Các tình huống sử dụng các phần của mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này cung cấp kịch bản để sử dụng mẫu phần trong mẫu biểu mẫu của riêng bạn. Mặc dù bạn có thể có nhu cầu doanh nghiệp khác nhau hơn tài nguyên nhân và doanh thu dựa trên nhu cầu được mô tả trong bài viết này, bạn có thể áp dụng các nguyên tắc cơ bản kịch bản cho tình huống của riêng bạn.

Lưu ý: Bài viết này không mô tả cách thiết kế và phân phối phần của mẫu. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về thiết kế và phân phối của mẫu bộ phận trong phần Xem thêm .

Trong bài viết này

Các lợi ích của việc sử dụng các phần của mẫu

Kịch bản 1: nhân sự

Kịch bản 2: doanh số

Các lợi ích của việc sử dụng các phần của mẫu

Phần của mẫu là có thể dùng lại các phần của mẫu biểu mẫu. Chúng thường bao gồm các tính năng chẳng hạn như kết nối dữ liệu hoặc xác thực dữ liệu, một nguồn dữ liệuvà điều khiển. Phần của mẫu có thể hữu ích trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, chúng lợi đặc biệt là khi bạn có số lớn của mẫu biểu mẫu chứa điều khiển phổ biến và thiết kế cấu phần. Thay vì thiết kế lại một phần chuẩn trong mẫu biểu mẫu riêng lẻ, bạn có thể chỉ một phần của mẫu thiết kế và dùng lại nó trong nhiều mẫu biểu mẫu.

Hình ảnh sau đây Hiển thị đơn nhân viên thông tin phần của mẫu, mà có thể dùng lại trong biểu mẫu công việc khác nhau trong toàn bộ một tổ chức.

phần của mẫu xuất hiện trong nhiều biểu mẫu

Có rất nhiều được bằng tiêu chuẩn hóa phần của biểu mẫu, sao cho tất cả biểu mẫu thiết kế đang sử dụng các phần của mẫu giống nhau. Bằng cách sử dụng các phần của mẫu, bạn có thể dễ dàng hơn:

  • Thiết kế mẫu biểu mẫu    Nếu bạn cung cấp dịch vụ người thiết kế biểu mẫu thư viện mẫu phần, họ có thể dùng lại các yếu tố thiết kế phổ biến trong một loạt các mẫu biểu mẫu. Bằng cách sử dụng một thư viện của phần của mẫu, người thiết kế biểu mẫu có thể tiết kiệm thời gian vì chúng không có thiết kế cùng một phần cho mỗi biểu mẫu riêng lẻ. Ví dụ, kinh doanh nhiều biểu mẫu chứa một chuỗi hộp văn bản cho một tên nhân viên, chức danh, địa chỉ email và thông tin liên hệ liên quan. Bạn có thể thiết kế phần này một lần, bằng cách dùng một phần của mẫu, thêm kiểm soát dữ liệu hoặc các tính năng nghiệp vụ lô-gic vào điều khiển cụ thể, và sau đó phân phối phần của mẫu để người thiết kế biểu mẫu. Sau khi người thiết kế biểu mẫu thêm phần mẫu ngăn tác vụ điều khiển , họ có thể dùng lại phần thông tin liên hệ bất kỳ lúc nào họ cần, và họ không cần phải thiết kế lại các phần thông tin liên hệ mỗi lần cần dùng nó.

  • Điền biểu mẫu    Nhất quán là tốt cho những người điền vào biểu mẫu, quá. Nó nhằm giúp họ hoàn thành biểu mẫu thêm nhanh chóng, vì không có vấn đề nào biểu mẫu người dùng đang hoạt động với, trường phổ biến sử dụng cùng một nhãn, được sắp xếp nhất quán và phản hồi để nhập dữ liệu trong một cách dự kiến.

