Các yêu cầu mạng trong Office 2016 for Mac

Các ứng dụng Office 2016 for Mac mang tới trải nghiệm ứng dụng riêng biệt trên nền tảng macOS. Từng ứng dụng đều được thiết kế để hoạt động trong các kịch bản khác nhau, bao gồm những trạng thái khi không có sẵn quyền truy nhập mạng. Khi máy được kết nối tới mạng, các ứng dụng sẽ tự động kết nối tới một loạt các dịch vụ nền web nhằm cung cấp chức năng nâng cao. Bài viết này sẽ mô tả những điểm cuối và URL mà các ứng dụng cố gắng tiếp cận, cùng các dịch vụ được cung cấp. Thông tin này rất hữu ích khi bạn khắc phục các sự cố về cấu hình mạng và đặt chính sách cho các máy chủ proxy mạng. Các chi tiết trong bài viết này đều nhằm bổ sung cho Bài viết về URL và dải địa chỉ của Office 365.

Điểm cuối máy khách của Office: Windows | Máy Mac

Hầu hết các bài viết này đều bao gồm các bảng nêu chi tiết về các URL mạng, kiểu và mô tả dịch vụ hoặc tính năng được cung cấp bởi điểm cuối đó. Mỗi ứng dụng Office đều có thể khác nhau trong quá trình sử dụng dịch vụ và điểm cuối của ứng dụng. Các ứng dụng sau đây đều được xác định trong các bảng dưới đây:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Loại URL được xác định như sau:

 • ST: Tĩnh – URL được mã hóa cố định vào trong ứng dụng máy khách

 • SS: Bán Tĩnh – URL được mã hóa như là một phần của trang web hoặc bộ chuyển hướng

 • CS: Dịch vụ Cấu hình – URL được trả về dưới dạng một phần của Dịch vụ Cấu hình Office

Cấu hình mặc định của Office 2016 for Mac

Cài đặt và cập nhật

Các điểm cuối mạng sau đây được sử dụng để tải xuống chương trình cài đặt Office 2016 for Mac từ Mạng Chuyển phát Nội dung (CDN) của Microsoft.

URL

Loại

Mô tả

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Cổng thông tin Cài đặt Office 365 chuyển tiếp dịch vụ liên kết vào các gói cài đặt mới nhất.

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Vị trí của các gói cài đặt trên Mạng Chuyển phát Nội dung.

Khởi chạy ứng dụng đầu tiên

Các điểm cuối mạng sau đây được liên lạc trong lần cho chạy đầu tiên của một ứng dụng Office. Những điểm cuối này cung cấp chức năng Office nâng cao cho người dùng và các URL được liên lạc bất kể loại giấy phép (bao gồm các bản cài đặt Giấy phép Số lượng lớn).

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

Cấu hình 'Đang chuyển đổi' – cho phép làm nổi bật và thử nghiệm tính năng.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

Kiểm tra Cấu hình Mạng 'Đang chuyển đổi'

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

Dịch vụ Cấu hình Office – Làm chủ danh sách các điểm cuối dịch vụ.

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

Tải xuống Phép đo từ xa Quy tắc Office – Thông báo cho máy khách về các dữ liệu và sự kiện muốn tải lên dịch vụ phép đo từ xa.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

Báo cáo Tải lên Phép đo từ xa cho Office – Các sự kiện 'Thông báo hoạt động' và lỗi xảy ra trên máy khách được tải lên dịch vụ phép đo từ xa.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

Dịch vụ Mẫu Trực tuyến của Office – Cung cấp cho người dùng các mẫu tài liệu trực tuyến.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

Tải xuống Mẫu Office – Thiết bị lưu trữ các hình ảnh mẫu PNG.

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

Lưu trữ cấu hình cho các ứng dụng Office.

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

Danh mục Dịch vụ Tích hợp Tài liệu Office (danh sách các dịch vụ và điểm cuối).

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

Bản kê Microsoft AutoUpdate – kiểm tra để xem có các bản cập nhật nào sẵn dùng hay không.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Cấu hình và các tài nguyên ứng dụng Wikipedia dành cho Office.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Cấu hình và các tài nguyên ứng dụng Bản đồ Bing dành cho Office.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Cấu hình và các tài nguyên ứng dụng People Graph dành cho Office.

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

Nội dung Có gì Mới dành cho OneNote.

Ghi chú: Việc hiểu rõ rằng Dịch vụ Cấu hình Office (http://officeclient.microsoft.com) đóng vai trò như một dịch vụ tự động khám phá đối với tất cả các máy khách Microsoft Office (không chỉ riêng máy Mac) là rất quan trọng. Đặc biệt, các điểm cuối được trả về trong phản hồi là dạng bán tĩnh mà trong đó thay đổi là không thường xuyên lắm nhưng vẫn có thể.

Đăng nhập

Những điểm cuối mạng sau đây được liên lạc khi đăng nhập vào thiết bị lưu trữ trên nền điện toán đám mây. Tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn, các dịch vụ khác nhau có thể được liên lạc.

