Các tính năng khả năng truy nhập trong OneDrive

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

OneDrive bao gồm các tính năng khả năng truy nhập dễ dàng cho người dùng có hạn chế khéo léo, khiếm thị hoặc các Khuyết tật khác để lưu trữ và chia sẻ tệp trên các thiết bị.

Nhiều tính năng trợ năng, chẳng hạn như một màn hình đọc, to, hoặc ngôn ngữ nhận dạng được dựng sẵn vào máy tính hoặc thiết bị của bạn. Để tìm hiểu cách sử dụng các tính năng này, hãy xem thiết lập thiết bị của bạn để làm việc với khả năng truy nhập trong Office 365.

Ghi chú: 

 • OneDrive là một ứng dụng web dựa trên cộng tác trong điện toán đám mây, và bạn truy nhập và dẫn hướng qua các tệp và thư mục với trình duyệt web của bạn.

 • Khi bạn dùng OneDrive, chúng tôi khuyên bạn dùng Internet Explorer làm trình duyệt của bạn.

Trong chủ đề này

Tìm hiểu về bố trí OneDrive

OneDrive chạy trong trình duyệt web của bạn. Trong cửa sổ trình duyệt, OneDrive tên hiển thị trong thanh công cụ, cùng với công cụ khởi động ứng dụng Office 365 có chứa các lát xếp cho dịch vụ của Microsoft và các ứng dụng Office Online , bao gồm thư (Outlook.com), Excel Online, OneNote, và nhiều hơn nữa. Thanh công cụ cũng chứa các lệnh để nhận thông báo, quản lý tùy chọn của bạn, nhận trợ giúp và đăng xuất.

Bên dưới thanh công cụ là một thanh menu có chứa một hộp tìm kiếm, tùy chọn dạng xem, và lệnh thông tin. Khi bạn làm việc với tệp của bạn, thanh menu cũng bao gồm các lệnh để tạo hoặc tải lên tệp mới, mở hoặc tải xuống một tệp đã chọn, hoặc sắp xếp tệp trong các cách khác nhau. Nếu bạn chọn lệnh thông tin, một ngăn thông tin sẽ mở ra ở bên phải của cửa sổ chính OneDrive và cung cấp chi tiết về bất kỳ tệp hoặc thư mục đã chọn.

Trong menu thanh là cấu trúc của thư mục và tệp được lưu trữ trong OneDrive. Nếu bạn đang làm việc với một màn hình rộng chẳng hạn như máy tính để bàn, một ngăn bên trái liệt kê cây dẫn hướng bao gồm các thể loại dạng xem của tệp, mới xem tệp, ảnh, tệp được chia sẻ và thùng rác. Nếu bạn đang làm việc với một màn hình hẹp chẳng hạn như điện thoại, xem các thể loại sẵn dùng trong menu các tùy chọn bổ sung trên thanh công cụ thay vì trong ngăn bên trái. Dạng xem cửa sổ chính chứa danh sách thư mục và tệp cho thể loại dạng xem được chọn.

Khi bạn chọn một thư mục trong dạng xem chính, thư mục đó sẽ mở ra và hiển thị danh sách các tệp và thư mục con của nó. Khi bạn truy sâu xuống đến mức thấp hơn, những thay đổi menu để đưa lệnh chẳng hạn như mở, chia sẻ, hãy tải xuống, di chuyển và sao chép tệp đã chọn. Các lệnh sẵn dùng thay đổi tùy thuộc vào việc bất cứ điều gì đã chọn hay không và loại mục được chọn.

Khi bạn chọn một tệp, nó có thể mở trong tab trình duyệt hiện tại hoặc trong một trình duyệt riêng tab (ví dụ, Word Online hoặc Excel Online).

Điều hướng bằng các lối tắt bàn phím

Để dẫn hướng trong OneDrive và quay vòng qua nhóm thành phần màn hình, hãy nhấn phím Tab (chuyển tiếp) hoặc Shift + Tab (ngược). Để chọn một mục, hãy nhấn Enter. Để duyệt trong menu hoặc danh sách, nhấn phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống, và sau đó, để tạo vùng chọn, nhấn Enter. Để thoát khỏi một menu hoặc chế độ, hãy nhấn Esc. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc lối tắt bàn phím cho OneDrive.

Khi bạn di chuyển xung quanh các khu vực của cửa sổ OneDrive , bộ đọc màn hình của bạn cung cấp thông tin về khu vực có tiêu điểm, dù là thanh menu (bạn nghe "hộp tìm kiếm"), dạng xem hình cây (bạn nghe hoặc "OneDrive" hoặc tên của bạn) hoặc dạng xem chính (bạn nghe "Danh sách các tệp và thư mục").

Các tác vụ cơ bản trong OneDrive

Bắt đầu OneDrive

 1. Mở trình duyệt web của bạn.

 2. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Office 365 (xem qua các tổ chức của bạn hoặc tài khoản Microsoft của bạn), đi tới https://portal.office.com. Đăng nhập vào tài khoản tổ chức của bạn hoặc Tài khoản Microsoft.

 3. Nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi công cụ khởi động ứng dụng có tiêu điểm. Nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nối kết, OneDrive." Nhấn Enter.

Tải tệp lên

Khi bạn muốn lưu tệp từ hệ thống tệp của thiết bị của bạn vào OneDrive, chọn vị trí trong OneDrive và sau đó tải nó.

