Các tính năng gián đoạn trong SharePoint Designer 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đây là danh sách các tính năng SharePoint Designer 2007 đã bị gián đoạn trong SharePoint Designer 2010.

Trong bài viết này

Làm việc với trang web từ xa và di chuyển nội dung

Làm việc với các phiên bản trước của SharePoint

Trình soạn thảo Script Microsoft (MSE)

Thiết đặt người đóng góp

Đăng nhập đơn

Bảng bố trí

Chủ đề

Dạng xem: Báo cáo, dẫn hướng và siêu kết nối

Dạng xem dẫn hướng

Siêu kết nối dạng xem

Dạng xem báo cáo

Các tính năng cơ sở dữ liệu

FTP

Tùy chỉnh trang

Động Web mẫu

Tệp gói web

Làm việc với trang web từ xa và di chuyển nội dung

SharePoint Designer 2010 được thiết kế cho người dùng để làm việc trên — không để thiết kế và phát hành — trang web SharePoint Foundation 2010 và SharePoint Server 2010. Đây là một shift trong tiêu điểm từ nhiệm vụ trước đó của SharePoint Designer, Microsoft FrontPage, được thiết kế như một công cụ nào về việc tạo và quản lý trang Web agnostic máy chủ.

Những thay đổi quan trọng nhất trong SharePoint Designer 2010 có liên quan để thay đổi này trong tiêu điểm. Ví dụ, các tính năng kế thừa cho phát hành và kết nối đến trang Web từ xa và quản lý việc truyền các Web site và nội dung Web sẽ bị loại bỏ khỏi SharePoint Designer 2010.

  • Bạn không thể nhập một trang Web từ vị trí máy chủ hoặc tệp khác trong SharePoint Designer 2010.

  • Bạn không thể tạo, sửa, hoặc phát hành một trang Web dựa trên ổ đĩa, hoặc làm việc với các từ xa Web site trong SharePoint Designer 2010. Các thành phần trong giao diện người dùng SharePoint Designer được hỗ trợ làm việc với trang Web dựa trên ổ đĩa, chẳng hạn như tùy chọn xem trước khi Sử dụng Microsoft ASP.NET phát triển máy chủ , đã được loại bỏ.

  • Bạn không thể thực hiện các tác vụ quản trị máy chủ chẳng hạn như sao lưu và khôi phục, di chuyển nội dung hoặc các tác vụ quản lý ảnh hưởng đến toàn bộ Web và trang web trong SharePoint Designer 2010. Những thao tác này sẽ được thực hiện trong Trung tâm quản trị.

Làm việc với các phiên bản trước của SharePoint

SharePoint Designer 2010 được thiết kế để làm việc với SharePoint Foundation 2010 và SharePoint Server 2010. Nó không thể dùng với các phiên bản trước của SharePoint.

Nếu bạn cần phải mở Windows SharePoint Services 2007 hoặc trang web Microsoft Office SharePoint Server 2007, bạn có thể làm bằng cách cài đặt SharePoint Designer 2007. Lưu ý rằng này đòi hỏi rằng bạn đang chạy 32-bit Microsoft Office 2010.

Trình soạn thảo Script của Microsoft (MSE)

Trong Office SharePoint Designer 2007 và các phiên bản trước của Microsoft FrontPage, bạn có thể sử dụng trình soạn thảo Script Microsoft (MSE) để thêm văn bản, chỉnh sửa thẻ HTML và sửa bất kỳ mã Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) trong một trang truy nhập dữ liệu. MSE cũng cung cấp các tính năng IntelliSense cho tính năng tạo script và chỉnh sửa. Bạn cũng có thể dùng trình soạn thảo Script để xem trang của bạn khi nó sẽ xuất hiện trong trình duyệt Web. Microsoft SharePoint Designer 2010 không bao gồm trình soạn thảo Script của Microsoft.

Thiết đặt người đóng góp

Tính năng thiết đặt người đóng góp đã bị loại bỏ từ Microsoft SharePoint Designer 2010.

Trong Office SharePoint Designer 2007, thiết đặt người đóng góp được dùng để thiết lập và bật chế độ người đóng góp, một chế độ truy nhập giới hạn. Người dùng mở một trang để sửa trong Office SharePoint Designer 2007 có quyền truy nhập vào các tính năng hoặc lệnh khác nhau, tùy thuộc vào nhóm người đóng góp chúng đã được gán vào và hạn chế chỉnh sửa nào đã được gán cho nhóm người đóng góp đó.