 • MSA: Tài khoản Microsoft – thường được sử dụng cho các kịch bản người tiêu dùng và bán lẻ

 • OrgID: Tài khoản Tổ chức – thường được sử dụng cho các kịch bản thương mại

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

Phần trợ giúp đăng nhập dành cho MSA và OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

Dịch vụ Ủy quyền Windows

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

Dịch vụ Đăng nhập Office 365 (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

Dịch vụ Đăng nhập Tài khoản Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

Phần trợ giúp Dịch vụ Đăng nhập Tài khoản Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

Thương hiệu Đăng nhập Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

Bộ định vị Thiết bị lưu trữ Tài liệu và Địa điểm

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

Dịch vụ tài liệu Được sử dụng Gần đây Nhất (MRU)

Ghi chú: Đối với giấy phép dựa trên đăng ký và giấy phép bán lẻ, việc đăng nhập cả hai sẽ kích hoạt sản phẩm và bật quyền truy nhập vào các tài nguyên đám mây, như OneDrive. Đối với các bản cài đặt Giấy phép Số lượng lớn, người dùng vẫn được nhắc đăng nhập (theo mặc định) nhưng đó là chỉ yêu cầu để truy nhập vào các tài nguyên đám mây, khi sản phẩm đã được kích hoạt.

Kích hoạt sản phẩm

Các điểm cuối mạng sau đây áp dụng cho Đăng ký Office 365 và kích hoạt Giấy phép Bán lẻ. Cụ thể, điều này KHÔNG áp dụng cho các bản cài đặt Giấy phép Số lượng lớn.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

Dịch vụ Cấp phép Office

Nội dung Có gì Mới

Các điểm cuối mạng sau đây chỉ áp dụng cho Đăng ký Office 365.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://support.content.office.net

WXPN

CS

Nội dung trang HTML Có gì Mới

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

Các thư viện hỗ trợ JavaScript

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

Dữ liệu hỗ trợ JSON

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

Dữ liệu hỗ trợ JSON

https://c.bing.net

WXPN

CS

Dữ liệu hỗ trợ JSON

Tra cứu Thông minh

Các điểm cuối mạng sau đây áp dụng cho cả kích hoạt Đăng ký Office 365 và kích hoạt Giấy phép Bán lẻ/Số lượng lớn.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

Dịch vụ Web Thông tin chuyên sâu

https://www.bing.com

WXPN

CS

Nhà cung cấp Nội dung Thông tin chuyên sâu

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

Nhà cung cấp Nội dung Thông tin chuyên sâu

Gửi Nụ cười

Các điểm cuối mạng sau đây áp dụng cho cả kích hoạt Đăng ký Office 365 và kích hoạt Giấy phép Bán lẻ/Số lượng lớn.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

Dịch vụ Gửi Nụ cười

Lưu Dưới dạng PDF và OpenDocument

Các điểm cuối mạng sau đây áp dụng cho cả kích hoạt Đăng ký Office 365 và kích hoạt Giấy phép Bán lẻ/Số lượng lớn.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

Dịch vụ chuyển đổi tài liệu Word (PDF và văn bản OpenDocument)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

Dịch vụ chuyển đổi bảng tính Excel (Bảng tính OpenDocument)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

CS

Dịch vụ chuyển đổi bản trình bày PowerPoint (Bản trình bày OpenDocument)

Các ứng dụng Office (phần bổ trợ aka)

Các điểm cuối mạng sau đây áp dụng cho cả kích hoạt Đăng ký Office 365 và kích hoạt Giấy phép Bán lẻ/Số lượng lớn khi các phần bổ trợ Ứng dụng Office là đáng tin cậy.

URL

Ứng dụng

Loại

Mô tả

https://store.office.com

WX

CS

Cấu hình lưu trữ ứng dụng Office

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Tài nguyên ứng dụng Wikipedia

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Tài nguyên ứng dụng Bản đồ Bing

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Tài nguyên ứng dụng People Graph

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

Thư viện JavaScript Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

Dịch vụ Phép đo từ xa và Báo cáo dành cho các ứng dụng Office

https://ajax.microsoft.com

W

SS

Thư viện Ajax JavaScript của Microsoft

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

Thư viện Ajax JavaScript của Microsoft

https://*.wikipedia.org

W

SS

Tài nguyên trang Wikipedia

https://upload.wikimedia.org

W

SS

Tài nguyên phương tiện Wikipedia

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

Khung hộp cát Wikipedia

https://*.virtualearth.net

X

SS

Mẫu ánh xạ

Báo cáo sự cố

Điểm cuối mạng sau đây áp dụng cho tất cả các ứng dụng và loại giấy phép Office 2016. Khi một quy trình gặp sự cố ngoài ý muốn, một báo cáo sẽ được tạo và được gửi đến dịch vụ Watson.

URL

Loại

Mô tả

https://watson.microsoft.com

ST

Dịch vụ Báo cáo Lỗi Microsoft

Các tùy chọn nhằm giảm bớt các yêu cầu và lưu lượng mạng

Cấu hình mặc định của Office 2016 for Mac mang tới trải nghiệm người dùng tốt nhất, cả về khía cạnh chức năng lẫn duy trì máy luôn cập nhật. Trong một số kịch bản, bạn có thể muốn ngăn ứng dụng liên hệ với các điểm cuối mạng. Mục này đề cập đến các tùy chọn để thực hiện điều đó.

