Các tùy chọn Dịch thuật ở đâu?

Gerald nhận được thư email từ đồng nghiệp ở văn phòng Nhật Bản trong công ty của anh ấy. Thư email bao gồm một đoạn văn được viết bằng tiếng Nhật và anh ấy cần phải dịch văn bản đó sang tiếng Anh. Gerald biết rằng hộp thoại Tùy chọn Dịch sẽ liệt kê những cặp ngôn ngữ trong từ điển song ngữ sẵn dùng để dịch xuôi hoặc dịch ngược văn bản. Gerald có phiên bản tiếng Anh của Microsoft Office 2010 và đã cài đặt Gói Ngôn ngữ tiếng Nhật trên máy tính của mình.

Để biết thông tin về cách dịch văn bản hoặc tài liệu, hãy xem mục Dịch văn bản trong ngôn ngữ khác. Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ bàn phím, xem mục Bật hoặc thay đổi ngôn ngữ bố trí bàn phím. Để chọn hiển thị, Mẹo Màn hình và Trợ giúp ngôn ngữ, xem mục Thêm ngôn ngữ hoặc đặt tùy chọn ngôn ngữ trong Office. Nếu bạn bấm vào lệnh Dịch và không nhìn thấy ngôn ngữ bạn muốn để dịch văn bản trong bất kỳ công cụ dịch thuật nào, bạn có thể cần tải gói ngôn ngữ hoặc tải xuống Microsoft Translator. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Dịch văn bản sang ngôn ngữ khác.

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm vào Dịch. Lệnh Dịch Văn bản Đã chọn

 2. Trong ngăn Nghiên cứu, bấm vào Tùy chọn dịch.

  Ngăn Dịch với tùy chọn Dịch

Để biết thông tin về Dịch Tài liệu, Dịch Văn bản Đã chọn và tùy chọn Chọn Ngôn ngữ Dịch của Bạn, hãy xem mục Dịch văn bản sang ngôn ngữ khác. Để biết thông tin về Bộ dịch Mini, xem mục Xem bản dịch bằng Bộ dịch Mini.

Đầu Trang

OneNote

 1. Trên tab Xem lại, bấm vào Dịch, Nút Dịch Văn bản Đã chọn , rồi bấm vào Dịch Văn bản Đã chọn. Lệnh Dịch Văn bản Đã chọn

 2. Trong ngăn Nghiên cứu, bên dưới Dịch thuật, bấm vào Tùy chọn dịch thuật.

  Ngăn Dịch với tùy chọn Dịch

Để biết thông tin về Dịch Tài liệu, Dịch Văn bản Đã chọn và tùy chọn Chọn Ngôn ngữ Dịch của Bạn, hãy xem mục Dịch văn bản sang ngôn ngữ khác. Để biết thông tin về Bộ dịch Mini, xem mục Xem bản dịch bằng Bộ dịch Mini.

Đầu Trang

Outlook

 1. Mở hoặc tạo thư email, rồi thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trong thư email bạn nhận được, bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ trong nội dung thư, rồi bấm Dịch Lệnh Dịch Văn bản Đã chọn trên menu lối tắt.

  • Trong một thư email mới bạn đang viết, trên tab Xem lại , trong nhóm Ngôn ngữ, bấm Dịch Nút Dịch Văn bản Đã chọn , rồi bấm vào Dịch Văn bản Đã chọn. Lệnh Dịch Văn bản Đã chọn

 2. Trong ngăn Nghiên cứu, bên dưới Dịch thuật, bấm vào Tùy chọn dịch thuật.

  Ngăn Dịch với tùy chọn Dịch

Để biết thông tin về Dịch Tài liệu (tùy chọn này không có trong PowerPoint), Dịch Văn bản Đã chọn và tùy chọn Chọn Ngôn ngữ Dịch của Bạn, xem mục Dịch văn bản sang ngôn ngữ khác. Để biết thông tin về Bộ dịch Mini, xem mục Xem bản dịch bằng Bộ dịch Mini.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Trên tab Xem lại, bấm vào Dịch, Nút Dịch Văn bản Đã chọn , rồi bấm vào Dịch Văn bản Đã chọn. Lệnh Dịch Văn bản Đã chọn

 2. Trong ngăn Nghiên cứu, bên dưới Dịch thuật, bấm vào Tùy chọn dịch thuật.

  Ngăn Dịch với tùy chọn Dịch

Để biết thông tin về Dịch Tài liệu và tùy chọn Chọn Ngôn ngữ Dịch của Bạn, hãy xem mục Dịch văn bản sang ngôn ngữ khác. Để biết thông tin về Bộ dịch Mini, xem mục Xem bản dịch bằng Bộ dịch Mini.

Đầu Trang

Publisher

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm vào Dịch Văn bản Đã chọn. Lệnh Dịch Văn bản Đã chọn

 2. Trong ngăn Nghiên cứu, bên dưới Dịch, bấm vào Tùy chọn dịch.

  Ngăn Dịch với tùy chọn Dịch

Ghi chú: Trong Publisher, nếu lệnh Nghiên cứu không sẵn dùng, hãy mở hoặc tạo một ấn bản, rồi thử lại.

Để biết thông tin về Dịch Tài liệu (tùy chọn này không có trong PowerPoint), Dịch Văn bản Đã chọn và tùy chọn Chọn Ngôn ngữ Dịch của Bạn, hãy xem mục Dịch văn bản sang ngôn ngữ khác. Để biết thông tin về Bộ dịch Mini, xem mục Xem bản dịch bằng Bộ dịch Mini.

Đầu Trang

Visio

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm vào Dịch. Lệnh Dịch Văn bản Đã chọn

 2. Trong ngăn Nghiên cứu, bấm vào Tùy chọn dịch.

  Ngăn Dịch với tùy chọn Dịch

Để biết thông tin về Dịch Tài liệu, Dịch Văn bản Đã chọn và tùy chọn Chọn Ngôn ngữ Dịch của Bạn, hãy xem mục Dịch văn bản sang ngôn ngữ khác. Để biết thông tin về Bộ dịch Mini, xem mục Xem bản dịch bằng Bộ dịch Mini.

Đầu Trang

Word

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm vào Dịch. Nút Dịch Văn bản Đã chọn

 2. Trong ngăn Nghiên cứu, bấm vào Tùy chọn dịch.

  Ngăn Dịch với tùy chọn Dịch

Để biết thông tin về Dịch Tài liệu, Dịch Văn bản Đã chọn và tùy chọn Chọn Ngôn ngữ Dịch của Bạn, hãy xem mục Dịch văn bản sang ngôn ngữ khác. Để biết thông tin về Bộ dịch Mini, xem mục Xem bản dịch bằng Bộ dịch Mini.

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×