Trong SharePoint Designer 2010, bạn có thể sử dụng trang thiết đặt SharePoint Designer mới để hạn chế truy nhập vào các tính năng trong SharePoint Designer.

Đăng nhập đơn

Phương pháp xác thực đơn đăng nhập (SSO) đã được loại bỏ khỏi SharePoint 2010 và thay thế bằng dịch vụ lưu trữ bảo mật. Dịch vụ lưu trữ bảo mật là một dịch vụ biết yêu cầu ủy quyền bao gồm cơ sở dữ liệu bảo mật cho việc lưu trữ chứng danh được liên kết với ID ứng dụng. Các ID ứng dụng có thể được dùng để ủy quyền truy nhập vào nguồn dữ liệu ngoài.

Bảng bố trí

Trong Office FrontPage 2003 và Office SharePoint Designer 2007, bạn có thể tạo bố trí trang Web bằng cách dùng bảng bố trí và các ô.

Mạnh mẽ xếp tầng kiểu trang tính (CSS) tính năng bố trí có thay thế bố trí bảng tính năng trong Microsoft SharePoint Designer 2010. Công cụ liên quan đến việc tạo và sửa đổi bố trí bảng đã được loại bỏ khỏi giao diện người dùng SharePoint 2010 Designer.

Nếu bạn mở một trang Web chứa bảng bố trí hiện có trong SharePoint Designer 2010, chức năng bảng bố trí chính xác. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng SharePoint Designer 2010 để chèn bảng bố trí mới.

Chủ đề

Chủ đề trong SharePoint 2010 có được thiết kế lại để đơn giản hóa quy trình tạo chủ đề. Chủ đề được tạo trong Windows SharePoint Services 3.0 sẽ không tương thích với SharePoint Foundation 2010. Nếu bạn nâng cấp từ Windows SharePoint Services 3.0 lên SharePoint Foundation 2010, bạn có thể dùng nâng cấp hình ảnh để tiếp tục sử dụng các trang trong giao diện người dùng cũ. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn sử dụng giao diện người dùng mới trong SharePoint Foundation 2010 tạo chủ đề và áp dụng chúng vào site của bạn.

Dạng xem: Báo cáo, dẫn hướng và siêu kết nối

SharePoint Designer 2010 bao gồm thay đổi đối với các dạng xem báo cáo, dẫn hướng và siêu kết nối.

Dạng xem dẫn hướng

Dạng xem dẫn hướng và ngăn dẫn hướng tác vụ đã được thay thế bằng ngăn dẫn hướng bên trái của cửa sổ, Hiển thị các cấu phần tạo thành danh sách của nó – trang web của bạn, thư viện, kiểu nội dung, nguồn dữ liệu, dòng công việc, và nhiều hơn nữa. Để sửa một trong các cấu phần, danh sách thông báo ví dụ, bạn mở danh sách và thư viện và này sẽ đưa bạn đến một trang bộ sưu tập Hiển thị tất cả các danh sách và thư viện. Bạn cũng có thể sử dụng thanh dẫn hướng để xem bạn đang ở đâu trong cấu trúc phân cấp trang web, đi tiếp hoặc sao hoặc xem trang gần đây.

Siêu kết nối dạng xem

Dạng xem siêu kết nối được loại bỏ khỏi SharePoint Designer 2010. Bạn có thể sử dụng các tính năng kiểm tra lỗi trong SharePoint Designer 2010 để kiểm tra các nối kết bị hỏng, trang chưa sử dụng, sử dụng biểu định kiểu xếp tầng và cách dùng trang chính. Lệnh Siêu kết nối tính toán lại cũng bị loại bỏ.

Dạng xem báo cáo

SharePoint Designer 2010 thay đổi cách thức bạn truy nhập báo cáo và đã loại bỏ vùng chọn báo cáo.

Các tính năng cơ sở dữ liệu

SharePoint Designer 2010 cung cấp mới bộ công cụ để kết nối với dữ liệu ngoài, tạo kiểu nội dung bên ngoài, để phát hành các kiểu nội dung bên ngoài vào danh mục dữ liệu nghiệp vụ trên máy chủ và để tự động tạo ra cả danh sách bên ngoài và tất cả các biểu mẫu yêu cầu bởi danh sách bên ngoài đó.