  • Dùng lại biểu mẫu dữ liệu    Chuẩn hóa là quan trọng nếu biểu mẫu dữ liệu được gửi đến công ty toàn hệ thống, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), yêu cầu nhất quán trường kiểu tên và dữ liệu. Bằng cách sử dụng các phần của mẫu, bạn có thể giúp đảm bảo rằng dữ liệu trong phần giống hệt nhau của biểu mẫu tuân thủ mô hình phổ biến cho dữ liệu exchange.

Đầu trang

Kịch bản 1: nhân sự

Bộ phận nhân sự (HR) cho một cơ quan bảo hiểm lớn chịu trách nhiệm cho thiết kế và duy trì một chuỗi các mẫu biểu mẫu liên quan đến tuyển dụng và biên, cung cấp lợi ích, thanh toán nhân viên, và đảm bảo tuân thủ quy định. Vì nhiều các mẫu biểu mẫu chia sẻ thông thường phần, chẳng hạn như thông tin nhân viên và nhân viên chữ ký phần, nào thì nên cho bộ phận HR nhân sự để làm việc với người phát triển trong bộ phận thông tin (CNTT) của công nghệ phát triển thư viện thường được sử dụng mẫu phần. Người thiết kế biểu mẫu trong công ty có thể truy nhập vào thư viện này của phần của mẫu từ ngăn tác vụ điều khiển .

Phần của mẫu xuất hiện trong ngăn tác vụ Điều khiển

Làm ví dụ, cho biểu mẫu y tế bồi hoàn, nhân viên trong một bộ phận tài nguyên nhân có thể xác định phần của mẫu sau đây là cần thiết.

Phần của mẫu

Các trường

Được dùng trong

Logo đầu trang

Không có

Hầu hết các biểu mẫu

Phần thông tin nhân viên

Nhân viên đầu tiên, tên đệm và họ tên; Ngày sinh; Địa chỉ gửi thư; Số điện thoại nhà riêng; Số điện thoại Office; Chức danh; Bộ phận tên

Hầu hết các biểu mẫu

Phần thông tin nhân viên

Nhân viên đầu tiên, tên đệm và họ tên; Địa chỉ gửi thư; Lập kế hoạch ID số; Nhóm số

Biểu mẫu y tế nhận

Phần thông tin bệnh nhân

Bệnh nhân, tên đệm, họ và tên; Ngày sinh; Địa chỉ gửi thư; Giới tính; Mối quan hệ để nhân viên

Biểu mẫu y tế nhận

Nhà cung cấp phần thông tin

Nhà cung cấp, tên đệm, họ và tên; Địa chỉ gửi thư; Số điện thoại

Biểu mẫu y tế nhận

Phần thông tin nhận

Ngày của dịch vụ; Tổng thanh toán được gửi đi

Biểu mẫu y tế nhận

Nhân viên phần chữ ký

Nhân viên chữ ký; Ngày

Biểu mẫu y tế nhận

Phần ID nhân viên

ID nhân viên; Nhân viên đầu tiên, tên đệm và họ tên; Địa chỉ email, số điện thoại; Thuê ngày; Việc ID; Tiền lương; tiền hoa hồng; trình quản lý; bộ phận

Biểu mẫu y tế nhận

Đầu trang

Kịch bản 2: doanh số

Bộ phận doanh số cho một công ty dược kế hoạch để thiết kế một chuỗi các mẫu biểu mẫu InfoPath sẽ được dùng để thu thập thông tin về sản phẩm đơn hàng và khách hàng. Công ty hiện đang dùng một Sơ đồ XML để giúp standardize tuyển tập dữ liệu nghiệp vụ. Sơ đồ này được dùng bởi tiếp thị, doanh thu và bộ phận dịch vụ khách hàng, và nó xác định dữ liệu liên quan đến khách hàng, sản phẩm và đơn hàng.

