Các vai trò khác nhau trong quá trình thiết kế biểu mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bộ phận khác nhau thường làm việc cùng nhau để thiết kế, kiểm tra và triển khai mới biểu mẫu InfoPath để nhân viên. Ví dụ, bộ phận HR có thể tạo một biểu mẫu báo cáo chi phí công ty, nhưng bộ phận CNTT có thể duy trì mẫu biểu mẫu, khắc phục sự cố được báo cáo người dùng, Cập Nhật thiết kế như của người dùng cần thay đổi, v.v..

Bài viết này mô tả các vai trò điển hình khác nhau nhân viên xác định, thiết kế, phát hành và sử dụng mẫu biểu mẫu. Việc làm tiêu đề và trách nhiệm trong tổ chức của bạn có thể khác so với những mô tả ở đây, nhưng nếu bạn mới dùng InfoPath, bạn có thể dùng thông tin để giúp nghĩa chung của ai thực hiện những gì trong trình thiết kế biểu mẫu hoàn toàn.

Trong bài viết này

Nhà phân tích biểu mẫu

Trình thiết kế biểu mẫu

Biểu mẫu nhà phát triển

Người quản trị cụm máy chủ

Người quản trị tuyển tập trang

Người dùng biểu mẫu

Nhà phân tích biểu mẫu

Một biểu mẫu nhà phân tích sẽ kiểm tra dòng công việc và các yêu cầu kinh doanh của mẫu biểu mẫu đã cho. Người cam kết vai trò này thường có trải nghiệm quản lý dự án, kỹ năng phân tích và một số quen thuộc với các nguyên tắc thiết kế biểu mẫu.

Thay vì một biểu mẫu nhà phân tích, công ty của bạn có thể có một phân tích hệ kinh doanh hoặc người quản lý dự án. Trong khi tiêu đề có thể khác nhau, vai trò giữ nguyên; biểu mẫu nhà phân tích xác định thiết kế mẫu biểu mẫu tổng thể sau khi phân tích cẩn thận các nhu cầu doanh nghiệp, và sau đó quản lý dự án.

Giai đoạn lập kế hoạch cho mẫu biểu mẫu phức tạp thường là một quy trình chính thức và tham gia, và phân tích biểu mẫu có thể tham khảo nhiều bên có liên quan. Ví dụ, nếu một mẫu biểu mẫu cuối cùng phải được tích hợp vào một hệ thống doanh nghiệp lớn hơn, toàn bộ công ty chẳng hạn như chi phí một báo cáo hệ thống, biểu mẫu nhà phân tích sẽ thường viết quy cách hoạt động hoặc một số tài liệu lập kế hoạch khác.

Ngoài ra, biểu mẫu nhà phân tích có thể thực hiện một số hoặc tất cả các thao tác sau:

 • Xác định trường hợp kinh doanh cho mẫu biểu mẫu.

 • Xác định giao diện người dùng và các cấu phần người dùng quy trình.

 • Xác định cách và vị trí để lưu trữ dữ liệu biểu mẫu.

 • Xác định các lỗ hổng bảo mật cho mẫu biểu mẫu.

 • Tạo một kế hoạch triển khai mẫu biểu mẫu.

 • Xác định chiến lược để lưu trữ và giữ lại dữ liệu theo luật hiện tại, ngành quy định, chính sách công ty, hoặc yêu cầu khác.

 • Làm việc với biểu mẫu người dùng, người thiết kế biểu mẫu, nó nhân sự và các nhóm khác để giải quyết sự cố bất kỳ nổi bật với mẫu biểu mẫu.

Đầu trang

Trình thiết kế biểu mẫu

Hoạt động của trình thiết kế biểu mẫu trong InfoPath phương thức thiết kế để tạo mẫu biểu mẫu, đây là tệp có phần mở rộng tên tệp .xsn. Tệp .xsn xác định cấu trúc dữ liệu, diện mạo và các hành vi của biểu mẫu hoàn thành (.xml tệp).

Trình thiết kế biểu mẫu có thể thực hiện một số hoặc tất cả các thao tác sau:

 • Xác định việc mẫu biểu mẫu là tương thích với trình duyệt Web trên máy tính hoặc di động.

 • Xác định việc mẫu biểu mẫu là tương thích với InfoPath 2003.

 • Thiết kế bố trí mẫu biểu mẫu.

 • Thêm và tùy chỉnh các điều khiển trên mẫu biểu mẫu.

 • Thêm xác thực dữ liệu, định dạng điều kiện, quy tắc và các kiểu hành vi tự động.