Vì các thay đổi để quản lý dữ liệu, các tính năng cơ sở dữ liệu sau đây từ Microsoft FrontPage và Office SharePoint Designer 2007 không được hỗ trợ trong SharePoint Designer 2010:

  • Trình hướng dẫn giao diện cơ sở dữ liệu

  • Tab cơ sở dữ liệu của hộp thoại thiết đặt trang.

  • Trình hướng dẫn kết quả cơ sở dữ liệu

Lưu ý: Khi bạn xem trang Web hoặc nếu bạn sử dụng dạng xem thiết kế trong SharePoint Designer 2010 để mở một trang kết quả cơ sở dữ liệu hiện có, WebBot kết quả của cơ sở dữ liệu được kết xuất dưới dạng một chú thích HTML.

Tìm A Nguồn dữ liệu ngăn tác vụ đã bị loại bỏ.

FTP

FrontPage cung cấp một ứng dụng khách FTP dựng sẵn cho kết nối với máy chủ mà không có phần mở rộng máy chủ Microsoft FrontPage. Máy khách FTP dựng sẵn cho phép người dùng để mở trang qua FTP rồi phát hành toàn bộ trang Web hoặc quản lý các tệp cá nhân trên máy chủ Web từ xa. Vì SharePoint Designer 2010 được thiết kế để làm việc với site SharePoint, và những máy chủ đã có ẩn dưới mã cần cài đặt, một máy khách FTP không bắt buộc và được loại bỏ.

Tùy chỉnh trang

Bây giờ tùy chỉnh trang (còn được gọi là "unghosting") yêu cầu quyền cao hơn trong trước phát hành: theo mặc định, chỉ tập người quản trị trang có thể tùy chỉnh trang, trang cái và bố trí trang, hoặc dùng dạng xem tất cả các tệp. Điều này nghĩa là gì đó, trong ngăn dẫn hướng, hầu hết mọi người sẽ không nhìn thấy các nút cho trang chính, bố trí trang và tất cả các tệp. Thay vào đó, mọi người sẽ xây dựng giải pháp bằng cách tạo và lưu trữ trang phần Web trong thư viện trang của trang web. Vì vậy thật dễ dàng cho bạn để giữ nguyên thương hiệu nhất quán và bố trí trên tuyển tập Web ứng dụng hoặc trang web của bạn.

Động Web mẫu

Các chức năng động Web mẫu đã được thay thế trong SharePoint Designer 2010 với trang cái.

Tệp gói web

SharePoint Designer 2010 không nhập các tệp gói Web.

Một gói Web có thể bao gồm trang Web, mẫu, Web cấu phần, chủ đề, đồ họa, biểu định kiểu, và các thành phần khác. Web gói là xe tệp (với phần mở rộng tên tệp .fwp) mà bạn dùng để nhập hoặc xuất từ một trang Web.

Dưới đây là hai cách thay thế bạn có thể triển khai các chức năng đóng gói khi bạn đang làm việc với trang SharePoint Web:

  • Bạn có thể sử dụng một mẫu site tùy chỉnh. Mẫu site tùy chỉnh được lưu dưới dạng tệp .stp trong cơ sở dữ liệu của SharePoint.

  • Bạn có thể dùng khuôn khổ giải pháp SharePoint Foundation 2010.

Một giải pháp là một gói triển khai, có thể dùng lại chứa một tập hợp các tính năng, nghĩa trang, và tập hợp áp dụng cho site, và bạn riêng lẻ có thể bật hoặc tắt. Bạn có thể dùng giải pháp để đóng gói và triển khai các tính năng tùy chỉnh, định nghĩa trang, mẫu, phần Web, và tập hợp.

Khung hoạt động giải pháp SharePoint Foundation 2010 cho phép bạn đóng gói tất cả các cấu phần để mở rộng SharePoint Foundation 2010 trong một tệp giải pháp. Giải pháp tệp là một tệp định dạng nội nhưng nó có phần mở rộng .wsp. Bạn có thể dùng tệp giải pháp để triển khai nội dung của một gói phần Web. Bao gồm tập hợp, lớp tài nguyên, .dwp tệp và thành phần gói khác.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×