Trong InfoPath, người thiết kế biểu mẫu có thể tạo phần của mẫu dựa trên sơ đồ cho hiện có bằng cách chọn tùy chọn XML hoặc sơ đồ trong hộp thoại thiết kế mẫu biểu mẫu .

Thiết kế phần của mẫu dựa trên Sơ đồ XML hiện có

Sau khi trình thiết kế biểu mẫu đã tạo ra phần của mẫu, họ có thể chèn điều khiển trên phần của mẫu được gắn kết trường thích hợp từ lược đồ. Người thiết kế có thể xác định thiết đặt xác thực dữ liệu, quy tắc, giá trị mặc định được tính toán và kết nối dữ liệu cho điều khiển trong phần của mẫu. Khi họ đã hoàn thành thiết kế phần của mẫu, họ có thể lưu nó và thông báo trạng thái sẵn sàng của nó vào biểu mẫu nhà thiết kế khác trong tổ chức, người có thể dùng phần của mẫu trong mẫu biểu mẫu của riêng họ.

Làm ví dụ, nhân viên bán hàng tỉnh có thể xác định phần của mẫu sau đây là cần thiết.

Phần của mẫu

Các trường

Được dùng trong

Phần khách hàng

ID khách hàng; Tên khách hàng; Khách hàng loại; Địa chỉ gửi thư; Thành phố; Bang/tỉnh; Mã ZIP/mã bưu chính; Quốc gia/khu vực; Địa chỉ email; Số điện thoại

Biểu mẫu tương tác của khách hàng; biểu mẫu yêu cầu thông tin; biểu mẫu đơn hàng; gọi biểu mẫu theo dõi; yêu cầu Demo; yêu cầu dịch vụ

Thứ tự đầu trang

Bộ phận; Trung tâm phân phối; Tổ chức bán hàng

Biểu mẫu tương tác của khách hàng; biểu mẫu yêu cầu thông tin; biểu mẫu đơn hàng; gọi biểu mẫu theo dõi; yêu cầu Demo; yêu cầu dịch vụ

Phần thứ tự trạng thái

Ngày đặt hàng; Ngày vận chuyển; Địa chỉ email

Biểu mẫu đơn hàng; biểu mẫu hóa đơn

Phần trạng thái chuyển phát

Tên bệnh nhân; Mối quan hệ để nhân viên; Ngày sinh

Biểu mẫu đơn hàng; biểu mẫu hóa đơn

Phần thông tin thanh toán

Kiểu thanh toán; Ngày thanh toán; Thanh toán ghi chú

Biểu mẫu đơn hàng; biểu mẫu hóa đơn

Phần chi tiết đơn hàng

ID sản phẩm; Số lượng; Chi phí đơn vị; Ngày đã nhận; Chiết khấu; Tổng giá; Trạng thái

Biểu mẫu đơn hàng; biểu mẫu hóa đơn

Chuyển hàng phần địa chỉ

Chuyển hàng tên; Chuyển hàng địa chỉ; Thành phố; Bang/tỉnh; Mã ZIP/mã bưu chính; Quốc gia/khu vực

Biểu mẫu đơn hàng; biểu mẫu hóa đơn

Phần địa chỉ thanh toán

Thanh toán tên; Địa chỉ thanh toán; Thành phố; Bang/tỉnh; Mã ZIP/mã bưu chính; Quốc gia/khu vực

Biểu mẫu đơn hàng; biểu mẫu hóa đơn

Phần đại diện bán hàng

Tên đại diện; Ngày bắt đầu; Ngày kết thúc; Bộ phận công việc

Biểu mẫu đơn hàng; biểu mẫu hóa đơn

Tiền hoa hồng phần

Tổ chức bán hàng; Người bán hàng; Số lượng tiền hoa hồng; Số tiền hoa hồng; Số thứ tự; Số lượng đơn hàng; Số lượng phần trăm

Biểu mẫu đơn hàng; biểu mẫu hóa đơn

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×