 1. Với OneDrive mở, nhấn phím Tab cho đến khi dạng xem hình cây có tiêu điểm. Bạn nghe hoặc "OneDrive" hoặc tên của bạn.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc mũi tên lên cho đến khi mục dạng xem tệp có tiêu điểm. Nhấn Enter. Đảm bảo rằng không có gì được chọn trong danh sách thư mục và tệp.

 3. Tab vào thanh menu. Bạn nghe "Mới." Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Tải lên." Nhấn Enter.

 4. Trong hộp thoại Chọn tệp để tải lên , để truy nhập dạng xem hình cây, nhấn phím Tab liên tục cho đến khi bạn nghe "Xem hình cây." (Trong tường thuật viên, bạn nghe "Tài liệu.")

 5. Để chọn thư mục trong đó tệp được lưu trữ, nhấn phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống, sau đó nhấn Enter.

 6. Nhấn phím Tab một lần để di chuyển đến danh sách thư mục và tệp, và sau đó, để chọn tệp bạn muốn tải lên, nhấn phím mũi tên xuống hoặc mũi tên lên.

  Mẹo: Để chọn nhiều tệp liền kề, nhấn và giữ phím Shift khi bạn chọn tệp đầu tiên, và sau đó nhấn phím mũi tên xuống hoặc mũi tên lên cho đến khi bạn chọn tệp cuối cùng. Tất cả các tệp giữa tệp đầu tiên và cuối cùng được chọn.

 7. Nhấn Enter. Tệp đã chọn tải lên vị trí bạn đã chọn trong OneDrive và bạn nghe "đã tải lên một mục vào tệp." (Trong tường thuật viên, bạn nghe "tải lên.")

Tải xuống tệp

Khi bạn muốn sao chép tệp từ OneDrive thiết bị của bạn, hãy chọn nó trong OneDrive và tải xuống.

 1. Với OneDrive mở, nhấn phím Tab cho đến khi dạng xem hình cây có tiêu điểm. Bạn nghe hoặc "OneDrive" hoặc tên của bạn.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc mũi tên lên cho đến khi mục dạng xem tệp có tiêu điểm. Nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi danh sách thư mục và tệp có tiêu điểm.

 4. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc mũi tên lên cho đến khi tệp bạn muốn tải xuống được chọn.

 5. Nhấn Shift + Tab hai lần để di chuyển vào thanh menu. Tùy thuộc vào kiểu tệp được chọn, bạn nghe "Chia sẻ" hoặc "Mở." Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Tải xuống." Nhấn Enter.

 6. Nếu bạn nghe một cảnh báo hỏi xem bạn muốn tải xuống tệp, hãy nhấn Alt + N và làm theo các hướng dẫn để lưu tệp. Khi hoàn tất, bạn nghe "tải xuống hoàn thành." Từ cảnh báo này, bạn có thể dẫn hướng đến các nút để mở tệp đã tải xuống, hãy mở thư mục, hoặc xem tệp đã tải xuống của bạn. Để đóng cảnh báo, nhấn Alt + N lần nữa, nhấn phím Tab để di chuyển đến nút đóng , và sau đó nhấn Enter.

Tìm kiếm tệp hoặc thư mục

 1. Trong OneDrive, nhấn phím Tab cho tới khi hộp Tìm kiếm có tiêu điểm.

 2. Nhập tất cả hoặc một phần tên tệp hoặc thư mục bạn đang tìm kiếm. Danh sách sẽ mở ra có chứa các kết quả tìm kiếm đáp ứng tiêu chí của bạn.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc mũi tên lên để nghe tên của tệp hoặc thư mục trong kết quả tìm kiếm.

 4. Để mở một tệp hoặc thư mục trong danh sách kết quả tìm kiếm, hãy nhấn Enter. Nếu một cảnh báo sẽ mở ra, hãy nhấn Alt + N và sau đó, để mở tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các hướng dẫn.

Chia sẻ tệp hoặc thư mục

 1. Với OneDrive mở, nhấn phím Tab cho đến khi dạng xem hình cây có tiêu điểm. Bạn nghe hoặc "OneDrive" hoặc tên của bạn.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc mũi tên lên cho đến khi thư mục — ví dụ, tệp, gần đây, chia sẻ với tôi— có chứa tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ có tiêu điểm. Nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi dạng xem chính có tiêu điểm và bạn nghe "Danh sách các tệp và thư mục."

 4. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc mũi tên lên cho đến khi bạn chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ. Bạn chỉ có thể chọn một tệp hoặc thư mục.

 5. Để truy nhập vào thanh menu, nhấn Shift + Tab hai lần. Nếu cần thiết, nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Chia sẻ." Nhấn Enter.

 6. Trong hộp thoại chia sẻ , hãy nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ mục với.

 7. Tab tới nút có thể sửa . Để chọn hay người mà bạn đang chia sẻ mục với chỉ có thể xem tệp có thể sửa nó, hãy nhấn phím mũi tên xuống.

 8. Tab hộp văn bản, và nếu bạn muốn, hãy nhập một thông báo cho người bạn đang chia sẻ mục với.

 9. Nếu bạn đang chia sẻ tệp, tab và sau đó chọn hoặc xóa hộp kiểm yêu cầu đăng nhập . Nếu bạn đang chia sẻ một thư mục, tab và sau đó chọn hoặc xóa hộp kiểm chia sẻ mọi thứ trong thư mục này, thậm chí mục với quyền duy nhất .

 10. Tab để chuyển tới và sau đó chọn hoặc xóa hộp kiểm gửi thư mời qua email .

  Mẹo: Các hộp kiểm được chọn theo mặc định.

 11. Tab tới nút chia sẻ và nhấn Enter.

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×