Phép đo từ xa

Office 2016 for Mac gửi thông tin phép đo từ xa trở về Microsoft theo định kỳ. Dữ liệu được tải lên điểm cuối 'Nexus'. Dữ liệu phép đo từ xa giúp đội ngũ kỹ thuật đánh giá tình trạng và mọi hành vi không mong muốn từ mỗi ứng dụng Office. Có hai thể loại phép đo từ xa:

 • Thông báo hoạt động có chứa thông tin về phiên bản và giấy phép. Dữ liệu này được gửi ngay khi cho chạy ứng dụng.

 • Mức sử dụng có chứa thông tin về cách ứng dụng được sử dụng và các lỗi không nghiêm trọng. Dữ liệu này được gửi 60 phút một lần.

Để ngăn ứng dụng gửi phép đo từ xa ‘Mức sử dụng’, bạn có thể điều chỉnh tùy chọn SendAllTelemetryEnabled. Tùy chọn là cho từng ứng dụng và bạn có thể đặt qua Hồ sơ Cấu hình macOS hoặc đặt thủ công từ Thiết bị đầu cuối:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Phép đo từ xa Thông báo hoạt động luôn được gửi đi và không thể bị vô hiệu hóa.

Phản hồi và Khảo sát

Office 2016 for Mac cho phép bạn cung cấp phản hồi về trải nghiệm Office của mình. Chúng tôi sử dụng phản hồi này để giúp cải thiện sản phẩm, hiểu rõ về các yêu cầu tính năng mới và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng với những thay đổi này theo thời gian. Có hai danh mục phản hồi, Phản hồi Người dùng và Khảo sát.

 • Phản hồi Người dùng được người dùng khởi tạo bằng Office. Họ có thể gửi chú thích, ảnh chụp màn hình tùy chọn và địa chỉ email tùy chọn.

 • Khảo sát được Office khởi tạo và hiển thị dưới dạng thông báo có thể bỏ qua. Bạn có thể gửi xếp hạng kèm theo chú thích tùy chọn. Khảo sát được yêu cầu nhiều nhất ở mức 3 tháng một lần.

Bạn có thể tắt Phản hồi và Khảo sát theo cơ sở từng ứng dụng trong Office. Bạn có thể đặt tùy chọn SendASmileEnabled qua Hồ sơ Cấu hình macOS hoặc đặt thủ công từ Thiết bị đầu cuối:

defaults write -app "AppName" SendASmileEnabled -bool FALSE
    Example:
defaults write com.microsoft.Word SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendASmileEnabled -bool FALSE

Đọc thêm về tuyển tập dữ liệu và chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi

Báo cáo sự cố

Khi xuất hiện lỗi ứng dụng nghiêm trọng, ứng dụng sẽ bất ngờ chấm dứt và tải lên một báo cáo sự cố đến dịch vụ 'Watson'. Báo cáo sự cố bao gồm một ngăn xếp cuộc gọi, ngăn này là danh sách các bước mà ứng dụng đã xử lý dẫn đến sự cố xảy ra. Các bước này giúp đội ngũ kỹ thuật xác định chức năng chính xác bị lỗi và nguyên nhân.

Trong một số trường hợp, nội dung của một tài liệu sẽ khiến cho ứng dụng bị gặp sự cố. Nếu ứng dụng xác định tài liệu là nguyên nhân, ứng dụng sẽ hỏi người dùng liệu rằng có ổn không khi ứng dụng còn gửi tài liệu kèm theo ngăn xếp cuộc gọi. Người dùng có thể thực hiện lựa chọn đủ thông tin đối với câu hỏi này. Người quản trị CNTT có thể có những yêu cầu nghiêm ngặt về việc truyền tài liệu và đưa ra quyết định thay mặt cho người dùng để không bao giờ gửi tài liệu. Tùy chọn sau đây có thể được đặt để ngăn tài liệu không bị gửi và để chặn lời nhắc đến người dùng:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Ghi chú: Nếu SendAllTelemetryEnabled được đặt thành FALSE, tất cả các báo cáo sự cố đối với quy trình đó sẽ bị vô hiệu hóa.

Cập nhật

Microsoft phát hành các bản cập nhật cho Office 2016 for Mac theo định kỳ (thường là một lần mỗi tháng). Chúng tôi đặc biệt khuyến khích người dùng và người quản trị CNTT luôn duy trì cho máy được cập nhật để đảm bảo các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất đều được cài đặt. Trong trường hợp người quản trị CNTT muốn kiểm soát và quản lý chặt chẽ các bản cập nhật máy tính, tùy chọn sau đây có thể được đặt nhằm ngăn tiến trình AutoUpdate không tự động phát hiện và cung cấp các bản cập nhật cho sản phẩm:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Đây là liên kết ngắn mà bạn có thể sử dụng để quay lại: https://aka.ms/macofficeendpoints

Xem Thêm

Các yêu cầu mạng trong Office 2016 for Mac

Các URL và dải địa chỉ IP của Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×