Các tính năng thay đổi khi bạn mở bản trình bày PowerPoint 2007 trong phiên bản trước của PowerPoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các tính năng sau đây thay đổi khi bạn mở bản trình bày Microsoft Office PowerPoint 2007 trong phiên bản cũ hơn PowerPoint (với Gói tương thích Microsoft Office cho Word, Excel, và định dạng tệp PowerPoint 2007 cài đặt).

Office PowerPoint 2007tính năng

Điều gì xảy ra với tính năng khi bạn mở một Office PowerPoint 2007 bản trình bày theo phiên bản trước của PowerPoint

Biểu đồ (ngoại trừ biểu đồ Microsoft Graph)

Biểu đồ được chuyển đổi thành đối tượng OLE , bạn có thể sửa. Tuy nhiên, biểu đồ có thể xuất hiện khác nếu bạn sửa nó theo phiên bản trước của PowerPoint và sau đó mở lại nó trong Office PowerPoint 2007.

Bố trí trang chiếu tùy chỉnh

Bố trí trang chiếu tùy chỉnh có nền cụ thể, chuyển tiếp trang chiếu duy nhất, và nhiều hơn nữa được thể hiện là đa bản cái.

Bóng thả

Bóng đổ bên ngoài mềm được chuyển đổi thành bóng đổ cứng mà bạn có thể sửa.

Phông chữ cho tiêu đề và phần nội dung

Phông chữ đầu đề và nội dung được chuyển đổi thành định dạng tĩnh. Nếu bạn rồi mở lại tệp trong Office PowerPoint 2007 và sử dụng một kiểu khác nhau, phông chữ đầu đề và nội dung không tự động thay đổi.

Hình dạng, ảnh, đối tượng, hiệu ứng hoạt hình và hiệu ứng mới, bao gồm các thao tác sau:

  • Hai chiều (2-D) hoặc ba chiều (3D) văn bản

  • Viền chuyển màu trên hình dạng hoặc văn bản

  • Gạch ngang chữ và gạch kép ngang chữ trên văn bản

  • Chuyển màu, ảnh và họa tiết tô trên văn bản

  • Bóng đổ, cạnh mềm, phản chiếu và hầu hết các hiệu ứng 3-D trên bất kỳ loại đối tượng

Tính năng trực quan mới hoặc hiệu ứng có sẵn trong Office PowerPoint 2007 được chuyển đổi thành những ảnh trong các phiên bản trước của PowerPoint.

Đồ họa SmartArt

Đồ họa SmartArt được chuyển đổi thành những ảnh trong các phiên bản trước của PowerPoint.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×