 • Thiết lập kết nối từ mẫu biểu mẫu với các nguồn dữ liệu hiện có, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

 • Làm việc với người phát triển thêm script hoặc mã được quản lý cho mẫu biểu mẫu.

 • Phát hành mẫu biểu mẫu vào một vị trí được chia sẻ mạng, danh sách phân phối email, hoặc một máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services hoặc Dịch vụ Windows SharePoint.

 • Làm việc với người quản trị cụm máy chủ để phát hành mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị vào máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services.

 • Kiểm tra biểu mẫu để đảm bảo rằng nó hoạt động đúng.

Đầu trang

Biểu mẫu nhà phát triển

Một biểu mẫu nhà phát triển viết mã tùy chỉnh cho mẫu biểu mẫu. InfoPath hỗ trợ ngôn ngữ tạo script hai — Microsoft JScript và Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) và hai ngôn ngữ quản lý mã Microsoft Visual C# và Microsoft Visual Basic.

Biểu mẫu nhà phát triển có thể thực hiện một số hoặc tất cả các thao tác sau:

 • Trợ giúp thiết kế biểu mẫu, như được mô tả trong phần trước.

 • Xác định một ngôn ngữ lập trình cho mẫu biểu mẫu đã cho.

 • Ghi mã phản hồi sự kiện hợp lệ dữ liệu và biểu mẫu, truy cập mục và sử dụng biểu mẫu tài liệu XML cơ bản, thực hiện hành động gửi và phối dữ liệu tùy chỉnh cho biểu mẫu hoặc truy cập mục nguồn dữ liệu ngoài.

 • Trích xuất tệp XML hỗ trợ cho mẫu biểu mẫu, và sau đó theo cách thủ công thay đổi thành phần, thuộc tính và các giá trị trong một số kiểu trình soạn thảo văn bản tiêu chuẩn của họ.

 • Thêm lỗi tùy chỉnh xử lý các mẫu biểu mẫu.

 • Truy nhập và để điều khiển ngăn tác vụ tùy chỉnh và hộp thoại.

 • Duy trì mã của mẫu biểu mẫu.

 • Sử dụng trình hướng dẫn phát hành để tạo một biểu mẫu tệp thiết lập cài đặt mẫu biểu mẫu.

 • Lưu trữ InfoPath sửa môi trường trong một ứng dụng Windows tùy chỉnh hoặc trang Web (.aspx).

 • Tạo và đăng ký một COM bổ trợ, đây là một chương trình bổ sung thêm các lệnh tùy chỉnh hoặc các tính năng chuyên biệt được đưa vào giao diện người dùng InfoPath.

Đầu trang

Người quản trị cụm máy chủ

Bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu vào nhiều vị trí, bao gồm cả máy chủ chạy InfoPath Forms Services. InfoPath Forms Services là một công nghệ máy chủ cho phép người dùng để điền vào biểu mẫu InfoPath bằng cách sử dụng một trình duyệt Web thay vì, hoặc để ngoài chương trình máy khách InfoPath. Tìm thêm thông tin về InfoPath Forms Services trong hộp Xem thêm .

Người quản trị cụm máy chủ thực hiện nhiều tác vụ quản trị đối với máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services, thường bằng cách chọn các lệnh trên một trang web quản trị đặc biệt được gọi là trang Trung tâm quản trị SharePoint. Trong một số trường hợp này, người quản trị cụm máy chủ đầu tiên phải xác nhận rằng mẫu biểu mẫu trình duyệt hỗ trợ là miễn phí từ lỗi trước khi họ tải nó.

Để phát hành một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt lên máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services, biểu mẫu trình thiết kế hoặc người quản trị cụm máy chủ phải kích hoạt mẫu để thể điền bằng cách sử dụng một trình duyệt. Trình thiết kế biểu mẫu thường thực hiện bước này trong quá trình phát hành, bằng cách chọn hộp kiểm trong trình hướng dẫn phát hành trong InfoPath. Tuy nhiên, bên dưới một số trường hợp, chẳng hạn như khi mẫu biểu mẫu bao gồm mã được quản lý, người quản trị cụm máy chủ phải kích hoạt mẫu biểu mẫu để sử dụng trong một trình duyệt. Quy trình này bao gồm xác nhận rằng mẫu biểu mẫu được miễn phí của lỗi và cảnh báo, tải lên một vị trí trên máy chủ cụm máy chủ, và sau đó kích hoạt nó trong một tuyển tập site trên máy chủ. Nhiều các hoạt động xảy ra trong trang Trung tâm quản trị SharePoint.

