Các tác vụ cơ bản trong Excel Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với Excel Online bạn dùng trình duyệt web của mình để tạo, xem, và sửa những sổ làm việc mà bạn lưu trữ trên OneDrive hoặc trên Dropbox. Nếu tổ chức hoặc trường đại học của bạn có gói Office 365 hoặc site SharePoint, hãy bắt đầu sử dụng Excel Online bằng cách tạo hoặc lưu trữ sổ làm việc trong thư viện trên site của bạn.

Ghi chú: Nếu bạn đang dùng Excel Web App với SharePoint 2010 hoặc đang dùng Internet Explorer 7, hãy xem Giới thiệu về Excel Web AppXem nhanh Excel Web App.

Tạo sổ làm việc trực tuyến

 1. Từ OneDrive của bạn, hãy bấm Tạo > Sổ làm việc Excel.

  Tạo sổ làm việc mới

 2. Để đổi tên sổ làm việc, hãy bấm vào tên tệp mặc định và nhập tên mới.

  đổi tên tệp

Chia sẻ sổ làm việc trực tuyến

Sau khi tạo sổ làm việc trực tuyến, bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè, đồng nghiệp hoặc tất cả mọi người. Mọi người có thể xem các trang tính của bạn, sắp xếp, lọc dữ liệu và truy sâu đến chi tiết của PivotTable trên web hoặc thiết bị di động.

Để chia sẻ sổ làm việc, hãy bấm Chia sẻ và nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ hoặc lấy nối kết mà bạn có thể gửi qua email cho các liên hệ của mình.

Mời mọi người để chia sẻ sổ làm việc của bạn

Sửa trên trình duyệt

Nếu bạn tìm cách nhập dữ liệu, thiết lập công thức, thêm biểu đồ hoặc áp dụng định dạng cơ bản và không thấy điều gì xảy ra, có thể bạn đang ở dạng xem chỉ đọc. Đây là cách bạn có thể chuyển sang dạng xem soạn thảo:

Bấm Sửa Sổ làm việc > Sửa trong Excel Online.

Để chỉnh sửa chuyên sâu hơn, hãy bấm Sửa trong Excel.

Excel Online sẽ tự động lưu công việc của bạn, tuy nhiên nếu bạn đổi ý về bất kỳ thay đổi nào bạn vừa thực hiện, hãy dùng lệnh Hoàn tác hoặc nhấn Ctrl+Z.

Cộng tác trên cùng một trang tính

Khi bạn cộng tác với người khác trong Excel Online, bạn có thể sửa trang tính như bình thường. Khi người khác sửa trang tính đó, Excel Online sẽ cho thấy sự hiện diện của họ và các phần cập nhật tức thì. Điều này chỉ hoạt động khi mọi người đang làm việc trong Excel Online. Nếu ai đó mở sổ làm việc trong Excel trên máy tính, những người khác sẽ không sửa được sổ làm việc cùng một lúc trong Excel Online.

chỉ báo cho biết có bao nhiêu người đang cộng tác trên một bảng tính

Xem, Mẹo hàng đầu để làm việc trong Excel Online.

In trong Excel Online

 1. Chọn ô hoặc biểu đồ bạn muốn in, rồi đi đến Tệp > In. Để in toàn bộ trang tính, đừng chọn bất kỳ thứ gì trước khi đi đến lệnh In.

  In các ô đã chọn

 2. Hãy bấm In để xem trước.

 3. Nếu bạn đổi ý về việc in một vùng đã chọn, hãy chọn Toàn bộ Trang rồi bấm In.

 4. Nếu bản xem trước trông đã ổn, hãy bấm In.

  Dạng xem có thể in của trang tính

Tìm hiểu thêm về in đường lưới trong trang tính.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×