến dịch vụ 'Watson'. Báo cáo sự cố bao gồm một ngăn xếp cuộc gọi, ngăn này là danh sách các bước mà ứng dụng đã xử lý dẫn đến sự cố xảy ra. Các bước này giúp đội ngũ kỹ thuật xác định chức năng chính xác bị lỗi và nguyên nhân.

Trong một số trường hợp, nội dung của một tài liệu sẽ khiến cho ứng dụng bị gặp sự cố. Nếu ứng dụng xác định tài liệu là nguyên nhân, ứng dụng sẽ hỏi người dùng liệu rằng có ổn không khi ứng dụng còn gửi tài liệu kèm theo ngăn xếp cuộc gọi. Người dùng có thể thực hiện lựa chọn đủ thông tin đối với câu hỏi này. Người quản trị CNTT có thể có những yêu cầu nghiêm ngặt về việc truyền tài liệu và đưa ra quyết định thay mặt cho người dùng để không bao giờ gửi tài liệu. Tùy chọn sau đây có thể được đặt để ngăn tài liệu không bị gửi và để chặn lời nhắc đến người dùng:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Lưu ý: 

 • Nếu SendAllTelemetryEnabled được đặt thành FALSE thì toàn bộ báo cáo sự cố đối với quy trình đó sẽ bị vô hiệu hóa. Để cho phép báo cáo sự cố mà không cần gửi phép đo từ xa mức sử dụng, tùy chọn sau đây có thể được đặt:

 • Mặc định viết com.microsoft.errorreporting IsMerpEnabled -bool TRUE

Cập nhật

Microsoft phát hành các bản cập nhật cho Office 2016 for Mac theo định kỳ (thường là một lần mỗi tháng). Chúng tôi đặc biệt khuyến khích người dùng và người quản trị CNTT luôn duy trì cho máy được cập nhật để đảm bảo các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất đều được cài đặt. Trong trường hợp người quản trị CNTT muốn kiểm soát và quản lý chặt chẽ các bản cập nhật máy tính, tùy chọn sau đây có thể được đặt nhằm ngăn tiến trình AutoUpdate không tự động phát hiện và cung cấp các bản cập nhật cho sản phẩm:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Chặn các yêu cầu bằng Tường lửa/Proxy

Nếu khối tổ chức của bạn yêu cầu tới các URL thông qua một máy chủ proxy hoặc tường lửa, hãy đảm bảo đặt cấu hình các URL được liệt kê trong tài liệu này là được cho phép hoặc liệt kê khối với một phản hồi 40X (ví dụ: 403 hoặc 404). Phản hồi 40X sẽ cho phép các ứng dụng Office chấp nhận một cách uyển chuyển việc không thể truy nhập vào tài nguyên, đồng thời sẽ mang đến trải nghiệm người dùng nhanh hơn so với khi chỉ thả kết nối, do đó sẽ khiến máy khách phải thử lại.

Nếu máy chủ proxy của bạn yêu cầu xác thực, phản hồi 407 sẽ được trả về máy khách. Để có trải nghiệm tốt nhất, đảm bảo rằng bạn đang sử dụng Office 2016 bản dựng 15.27 trở lên, vì các bản dựng này có chứa các bản sửa lỗi cụ thể để làm việc với máy chủ NTLM và Kerberos.

Sau đây là liên kết ngắn mà bạn có thể sử dụng để quay lại: https://aka.ms/macofficeendpoints

Xem Thêm

URL Office 365 và dải địa chỉ IP

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×