Nói chung, người quản trị cụm máy chủ có thể thực hiện một số hoặc tất cả các thao tác sau:

 • Làm việc với người quản trị tuyển tập trang, trình thiết kế mẫu biểu mẫu và bất kỳ bên liên quan khác để triển khai mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị.

 • Tải mẫu biểu mẫu đã phê duyệt admistrator lên máy chủ.

 • Nâng cấp mẫu đã phê duyệt người quản trị biểu mẫu mới.

 • Kích hoạt người quản trị phê duyệt mẫu biểu mẫu vào tuyển tập trang bằng cách thêm mẫu biểu mẫu vào tuyển tập trang.

 • Hủy kích hoạt người quản trị phê duyệt mẫu biểu mẫu từ một tuyển tập trang.

 • Không kích hoạt mẫu phê duyệt người quản trị biểu mẫu.

 • Xóa bỏ người quản trị được phê duyệt mẫu biểu mẫu.

 • Phát triển chiến lược để giảm thiểu việc sử dụng thông tin không thích của mẫu biểu mẫu, để tránh khai thác từ chối dịch vụ (DoS), và để là cảnh báo đến vấn đề về hiệu năng tiềm ẩn.

Đầu trang

Người quản trị tuyển tập trang

Một tuyển tập trang là một tập hợp các trang SharePoint có cùng một chủ sở hữu và chia sẻ thiết đặt quản trị. Mỗi tuyển tập site có chứa một trang Web mức cao nhất cùng với một hoặc nhiều trang con. Người quản trị tuyển tập trang có mức cấp phép toàn quyền kiểm soát trên tất cả các trang Web và nội dung trong tuyển tập trang.

Trong khi người quản trị cụm máy chủ quản lý một hoặc nhiều máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services, người quản trị tuyển tập trang quản lý các site chính họ. Từ mức tuyển tập trang, người quản trị tuyển tập trang quản lý thiết đặt (chẳng hạn như các tính năng tuyển tập trang, thiết đặt kiểm tra tuyển tập site và chính sách tuyển tập trang) từ Trang thiết đặt trang cho trang mức cao nhất. Tương đối đến InfoPath, người quản trị tuyển tập trang kích hoạt mẫu biểu mẫu và do đó làm chúng sẵn dùng như kiểu nội dung trong thư viện.

Người quản trị tuyển tập trang có thể thực hiện một số hoặc tất cả các thao tác sau:

 • Làm việc với người quản trị cụm máy chủ, trình thiết kế mẫu biểu mẫu và bất kỳ bên liên quan khác để triển khai mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị.

 • Thực hiện tác vụ quản trị cho một hoặc nhiều trang trong tuyển tập trang.

 • Tạo một chiến lược để đặt hình thức ngoại tuyến khi cần thiết để cập nhật hoặc hưu chúng.

 • Kích hoạt một mẫu biểu mẫu vào tuyển tập trang.

 • Hủy kích hoạt một mẫu biểu mẫu từ tuyển tập trang.

 • Bắt buộc một biểu mẫu đã cho để chỉ mở trong một trình duyệt, hay không, InfoPath được cài đặt trên máy tính của người dùng.

 • Tạo trang bổ sung và thư viện tài liệu trong tuyển tập trang.

 • Cấp quyền cho người dùng.

Đầu trang

Người dùng biểu mẫu

Người dùng biểu mẫu là người điền vào biểu mẫu. Biểu mẫu người dùng phải được thỏa mãn với toàn bộ thiết kế biểu mẫu và dòng công việc. Nếu biểu mẫu khó để sử dụng, biểu mẫu người dùng sẽ không sử dụng nó hiệu quả hoặc một cách hiệu quả. Biểu mẫu người dùng cuối cùng chỉ ra nhiều cải tiến phải được thực hiện cho mẫu biểu mẫu.

Biểu mẫu người dùng có thể thực hiện một số hoặc tất cả các thao tác sau đây, tùy thuộc vào thiết kế mẫu biểu mẫu:

 • Điền biểu mẫu trong InfoPath (trong trường hợp một mẫu biểu mẫu thông thường) hoặc trong một trình duyệt Web (trong trường hợp một mẫu biểu mẫu trình duyệt hỗ trợ).

 • Tham gia trong kiểm tra biểu mẫu trước khi nó chính thức được chia sẻ trong toàn bộ tổ chức.

 • Cung cấp dịch vụ xây dựng phản hồi về thiết kế biểu mẫu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×